Logo

 • Phần hai: Giáo dục pháp luật
  Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
  Bài 16: Chính quyền địa phương
  Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 17: Pháp luật và đời sống
  Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật
  Bài 19: Thực hiện pháp luật
  Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị
  Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
  Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
  Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước
 • Phần một: Giáo dục kinh tế
  Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
  Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động kinh tế
  Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
  Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
  Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
  Bài 4: Cơ chế thị trường
  Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường
  Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
  Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách
  Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế
  Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh doanh
  Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
  Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
  Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
  Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
  Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
  Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status