Logo

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1) (có đáp án)

Tổng hợp bộ bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1) (có đáp án). Nội dung bám sát kiến thức trọng tâm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập hiệu quả.
1.1
7 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1) (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Câu 1. Nguyên thủ những nước nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (2/1945)?

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Mĩ, Liên Xô.

C. Anh, Pháp, Đức.

D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. thỏa thuận việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.

C. thỏa thuận phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh.

Câu 3. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), khu vực nào dưới đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô?

A. Đông Âu

B. Tây Âu

C. Đông Nam Á

D. Tây Đức

Câu 4. Hội nghị Ianta (2/1945) đã họp ở đâu?

A. Anh        

B. Pháp

C. Thụy Sĩ        

D. Liên Xô

Câu 5. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mở đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới sau chiến tranh.

D. Đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 6. Có bao nhiêu quốc gia tham gia sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

A. 35.        

B. 48.        

C. 50.        

D. 55

Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?

A. Hội nghị Ianta (1945).

B. Hội nghị Xan Phranxixcô (1946).

C. Hội nghị Pốtxđam (1946).

D. Hội nghị Pari (1973).

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia của đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm một lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đồng.

Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?

A. Tại Hội nghị Tê-hê-ran (1943).

B. Tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (Tháng 4 - 6/1945).

C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).

D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là

A. Rudơven, Clêmăngxô, Sớcsin.

B. Aixenhao, Xtalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xtalin, Sớcsin.

D. Rudơven, Xtalin, Sớcsin.

Câu 11. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15 thành viên        

B. 5 thành viên

C. 20 thành viên        

D. 10 thành viên

Câu 12. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A. Thành viên thứ 148.

B. Thành viên thứ 146.

C. Thành viên thứ 149.

D. Thành viên thứ 147.

Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã

A. làm cho xu thế hòa bình trở nên phổ biến sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên hợp quốc.

C. khẳng định vai trò tối cao của chủ nghĩa xã hội trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. xoa dịu mâu thuẫn giữa khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) là :

A. kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị I-an-ta.

C. âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ nhằm xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. hậu quả của những chính sách phản động mà chủ nghĩa phát xít đã thi hành ở đất nước này.

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

B. Là trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.

C. Có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

D. Được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 17: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), các nước tham gia giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương là

A. Anh và Pháp.

B. Mĩ và Liên Xô.

C. Trung Hoa Dân quốc và Anh.

D. Trung Hoa Dân quốc và Liên Xô.

Câu 18: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội nước nào tiến hành giải giáp phát xít Nhật vào phía Nam vĩ tuyến 16 ở Đông Dương?

A. Anh       

B. Pháp       

C. Liên Xô       

D. Mĩ

Câu 19: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội nước nào tiến hành giải giáp phát xít Nhật ở phía Bắc vĩ tuyến 16 ở Đông Dương?

A. Pháp.

B. Trung Hoa Dân quốc.

C. Anh.

D. Mĩ.

Câu 20: Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. trật tự hai cực Ianta.

B. trật tự thế giới đơn cực.

C. trật tự thế giới đa cực.

D. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.

Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?

A. Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. I-an-ta (Liên Xô).

C. Pôt-xđam (Đức).

D. Luân Đôn (Anh).

Câu 22: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) là

A. sử dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. khắc phục hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. phân chia lực lượng giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.

Câu 23: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

B. Hội nghị Xan Phranxixcô - Mĩ (4 - 6 - 1945).

C. Hội nghị Pốtxđam - Đức (7 - 8 -1945).

D. Hội nghị Têhêran - Iran (2 - 1943).

Câu 24: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của

A. Liên minh châu Âu

B. Hội nghị I-an-ta.

C. tổ chức ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Câu 25: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Nhật Bản thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Trung Quốc.

D. Liên Xô.

Câu 26: Hội nghị Pốtxđam (7 – 8/1945) được triệu tập ở đâu?

A. Liên Xô.

B. Mĩ.

C. Đức.

D. Anh.

Câu 27: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), khu vực nào dưới đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ?

A. Nam Triều Tiên.

B. Đông Âu.

C. Đông Đức.

D. Bắc Triều Tiên.

Câu 28: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), hai quốc gia nào ở châu Âu trở thành những nước trung lập?

A. Pháp và Áo.

B. Anh và Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Bỉ và Đức.

Câu 29 :Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Trung Quốc cần trở thành một quốc gia

A. độc lập và tự do.

B. thống nhất và dân chủ.

C. tự trị và dân chủ.

D. độc lập và thống nhất.

Câu 30: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội những nước nào sẽ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên?

A. Anh và Pháp.

B. Trung Hoa Dân quốc và Anh.

C. Liên Xô và Mĩ.

D. Mĩ và Trung Hoa Dân quốc.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Câu 1:

Đáp án: B

Giải thích: Tháng 2/1945, Hội nghị Ianta được triệu tập với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mĩ, Liên Xô

Câu 2:

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 3:

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Đông Đức thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

Câu 4:

Đáp án: D

Giải thích: Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, một Hội nghị quốc tế được triệu tập ở Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh.

Câu 5:

Đáp án: C

Giải thích: Những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) cùng những thỏa thuận sau đó của các cường quốc đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới sau chiến tranh, đó là trật tự hai cực Ianta.

Câu 6:

Đáp án: C

Giải thích: Từ 25/4 đến 26/6/1945, một hội nghị quốc tế họp tại Ianta với sự tham gia của đại biểu 50 nước để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Câu 7:

Đáp án: B

Giải thích: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị Xan Phranxixcô (1946).

Câu 8:

Đáp án: D

Giải thích: Đại hội đồng là cơ quan có sự tham gia của đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc

Câu 9.

Đáp án: B

Giải thích: Nguyên tắc nhất trí giữa năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (Tháng 4 - 6/1945)

Câu 10.

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là Rudơven (Mĩ), Xtalin (Liên Xô) và Sớcsin (Anh).

Câu 11.

Đáp án: A

Giải thích: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.

Câu 12

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Câu 13.

Đáp án: B

Giải thích: Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên hợp quốc, đặc biệt là sự thao túng của Mĩ.

Câu 14.

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức.

Câu 15. 

Đáp án: C

Giải thích: Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) là âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ nhằm chia cắt nước Đức, xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

Câu 16:

Đáp án: C

Giải thích: Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Câu 17.

Đáp án: C

Câu 18.

Đáp án: A

Giải thích: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội nước Anh sẽ tiến hành giải giáp phát xít Nhật vào phía Nam vĩ tuyến 16 ở Đông Dương.

Câu 19.

Đáp án: B

Giải thích: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc tiến hành giải giáp phát xít Nhật ở phía Bắc vĩ tuyến 16 ở Đông Dương.

Câu 20.

Đáp án: B

Giải thích: Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực Ianta

Câu 21.

Đáp án: B

Giải thích: Từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, một hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh được triệu tập tại I-an-ta (Liên Xô) nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối.

Câu 22.

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

Câu 23.

Đáp án: A

Giải thích: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp quốc tại Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).

Câu 24.

Đáp án: D

Giải thích: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc.

Câu 25. 

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Do đó Nhật Bản thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.

Câu 26:

Đáp án: C

Giải thích: Hội nghị Pốtxđam (7 – 8/1945) được triệu tập ở Đức.

Câu 27.

Đáp án: A

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Nam Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.

Câu 28.

Đáp án: C

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), ở châu Âu, Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

Câu 29.

Đáp án: B

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.

Câu 30.

Đáp án: C

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân Liên Xô và Mĩ sẽ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên ở hai phía Bắc và Nam vĩ tuyến 38.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1) (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
1.1
7 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status