Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (có đáp án)

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (có đáp án) kèm lời giải chi tiết, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.
3.0
1 lượt đánh giá

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Địa lý lớp 12 hiệu quả nhất, chúng tôi xin giới thiệu các bạn tham khảo bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm bài 11 Địa lý 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng. Giúp học sinh ôn tập, làm quen dạng bài trắc nghiệm. Nội dung chi tiết các em xem dưới đây.

Bộ 37 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho khí hậu

A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa hạ nóng ẩm.

B. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

C. cận nhiệt đới gió mùa có mùa hạ ít mưa.

D. cận xích đạo gió mùa có mùa khô sâu sắc.

Câu 2: Do hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên thiên nhiên nước ta:

A. phân hóa đa dạng

B. phân hóa theo chiều Bắc – Nam

C. phân hóa Đông – Tây

D. phân hóa theo độ cao

Câu 3: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta là đới rừng:

A. cận nhiệt đới gió mùa.

B. ôn đới gió mùa.

C. nhiệt đới gió mùa.

D. cận xích đạo gió mùa.

Câu 4: Đới rừng cận xích đạo gió mùa là cảnh quan tiêu biểu cho

A. đồng bằng và ven biển, đảo.

B. đồi núi và trung du.

C. phần lãnh thổ phía Bắc.

D. phần lãnh thổ phía Nam.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ 160B trở vào)?

A. Quanh năm nóng.

B. Về mùa khô có mưa phùn.

C. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C.

D. Có hai mùa mưa và khô rõ rệt.

Câu 6: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh là đặc trưng của:

A. miền khí hậu phía Nam

B. miền khí hậu Tây Nguyên và Nam Bộ

C. miền khí hậu phía Bắc

D. miền khí hậu Bắc Trung Bộ

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết miền khí hậu phía Bắc có những vùng khí hậu nào sau đây?

A. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Nam Trung Bộ.

B. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Tây Nguyên.

C. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

D. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Nam Bộ.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết miền khí hậu phía Bắc không có  vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Tây Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đông Bắc Bộ.

Câu 9: ven biển, vùng đồi núi”, đây là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo:

A. độ cao.

B. đông – tây.

C. bắc - nam.

D. các miền tự nhiên.

Câu 10: Từ Đông sang Tây nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt, đó là:

A. Vùng biển, thềm lực địa và đồi núi.

B. Vùng thềm lục địa, đồng bằng ven biển và vùng đồi núi.

C. Vùng biển, đồng bằng ven biển và đồi núi.

D. Vùng biển và thềm lục địa, đồng bằng ven biển và đồi núi.

Câu 11: Vùng biển miền Trung không phải là nơi có

A. đường bờ biển khúc khuỷu.

B. thềm lục địa thu hẹp.

C. nhiều bãi triều thấp phẳng.

D. phổ biến cồn cát, đầm phá.

Câu 12: Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất:

A. Vùng biển Nam Trung Bộ.

B. Vùng biên Nam Bộ.

C. Vùng biển Bắc Bộ.

D. Vùng biển Bắc Trung Bộ.

Câu 13: Ở miền  Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới (m):

A. 400 – 500.

B. 500 – 600.

C. 600 – 700.

D. 700 – 800.

Câu 14: Ở miền Nam nước ta, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao?

A. 600-700m.

B. 700-800m.

C. 800-900m.

D. 900-1000m.

Câu 15: Đất vùng đồi núi thấp của đai nhiệt đới gió mùa chủ yếu là nhóm đất

A. phù sa.

B. xám bạc màu.

C. đất feralit.

D. đất núi đá.

Câu 16: Nhóm đất chiếm tới 60% diện tích của vùng đồi núi thấp thuộc đai nhiệt đới gió mùa là

A. phù sa.

B. xám bạc màu

C. đất feralit.

D. đất núi đá.

Câu 17: Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở vùng núi

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 18: Đai ôn đới gió mùa trên núi ở độ cao trên (m):

A. 2.500.

B. 2.600.

C. 2.700.

D. 2.800.

Câu 19: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm:

A. Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn.

B. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm.

C. Mùa đông lạnh đến sớm hơn các vùng núi thấp.

D. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình.

Câu 20: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm:

A. thiên nhiên mang sắc thái ôn đới núi cao.

B. thiên nhiên mang sắc thái nhiệt đới gió mùa.

C. thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.

D. thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt địa trung hải.

Câu 21: Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của:

A. Khí hậu.

B. Sinh vật.

C. Đất đai.

D. Lượng mưa.

Câu 22: Thành phần tự nhiên nào không có sự thay đổi theo đai cao?

A. Khí hậu

B. Sông ngòi

C. Thổ nhưỡng

D. Sinh vật

Câu 23: Càng về phía Nam thì:

A. Nhiệt độ trung bình càng tăng.

B. Biên độ nhiệt càng tăng.

C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm.

D. Nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm.

Câu 24: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm nhiệt độ nước ta từ Nam ra Bắc?

A. Nhiệt độ trung bình tăng dần

B. Biên độ nhiệt năm tăng dần

C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng tăng

D. Nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm

Câu 25: Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi nước ta chủ yếu do tác động của

A. gió mùa Đông Bắc và Tín phong bán cầu Bắc.

B. các dãy núi hướng tây bắc – đông nam và vòng cung.

C. gió mùa với hướng của các dãy núi.

D. địa hình phân hóa đa dạng.

Câu 26: Thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc có sự khác nhau là do

A. Gió mùa, hướng các dãy núi và độ cao địa hình.

B. Hướng gió và độ cao địa hình.

C. Độ cao địa hình, hướng của địa hình.

D. Các đặc điểm của địa hình (hướng, độ cao,…).

Câu 27: Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc:

A. Có một mùa đông lạnh.

B. Có một mùa hạ có gió phơn Tây Nam

C. Gần chí tuyến.

D. Có lượng mưa ít hơn.

Câu 28: điểm thiên nhiên miền Bắc nước ta?

A. Có mùa đông không lạnh, biên độ nhiệt năm lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc

B. Có mùa đông không lạnh, biên độ nhiệt năm nhỏ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam

C. Có mùa đông lạnh, biên độ nhiệt năm lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc

D. Có mùa đông lạnh, biên độ nhiệt năm nhỏ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam

Câu 29: Miền Bắc ở độ cao trên 600 m, còn miền Nam phải 1000 m mới có khí hậu á nhiệt. Lí do chính là vì:

A. Địa hình miền Bắc cao hơn miền Nam.

B. Miền Bắc mưa nhiều hơn miền Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm của miền Nam cao hơn miền Bắc.

D. Miền Bắc giáp biển nhiều hơn miền Nam.

Câu 30: Phạm vi của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam cao hơn ở miền Bắc, nguyên nhân chính là do:

A. Miền Bắc nằm gần chí tuyến hơn miền Nam.

B. Miền Bắc có mưa nhiều hơn miền Nam.

C. Miền Bắc có độ cao địa hình cao hơn miền Nam.

D. Miền Bắc giáp biển nhiều hơn miền Nam.

Câu 31: So với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có

A. nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

B. nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất thấp hơn.

C. biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

D. nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thấp hơn.

Câu 32: Mùa mưa miền Trung đến muộn hơn so với cả nước do tác động của

A. frông lạnh vào thu – đông.

B. các dãy núi đâm ngang ra biển.

C. gió phơn tây nam khô nóng vào đầu mùa hạ.

D. bão đến tương đối muộn so với miền Bắc.

Câu 33: đông Trường Sơn là:

A. lũ tiểu mãn vào tháng 5, tháng 6

B. mưa phùn vào cuối mùa đông

C. gió phơn khô nóng vào cuối mùa hạ

D. chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa đông bắc

Câu 34: Sự phân hoá khí hậu theo độ cao đã tạo khả năng cho vùng nào ở nước ta trồng được nhiều loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đồng bằng Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 35: Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng được nhiều loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới là do

A. Sự phân hoá khí hậu theo độ cao.

B. Tài nguyên đất phong phú, đa dạng.

C. Tài nguyên nước dồi dào.

D. Khí hậu có sự phân mùa sâu sắc.

Câu 36: Sự khác nhau về mùa khô và mưa ở Tây Nguyên (sườn Tây Trường Sơn) và sườn Đông của Trường Sơn vào mùa hạ là do tác động của hướng dãy núi Trường Sơn đối với các luồng gió:

A. Đông Nam.

B. Tây Nam.

C. Đông Bắc.

D. Tây.

Câu 37: Giữa Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn có sự khác nhau về mùa khô và mùa mưa là do tác động của dãy Trường Sơn kết hợp với 

A. Gió mùa Đông Nam và gió mùa Tây Nam

B. Gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông.

C. Gió mùa Tây Nam và Tín phong Bắc bán cầu

D. Gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam

Đáp án bộ 37 câu hỏi Địa 12 Bài 11 trắc nghiệm: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Thiên nhiên lãnh thổ phía Bắc đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Do hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài trên 15 vĩ độ đã làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam. Sự phân hóa Bắc – Nam biểu hiện rõ nhất ở yếu tố khí hậu và thực vật.

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho lãnh thổ phía Nam là đới rừng cận xích đạo gió  mùa.

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho lãnh thổ phía Nam là đới rừng cận xích đạo gió mùa.

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Mưa phùn là dạng thời tiết đặc trưng vào cuối đông ở miền Bắc nước ta, miền Nam không có dạng thời tiết mưa phùn.

⇒ Ý B sai

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Thiên nhiên lãnh thổ phía Bắc đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang :

B1. Quan sát kí hiệu các vùng khí hậu và phân biệt được ranh giới hai miền khí hậu Bắc – Nam.

B2. Đọc tên các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc:

Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy: ranh giới phân chia 2 miền khí hậu Bắc - Nam là dãy Bạch Mã

- Các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc là: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

- Vùng khí hậu Nam Trung Bộ thuộc miền khí hậu phía Nam.

Câu 9:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Sự phân hóa đai địa hình: vùng biển - thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo: Đông – Tây.

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Ở nước ta, từ Đông sang Tây có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt, đó là: Vùng biển và thềm lục địa ở phía Đông, vùng đồng bằng ven biển  ở giữa và vùng đồi núi ở phía Tây.

Câu 11:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

- Vùng biển miền Trung có đường bờ biển dài, thềm lục địa thu hẹp, phổ biến các cồn cát, đầm phá…⇒ Loại đáp án A, B, D.

- Nhiều bãi triều thấp phẳng là đặc điểm của vùng ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

⇒ Đặc điểm: nhiều bãi triều thấp phẳng không đúng với đồng bằng ven biển miền Trung

Câu 12:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Vùng biển Nam Trung Bộ là vùng có thềm lục địa hẹp nhất ở nước ta.

Câu 13:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới 600 – 700 m.

Câu 14:

Đáp án cần chọn là: D

Do miền Nam khí hậu mang tính chất cận xích đạo nên đại nhiệt đới gió mùa ở độ cao 900-1000m.

Câu 15:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Đất vùng đồi núi thấp của đai nhiệt đới gió mùa chiểm 60% diện tích, chủ yếu đất  feralít.

Câu 16:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Nhóm đất chiếm tới 60% diện tích của vùng đồi núi thấp thuộc đai nhiệt đới gió mùa là đất  feralít.

Câu 17:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Đai ôn đới gió mùa trên núi phân bố ở độ cao trên 2600 m, chỉ có ở Hoàng Liên Sơn ⇒ vùng núi thuộc Tây Bắc

Câu 18:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Đai ôn đới gió mùa trên núi, có độ cao trên 2.600m và chỉ có ở vùng Tây Bắc nơi có địa hình cao nhất nước ta.

Câu 19:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

- Vùng núi Đông Bắc là nơi đầu tiên và trực tiếp đón gió mùa Đông Bắc ở nước ta ⇒ có mùa đông lạnh và đến sớm hơn các vùng núi thấp

- Tây Bắc nhờ bức chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên mùa đông ấm hơn.

Câu 20:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa. Còn vùng Tây Bắc có thiên nhiên nhiệt đới gió mùa (Nam Tây Bắc), ôn đới (vùng núi cao Tây Bắc).

Câu 21:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Càng lên cao, nhiệt độ và độ ẩm không khí càng thay đổi ⇒ sự thay đổi về khí hậu theo đai cao ⇒ khí hậu thay đổi kéo theo sự biến đổi của các thành phần tự nhiên khác (sinh vật, đất..).

Câu 22:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Càng lên cao, nhiệt độ và độ ẩm không khí càng thay đổi → sự thay đổi về khí hậu theo đai cao. Sự thay đổi của khí hậu kéo theo sự biến đổi của các thành phần tự nhiên khác, đặc biệt là sinh vật và thổ nhưỡng.

Câu 23:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

- Càng về phía Nam càng gần xích đạo nên nhận được lượng nhiệt càng lớn ⇒ nhiệt độ càng tăng. ⇒ A đúng.

- Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ cao ổn định quanh năm ⇒ biên độ nhiệt năm nhỏ. Miền Bắc ảnh hưởng của gió mùa ĐB hạ thấp nền nhiệt ⇒ biên độ nhiệt năm cao

⇒ Càng vào Nam biên độ nhiệt càng nhỏ, nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng tăng.

⇒  đáp án B và C sai

Câu 24:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ cao ổn định quanh năm nên biên độ nhiệt năm nhỏ. Miền Bắc ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hạ thấp nền nhiệt nên biên độ nhiệt năm cao.

Như vậy, càng vào Nam biên độ nhiệt càng nhỏ, nhiệt độ trung bình năm càng tăng.

Câu 25:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi nước ta chủ yếu do tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi:

- Đông Bắc với các cánh cung mở rộng về phía Bắc đón gió Đông Bắc ⇒ mùa đông lanh giá, kéo dài.

- Tây Bắc nhờ có dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ, hướng Tây Bắc - Đông Nam ngăn cản ảnh hưởng của gió Đông Bắc sang phía Tây ⇒ mùa đông đỡ lạnh hơn.

Câu 26:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc có sự khác nhau là do: gió mùa kết hợp hướng các dãy núi và độ cao địa hình. 

- Miền Đông Bắc là nơi đầu tiên và trực tiếp đón gió mùa Đông Bắc, các cánh cung núi tạo hành lang hút gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng sâu rộng đem lại một mùa đông lạnh và kéo dài

- Tây Bắc có bức chắn địa hình là dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cản sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc tràn về phía Tây, đem lại một mùa đông bớt lạnh và thời gian ngắn hơn.

Câu 27:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

- Miền Bắc đón gió ĐB làm nền nhiệt mùa đông hạ thấp, lạnh giá ⇒ biên độ nhiệt năm lớn.

- Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ cao ổn định quanh năm ⇒ biên độ nhiệt năm nhỏ.

Câu 28:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

- Miền Bắc đón gió ĐB làm nền nhiệt mùa đông hạ thấp, lạnh giá ⇒ biên độ nhiệt năm lớn.

- Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ cao ổn định quanh năm ⇒ biên độ nhiệt năm nhỏ.

Câu 29:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Miền Nam có nền nhiệt trung bình cao hơn miền Bắc ⇒ phạm vi đai nhiệt đới gió mùa được mở rộng lên đến độ cao 900m (miền Bắc là 600 – 700m).

⇒ Miền Nam phải lên đến độ cao 1000 m mới bắt đầu xuất hiện đai khí hậu á nhiệt đới.

Câu 30:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc vì:

- Miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc (lạnh, khô), nằm ở gần chí tuyến hơn, lượng nhiệt nhận được lớn hơn nên khí hậu chân núi của miền Bắc là nhiệt đới ẩm gió mùa nên chỉ cần tới ngưỡng 600-700m đã tới giới hạn trên của đai nhiệt đới gió mùa.

- Miền Nam quanh năm chịu tác động của khối khi nóng lại nằm gần xích đạo hơn lượng nhiệt nhận được lớn hơn nên khí hậu chân núi của miền Nam là cận xích đạo gió mùa nên cần tới 900-1000m mới đạt giới hạn trên của đai nhiệt đới gió mùa.

Câu 31:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

TP. Hồ Chí Minh thuộc lãnh thổ phía Nam, có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính cận xích đạo, nóng quanh năm, biên độ nhiệt năm nhỏ

⇒ biên độ nhiệt năm nhỏ hơn so với Hà Nội

Câu 32:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Nước ta có mùa mưa vào khoảng tháng 5 đến tháng 10. Tuy nhiên đầu mùa hạ (tháng 5 - 7) miền Trung chịu tác động của hiệu ứng phơn Tây Nam khô nóng làm cho khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng kéo dài, ít mưa, mùa mưa chậm hơn so với lãnh thổ phía Bắc. 

Câu 33:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

-Lũ tiểu mãn là loại lũ do mưa rào vào thời kỳ tiết tiểu mãn (cuối tháng 5) hàng năm gây ra. Lũ tiểu mãn hình thành liên quan tới hoạt động, di chuyển của dải hội tụ nhiệt đới và là một nét đặc trưng của khí hậu miền đông Trường Sơn.

Câu 34:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Trung du và miền núi Bắc Bộ là khu vực có địa hình cao nhất cả nước (vùng núi Tây Bắc) ⇒ sự phân hóa đai cao rõ rệt nhất, là khu vực duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao.

⇒có khả năng canh tác cây trồng của cả vùng nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

Câu 35:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

 Trung du và miền núi Bắc Bộ là khu vực có địa hình cao nhất cả nước (vùng núi Tây Bắc) nên có sự phân hóa đai cao rõ rệt nhất, là khu vực duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao ⇒ có khả năng canh tác cây trồng của cả vùng nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

Câu 36:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

- Đầu mùa hạ, gió từ khối khí nhiệt đới Bắc Ấn Độ Dương thổi vào nước ta theo hướng tây nam gây mưa cho Tây Nguyên và Nam Bộ, hiệu ứng phơn khô nóng cho sườn Đông dãy Trường Sơn.

- Giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam (xuất phát từ áp cận chí tuyến Bán cầu Nam) vượt qua vùng biển xích đạo gây mưa lớn và kéo dài cho Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vào thu đông (đặc biệt tháng 9) cho sườn Đông dãy Trường Sơn (Trung Bộ).

Câu 37:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Nhìn chung, sự khác biệt khí hậu, thiên nhiên giữa phía Đông và phía Tây dãy Trường Sơn thể hiện ở sườn Đông Trường Sơn có mưa vào thu đông, trong khi đó thời kì này ở sườn Tây (Tây Nguyên) là mùa khô, nhiều nơi khô hạn gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Còn khi sườn Tây là mùa mưa thì bên sườn Đông Trường Sơn lại chịu tác động của gió Tây khô nóng.

Nguyên nhân: chủ yếu do tác động của hướng gió kết hợp với hướng dãy núi:

- Vào mùa thu đông, Tín phong Bắc bán cầu thổi qua biển theo hướng đông bắc (chiếm ưu thế so với gió mùa Đông Bắc đã suy yếu) mang theo nhiều hơi ẩm, bị dãy Trường Sơn chắn lại, trút hơi ẩm và gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ; đây cũng là nguyên nhân chính tạo ra mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Vào mùa hạ, gió mùa Tây Nam (khối khí nhiệt đới ẩm xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương) di chuyển theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho sườn Tây Trường Sơn. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biển giới Lào - Việt, tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ, khối khí này trở nên khô nóng, gây ra hiệu ứng phơn.

⇒ Như vậy nguyên nhân tạo nên sự đối lập mùa mưa - khô ở sường Đông và sườn Tây dãy Trường Sơn là do dãy Trường Sơn kết hợp với gió mùa Tây Nam (đầu mùa hạ) và Tín phong Bắc bán cầu (thời kì thu đông)

Nhìn chung, sự khác biệt khí hậu, thiên nhiên giữa phía Đông và phía Tây dãy Trường Sơn thể hiện ở sườn Đông Trường Sơn có mưa vào thu đông, trong khi đó thời kì này ở sườn Tây (Tây Nguyên) là mùa khô, nhiều nơi khô hạn gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Còn khi sườn Tây là mùa mưa thì bên sườn Đông Trường Sơn lại chịu tác động của gió Tây khô nóng.

Nguyên nhân: chủ yếu do tác động của hướng gió kết hợp với hướng dãy núi:

- Vào mùa thu đông, Tín phong Bắc bán cầu thổi qua biển theo hướng đông bắc (chiếm ưu thế so với gió mùa Đông Bắc đã suy yếu) mang theo nhiều hơi ẩm, bị dãy Trường Sơn chắn lại, trút hơi ẩm và gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ; đây cũng là nguyên nhân chính tạo ra mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Vào mùa hạ, gió mùa Tây Nam (khối khí nhiệt đới ẩm xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương) di chuyển theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho sườn Tây Trường Sơn. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biển giới Lào - Việt, tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ, khối khí này trở nên khô nóng, gây ra hiệu ứng phơn.

⇒ Như vậy nguyên nhân tạo nên sự đối lập mùa mưa - khô ở sường Đông và sườn Tây dãy Trường Sơn là do dãy Trường Sơn kết hợp với gió mùa Tây Nam (đầu mùa hạ) và Tín phong Bắc bán cầu (thời kì thu đông)

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
3.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status