Logo

Bộ đề Toán lớp 1 kì 1 năm 2022 - 2023 (có đáp án) Sách mới - Phần 1

Tổng hợp mới nhất bộ đề Toán lớp 1 kì 1 năm 2022 - 2023 Bộ sách mới - Phần 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hỗ trợ các em học sinh ôn luyện kiểm tra cuối kì 1 đạt hiệu quả.
5.0
2 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 1 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ đề thi Toán lớp 1 kì 1 năm 2022 - 2023 (có đáp án) Sách mới - Phần 1. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi bộ đề tại đây.

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

PHÒNG GD & ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: (M1)

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: (M1)

a.

0     3   5     8   10

b.

20     17     14 13     10

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống: (M3)

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

Đáp án đề Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp: ( M1)

Đáp án đề Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: ( M1)

a.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

Đáp án đề Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 4:

Đáp án đề Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12

Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
40%
Mức 2
40%
Mức 3
20%
Tổng

SỐ HỌC:

- Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; 20.

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; 20.

- Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến các phép tính cộng; trừ (Nối phép tính phù hợp với kết quả)

- Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

4

4

2

10

Tổng

Số câu 2 2 1 10
Số điểm 4 4 2 10

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
Trường Tiểu học..................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 - 2023
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

a)

 

4

5

b)

5

 

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
D. 2

b. 8.....9 (0,5 điểm)

A. >
B. <
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 - 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Hình trên có.... khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =.............

3 + 4 + 2 =.............

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Đáp án đề thi Toán lớp 1 cuối kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Đang được cập nhật...

Ma trận đề Toán lớp 1 cuối kì 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học và đo lường Số câu 1(7)   1(6)       2  
Số điểm 1,0   1,0       2,0  
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

TRƯỜNG TH………………

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B. 4
C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) - M1

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

         

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Câu 7(1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Câu 8(1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả ( 0,5 điểm)

Câu 10Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Ma trận đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu 1 2 1       2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0       2,0 2,0

Cộng, trừ trong phạm vi 10
Số câu     1 1 1   2 1
Số điểm     1,0 1,0 1,0   2,0 1,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
Số câu
 

 

 
    1   1
Số điểm           1,0   1,0
2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học. Số câu     1     1 1 1
Số điểm     1,0     1,0 1,0 1,0

Tổng
Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đề kiểm tra Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạoc

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối kì 1 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Bài 1:

Đáp án đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối kì 1 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Bài 2:

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ có 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.

CLICK NGAY nút TẢI VỀ dưới đây để tải bản Full bản PDF/Word của tài liệu: Bộ đề thi Toán lớp 1 kì 1 năm 2022 - 2023 sách mới - Phần 1

Đánh giá bài viết
5.0
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status