Logo

 • Phần hai: Giáo dục pháp luật
  Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
  Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
  Bài 13: Thực hiện pháp luật
  Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
  Bài 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam về chế độ chính trị
  Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
  Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
  Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bài 22: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
  Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
 • Phần một: Giáo dục kinh tế
  Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
  Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
  Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
  Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
  Bài 3: Thị trường
  Bài 4: Cơ chế thị trường
  Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
  Bài 6: Thuế
  Bài 5: Ngân sách nhà nước
  Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
  Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
  Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
  Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
  Bài 9: Dịch vụ tín dụng
  Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
  Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status