Logo

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1) (có đáp án)

Tổng hợp bộ bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1) (có đáp án). Nội dung bám sát kiến thức trọng tâm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập hiệu quả.
5.0
1 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1) (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1)

Câu 1. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?

A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.

B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có nhũng chuyển biến mạnh mẽ.

D. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa.

Câu 2. Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?

A. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp.

B. Phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

D. Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu.

Câu 3. Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?

A. Năm 1989.      

B. Năm 1990.

C. Năm 1991.      

D. Năm 1988.

Câu 4. Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?

A. Một Cương lĩnh.             

B. Hai Cương lĩnh.

C. Ba Cương lĩnh.             

D. Bốn Cương lĩnh.

Câu 5. Nội dung nào phản ánh thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?

A. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2 lần.

B. Hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.

C. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2,5 lần.

D. Hàng xuất khẩu tăng 3,5 lần.

Câu 6. Kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới mang tính chất của nền kinh tế

A. tự cấp tự túc.

B. quan liêu bao cấp.

C. hàng hoá tự do.

D. hàng hoá có sự điều tiết của nhà nước.

Câu 7. Đường lối đổi mới đất nước được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?

A. Đại hội V (1982).

B. Đại hội VI (1990).

C. Đại hội V (1986).

D. Đại hội VI (1986).

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh thành tựu của thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 - 1995)?

A. Lạm phát bị đẩy lùi, năm 1995 chỉ còn 12,7%.

B. Công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,3%.

C. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD.

D. Bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Câu 9. Trọng tâm của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là đổi mới trên lĩnh vực

A. chính trị.

B. kinh tế.

C. xã hội.

D. tư tưởng.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đường lối đổi mới về chính trị của Đảng?

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực.

B. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

C. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

D. Thực hiện chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Câu 11. Ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000 là

A. lúa gạo, đồ may mặc, thuỷ sản.

B. lúa gạo, thuỷ sản, hồ tiêu.

C. lúa gạo, hồ tiêu, cà phê.

D. lúa gạo, cà phê, thuỷ sản.

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn ... với các quốc gia trên thế giới”

A. là bạn       

B. làm bạn

C. kết bạn       

B. tìm bạn

Câu 13. Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?

A. 30 – 4 – 1995       

B. 27 – 8 – 1995

C. 11 – 7 – 1995       

D. 28 – 7 - 1995

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1)

Câu 1:

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu khiến Việt Nam phải tiến hành đổi mới là để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.

Câu 2:

Đáp án: D

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3:

Đáp án: A

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4:

Đáp án: C

Giải thích: Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có 3 Cương lĩnh: Cương lĩnh của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930); Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930); Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951).

Câu 5:

Đáp án: B

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 6:

Đáp án: D

Giải thích: Trang 211 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7:

Đáp án: D

Giải thích: Trang 208 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8:

Đáp án: D

Giải thích: Trang 212 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 214 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12.

Đáp án: A

Giải thích: “Việt Nam muốn là bạn với các quốc gia trên thế giới”.

Câu 13.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 213 SGK Lịch sử 12 cơ bản

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới (phần 1) (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status