Logo

 • Phần 3: Sinh học vi sinh vật và virus
  Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật
  Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
  Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
  Bài 19: Quá trình tổng họp phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng
  Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật
  Ôn tập Phần 3 (trang 143, 144)
  Chủ đề 10: Virus
  Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus
  Bài 22: Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus
 • Phần 2: Sinh học tế bào
  Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tết bào và phân bào
  Bài 12: Thông tin tế bào
  Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân
  Bài 14: Giảm phân
  Bài 15: Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân, giảm phân ở tế bào thực vật, dộng vật
  Chủ đề 8: Công nghệ tế bào
  Bài 16: Công nghệ tế bào
  Ôn tập Phần 2 (trang 101)
  Chủ đề 4: Thành phần hóa học của tế bào
  Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
  Bài 6: Các phân tử sinh học
  Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào
  Bài 4: Khái quát về tế bào
  Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào
  Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực
  Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
  Bài 11: Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào
  Bài 9: Trao đổi chất qua màng sinh chất
  Bài 10: Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme
 • Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống
  Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
  Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học. Sinh học và sự phát triển bền vững
  Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
  Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
  Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống
  Ôn tập phần 1 (trang 22)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status