Logo

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (có đáp án)

Tổng hợp bộ bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (có đáp án). Nội dung bám sát kiến thức trọng tâm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập hiệu quả.
2.6
4 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bộ 44 trắc nghiệm Sử Bài 9 lớp 11: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)​​​​​​​

Câu 1: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ chuyên ch

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Câu 2: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

Câu 3: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạn

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị

Câu 4: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Bỏ chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.

D. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

Câu 5: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt?

A. Chính quyền phong kiến và tư sản 

B. Chính phủ tư sản và công nhân 

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính 

D. Chính quyền công nhân và nông dân

Câu 6: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

A. Cộng hòa.

B. Quân chủ.

C. Quân chủ lập hiến.

D. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 7: Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là

A. hình thành 2 chính quyền song song của tư sản và của công nông.

B. chính quyền liên hợp được thành lập.

C. chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại.

D. giai cấp tư sản và vô sản cùng nắm chính quyền.

Câu 8: Tác phẩm nào đã vạch ra đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga năm 1917?

A. Luận cương tháng Hai 

B. Luận cương tháng Tư  

C. Luận cương tháng Mười 

D. Nhiệm vụ của giai cấp vô sản

Câu 9: Tháng 4 - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là

A. Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản

B. Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất

C. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

D. Luận cương tháng tư.

Câu 10: Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

A. Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

B. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi

D. Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Câu 11: Tháng 11 - 1917 có sự kiện gì xảy ra ở Nga?

A. Cách mạng dân chủ tư sản thành công ở Nga.

B. Chính phủ tư sản tuyên bố rút khỏi cuộc CTTG I.

C. Cách mạng tháng 10 thành công ở Nga.

D. Nga kí hòa ước Brét - Li-tốp với Đức.

Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

A. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva.

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước.

C. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt.

D. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

Câu 13: Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Đảng Bôn-sê-vích 

B. Đảng Men-sê-vích 

C. Đảng cộng sản Nga

D. Đảng công nhân xã hội Nga

Câu 14: Đâu là yếu tố khiến tình trạng khủng hoảng ở Nga đầu thế kỉ XX càng thêm trầm trọng?

A. Chính sách thống trị của Nga hoàng 

B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao 

C. Nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp thất bại 

D. Nạn đói liên tiếp xảy ra ở Nga

Câu 15: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 như thế nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

C. Tham chiến có điều kiện

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi xuất hiện điều kiện thuận lợi.

Câu 16: Vì sao đến năm 1917, Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc mà cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể chọc thủng?

A. Nước Nga liên tiếp thất bại trên chiến trường 

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với chế độ Nga hoàng phát triển gay gắt 

C. Phong trào công nhân Nga phát triển mạnh 

D. Chế độ Nga hoàng khủng hoảng trầm trọng

Câu 17: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản sắp bị sụp đổ.

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

C. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Câu 18: Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga phát triển từ thấp đến cao thông qua những hình thức nào?

A. Bãi công - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang

B. Mít tinh, biểu tình - bãi công - tổng bãi công - khởi nghĩa vũ trang

C. Biểu tình - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang

D. Bãi công chính trị - khởi nghĩa từng phần - tổng khởi nghĩa

Câu 19: Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Đấu tranh hòa bình.                      

B. Đấu tranh chính trị.

C. Khởi nghĩa vũ trang.                     

D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.

Câu 20: Thành quả lớn nhất của cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Lật đổ được chế độ chuyên chế Nga hoàng 

B. Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản 

C. Thiết lập được hai chính quyền song song 

D. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga

Câu 21: Đối tượng đấu tranh trong Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ tư sản lâm thời

B. Các nước Đức - Áo – Hung

C. Giai cấp vô sản

D. Chính phủ Nga hoàng.Chính phủ Nga hoàng.

Câu 22: Năm 1917, nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải tác động bởi nhân tố nào sau đây?

A. Chế độ Nga hoàng chưa được lật đổ.

B. Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song tồn tại.

C. Chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động.

D. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.

Câu 23: Vì sao ở Nga năm 1917, Cách mạng tháng Hai thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổ ra cuộc Cách mạng tháng Mười?

A. Vì 2 chính quyền tư sản và vô sản song song tồn tại;

B. Vì 2 chính quyền phong kiến và vô sản song song tồn tại;

C. Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại;

D. Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại.

Câu 24: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi có ý nghĩa gì quan trọng nhất?

A. Giải phóng nhân dân lao động Nga, đưa họ trở thành người làm chủ vận mệnh, đất nước của mình.

B. Lật đổ nền thống trị của phong kiến và tư sản.

C. Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”.

D. Đưa đến sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 25: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã có tác động như thế nào đến hệ thống tư bản chủ nghĩa?

A. Phá vỡ trận tuyến tư bản chủ nghĩa, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới

B. Tạo ra một hệ thống xã hội mới đối lập với hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa

C. Tạo ra một chế độ xã hội mới đối lập với chế độ xã hội cũ

D. Mở đầu thời kì sụp đổ của hệ thống tư bản chủ nghĩa

Câu 26: Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì đặc biệt?

A. Là cuộc cách mạng vô sản 

B. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới 

D. Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 27: Tại sao nói: “Cách mạng tháng Mười Nga còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?”

A. Cách mạng giải quyết mâu thuẫn dân tộc.

B. Cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm.

C. Cách mạng giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị.

D. Cách mạng giành độc lập cho giai cấp nông dân

Câu 28: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là

A. Là cuộc cách mạng vô sản.  

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Là cuộc cách mạng tư sản.

Câu 29: Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Do tư sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

B. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập;

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

D. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập.

Câu 30: Đâu không phải là lý do chứng minh cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất của một cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa

B. Do giai cấp vô sản lãnh đạo

C. Xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản

Câu 31: Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga?

A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa

B. Đưa nước Nga phát triển lên con đường tư bản chủ nghĩa

C. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động

D. Cách mạng do đảng Bô-sê-vích và Lê-nin lãnh đạo

Câu 32: Lý do nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến đảng Bôn-sê-vích quyết định sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình để giành chính quyền từ sau cách mạng tháng Hai?

A. Do tư sản chưa dám dùng bạo lực đàn áp cách mạng

B. Do quần chúng nhân dân nắm trong tay vũ khí và ủng hộ các Xô viết

C. Do đảng Bôn-sê-vích được phép hoạt động công khai

D. Do giai cấp tư sản đang bận theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc

Câu 33: Cách mạng Nga năm 1917 thắng lợi trong bối cảnh khách quan thuận lợi là

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản suy yếu.

B. Nga rút ra khỏi cuộc chiến.

C. Các nước đế quốc chưa can thiệp vào cách mạng Nga.

D. Chính quyền Nga hoàng suy yếu.

Câu 34: Hình thái vận động của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì đặc biệt?

A. Diễn ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị 

B. Nổ ra ở thành thị sau đó phát triển về nông thôn 

C. Nổ ra ở nông thôn rồi tiến ra thành thị 

D. Chỉ diễn ra ở khu vực thành thị lớn

Câu 35: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có tác động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam?

A. Mở ra một khả năng mới cho việc giải quyết khủng hoảng 

B. Bước đầu giải quyết cuộc khủng hoảng 

C. Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng 

D. Giải quyết về cơ bản cuộc khủng hoảng

Câu 36: Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

A. Vạch ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam.

B. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh.

C. Nước Nga có điều kiện giúp đỡ ViệtNam về vật chất lẫn tinh thần.

D. Chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 37: Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩA.           

B. Cách mạng dân chủ vô sản.

C. Cách mạng dân tộc dân chủ.               

D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 38: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, xây dựng chế độ mới.

B. Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

C. Lật đổ chế độ phong kiến do Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 39: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng?

A. Cải cách hiệu quả bộ máy chính quyền cũ.

B. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp Tư sản và địa chủ.

C. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền mới.

D. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

Câu 40: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

C. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản

D. Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 41: Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới?

A. Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới.

B. Hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới.

C. Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”.

D. Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết.

Câu 42: Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

A. Thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là duy nhất.

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời các tổ chức vô sản quốc tế.

C. Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

D. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 43: “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sảng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai?

A. Lê-nin.         

B. Hồ Chí Minh.

C. Xta-lin.         

D. Mao Trạch Đông.

Câu 44: “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.         

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.

C. Quốc tế thứ nhất.                                            

D. Quốc tế thứ hai

Câu 45. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là?

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang 

Câu 46. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

Câu 47: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

Khi Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, thái độ của hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga như thế nào?

Đáp án bộ 45 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.A 7.A 8.B 9.D 10.C

11.C 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.C 20.A

21.D 22.A 23.A 24.A 25.A 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D

31.D 32.D 33.C 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.B 40.A

41.B 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.A 48.B

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Đáp án bộ 44 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.6
4 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status