Logo

2 Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 2021 - Phần 2 (Có đáp án)

Tổng hợp 2 bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 2021 - Phần 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả.
2.0
1 lượt đánh giá

Kì thi học kì 1 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em 2 bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 - Phần 2 năm 2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2021 - Đề số 1

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD

CORRECT WORD

1. HLOSCO

 

2. RIBAYRL

 

3. AEMN

 

4. PELSL

 

5. THWA

 

6. ASSCL

 

7. AETK

 

8. ODG

 

II. Put the words in the correct order to make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 (Đề số 1)

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

1. school    

2. library    

3. name    

4. spell

5. what    

6. class    

7. take    

8. dog

II. Put the words in the correct order to make correct sentence.

1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III. Complete the sentence.

1. Yes    

2. It isn’t/ It is not    

3. is    

4. is

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. Chọn từ khác loại

1. name    she    he    they

2. classroom    library    it    book

3. small    It’s    big    new

4. book    that    pen    pencil

5. my    your    brother    his

II. Chọn đáp án đúng

1. How _________ you?

A. am    

B. is    

C. are    

D. it

2. Good bye. _________ you later.

A. What    

B. See    

C. How    

D. Are

3. ____________ it a pen?

A. Is    

B. See    

C. Am    

D. Bye

4. It is ___________ table.

A. is    

B. a    

C. an    

D. you

5. __________. I am Linda

A. Hello    

B. Bye    

C. It    

D. You

6. How _________ she?

A. am    

B. is    

C. are    

D. it

7. Hello. Nice to ______ you.

A. what    

B. see    

C. how    

D. are

8. It ________ a dog.

A. is    

B. see    

C. am    

D. not

9. It is ___________ apple.

A. is    

B. an    

C. a    

D. she

10. __________. I am Linda.

A. Hi    

B. Fine    

C. Yes    

D. No

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2. I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3. your/ please/ book/ open.

___________________________________

4. in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5. this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2021 (Đề số 2)

I. Chọn từ khác loại

1. name    

2. it    

3. It’s    

4. that    

5. brother

II. Chọn đáp án đúng

1. C    2. B    3. A    4. B    5. A

6. B    7. B    8. A    9. C    10. A

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. My name is Ricky.

2. I’m fine, thank you.

3. Open your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school.

Tham khảo thêm:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về 2 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 1 - Phần 2 năm 2021 có lời giải chi tiết, đây đủ nhất file tải PDF hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
2.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status