Logo

 • Phần 3: Địa lí kinh tế - xã hội
  Chương 7: Địa lí dân cư
  Bài 16: Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
  Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa
  Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
  Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế
  Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
  Chương 9: Địa lý các ngành kinh tế
  Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
  Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
  Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp
  Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
  Bài 27: Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
  Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và dịch vụ
  Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
  Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
 • Phần 2: Địa lí tự nhiên
  Chương 1: Trái đất
  Bài 3: Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng
  Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
  Chương 2: Thạch quyển
  Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  Chương 3: Khí quyển
  Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí
  Bài 8: Khí áp, gió và mưa
  Bài 9: Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
  Chương 4: Thủy quyển
  Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa
  Bài 11: Nước biển và đại dương
  Chương 5: Sinh quyển
  Bài 12: Đất và sinh quyển
  Bài 13: Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
  Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí
  Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới
  Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
 • Phần 1: Một số vấn đề chung
  Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
  Bài 2: Sử dụng bản đồ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status