Logo

 • Phần hai. Địa lí tự nhiên
  Chương 2: Trái đất
  Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất
  Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
  Chương 3: Thạch quyển
  Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
  Bài 7: Nội lực và ngoại lực
  Bài 8: Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lử
  Chương 4: Khí quyển
  Bài 9: Khí quyển, các yếu tố khí hậu
  Bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
  Chương 5: Thủy quyển
  Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa
  Bài 12: Nước biển và đại dương
  Bài 13: Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng
  Chương 6: Sinh quyển
  Bài 14: Đất trên Trái Đất
  Bài 15: Sinh quyển
  Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất
  Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
  Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
  Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
 • Phần một. Một số vấn đề chung
  Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp
  Chương 1: Sử dụng bản đồ
  Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
  Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống
 • Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội
  Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
  Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế
  Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
  Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
  Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
  Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp
  Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
  Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
  Bài 27: Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới
  Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp
  Bài 29: Địa lí một số ngành công nghiệp
  Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
  Bài 32: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề công nghiệp
  Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
  Chương 8: Địa lí dân cư
  Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
  Bài 20: Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới
  Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ
  Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải
  Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông
  Bài 36: Địa lí ngành du lịch
  Bài 37: Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng
  Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ
  Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
  Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  Bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status