Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (có đáp án)

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (có đáp án) kèm lời giải chi tiết, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.
1.7
18 lượt đánh giá

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Địa Lý.

Bộ 15 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam​​​​​​​

Câu 1: Đâu không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta:

A. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

B. Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.

C. Địa hình thấp dưới 500m chiếm 70% diện tích lãnh thổ.

D. Địa hình dưới 2000m chiếm khoảng 35% diện tích lãnh thổ.

Câu 2: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a không làm cho địa hình nước ta:

A. Núi non, sông ngòi trẻ lại.

B. Nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

C. Động thực vật phong phú và đa dạng

D. Thấp dần từ nội địa ra biển

Câu 3: Địa hình nước ta đa dạng, phổ biến và quan trọng nhất là:

A. Cao nguyên.

B. Sơn nguyên.

C. Đồng bằng.

D. Đồi núi.

Câu 4: Địa hình nước ta có hướng chủ yếu:

A. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung

B. Tây Đông.

C. Tây Bắc - Đông Nam.

D. Vòng cung.

Câu 5: Đâu không phải là đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là:

A. Bà Đen, Bảy núi.

B. Tam Đảo, Ba Vì.

C. Đồ Sơn, Con Voi.

D. Tam Điệp, Sầm Sơn.

Câu 6: Các sông không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam là:

A. Sông Tiền, sông Hậu.

B. Sông Lục Nam, sông Thương

C. Sông Hồng, sông Đà.

D. Sông Mã, sông Cả.

Câu 7: Khối núi cao nhất ở Việt Nam là:

A. Pu Si Cung

B. Pu Tha Ca.

C. Phan-xi-păng.

D. Tây Côn Lĩnh.

Câu 8: Do địa hình bị chia cắt, nên khu vực đồi núi nước ta:

A. trở ngại về giao thông.

B. có nhiều lũ quét, xói mòn đất.

C. thường xảy ra trượt lở đất.

D. có nguy cơ phát sinh động đất.

Câu 9: Biểu hiện chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng:

A. Có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

B. Có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên...

C. Bên cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều núi thấp.

D. Bên cạnh núi, còn có đồi.

Câu 10: Địa hình miền núi đã gây trở ngại gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta?

A. Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông.

B. Địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn, lũ quét, lũ nguồn dễ xảy ra.

C. Động đất dễ phát sinh ở những vùng đứt gãy sâu.

D. Thiếu đất canh tác, thiếu nước nhất là ở những vùng núi đá vôi.

Câu 11: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng, nguyên nhân cơ bản do:

A. Đặc điểm địa hình kết hợp với hướng các mùa gió.

B. Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

C. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm.

D. Nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông.

Câu 12: Tại sao giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi gặp nhiều khó khăn?

A. địa hình bị chia cắt mạnh.

B. động đất xảy ra.

C. khan hiếm nước vào mùa khô.

D. thiên tai dễ xảy ra.

Câu 13: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là:

A. Đồi núi

B. Đồng bằng

C. Bán bình nguyên

D. Đồi trung du

Câu 14: Địa hình thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % của phần đất liền Việt Nam:

A. 55%

B. 65%

C. 75%

D. 85%

Câu 15: Dãy núi cao nhất nước ta là:

 A. Hoàng Liên Sơn

B. Pu Đen Đinh

C. Pu Sam Sao

D. Trường Sơn Bắc

Đáp án bộ 15 câu hỏi Địa 8 Bài 28 trắc nghiệm: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ, còn lại 99% là dạng địa hình dưới 2000m.

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, thấp dần từ nội địa ra biển trùng với hướng Tây Bắc – Đông Nam và núi non, sông ngòi như trẻ lại.

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Địa hình nước ta đa dạng, phổ biến và quan trọng nhất là địa hình đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp (địa hình dưới 1000m chiếm tới 85%).

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Địa hình nước ta có hướng chủ yếu là Tây Bắc - Đông Nam một số dãy núi tiêu biểu như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc,… và vòng cung có các dãy núi tiêu biểu ở vùng Đông Bắc (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều).

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Các vùng đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là Bà Đen, Bảy núi, Đồ Sơn, Con Voi, Tam Điệp, Sầm Sơn.

Ba Vì và Tam Đảo không phải là đồi núi sót ở đồng bằng nước ta.

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Các sông chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam là sông Tiền, sông Hậu, sông Hồng, sông Cả, sông Mã, sông Đà,… còn sông Lục Nam và sông Thương chạy theo hướng vòng cung.

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Khối núi cao nhất ở Việt Nam là Phan-xi-păng cao 3143m thuộc tỉnh Lào Cai, năm nào khối núi này cũng có tuyết rơi và được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương.

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Do địa hình bị chia cắt, nên khu vực đồi núi nước ta có trở ngại rất lớn về giao thông vận tải. Muốn phát triển vùng núi thì giao thông phải đi trước một bước.

Câu 9: 

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Địa hình núi Việt Nam rất đa dạng và phong phú, từ núi cao, núi thấp và các cao sơn nguyên đến đồng bằng, thềm lực địa,...

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông là một trong những trở ngại lớn nhất để phát triển kinh tế - xã hội ở của nước ta, đặc biệt là vùng núi.

Câu 11:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá đa dạng nguyên nhân do sự kết hợp giữa địa hình và gió mùa. Vvùng đồi núi nước ta chiếm phần lớn với nhiều dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, vòng cung và một số dãy đâm ngang ra biển (Hoành Sơn, Bạch Mã,…), kết hợp với hướng gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ tạo nên sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên. 

Ví dụ:

+ Gió mùa Đông Bắc kết hợp với dãy Bạch Mã tạo nên sự  phân hóa 2 miền khí hậu Bắc - Nam.

+ Theo chiều đông tây: gió mùa tây nam kết hơp với dãy Trường Sơn đem lại lượng mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ và mùa hè với gió phơn khô nóng ở sườn đông Bắc Trung Bộ.

+ Dãy Hoàng Liên sơn làm giảm ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lấn mạnh sang Tây Bắc làm cho Tây Bắc có mùa đông bớt lạnh hơn.

Câu 12:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Do địa hình miền núi bị chia cắt mạnh nên việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi thường xuyện gặp khó khăn. Để hạn chế những khó khăn đó thì các cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) phải đi trước một bước.

Câu 13:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Trên đất liền, đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

Câu 14:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Trên đất liền, đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm tới 85%, núi cao trên 2000m chiếm 1%

Câu 15:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-phăng cao 3143m

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
1.7
18 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status