Logo

 • Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
  Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng
  Bài 22: Khái quát về vi sinh vật
  Bài 23: Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
  Bài 24: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
  Bài 25: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
  Bài 28: Thực hành: Lên men
  Ôn tập chương 5
  Chương 6: Virus và ứng dụng
  Bài 29: Virus
  Bài 30: Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn
  Bài 31: Virus gây bệnh
  Ôn tập chương 6
 • Phần một: Sinh học tế bào
  Chương 4: Chu kì tế bào ,phân bào và công nghê tế bào
  Bài 18: Chu kỳ tế bào
  Bài 19: Quá trình phân bào
  Bài 20: thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân
  Bài 21: Công nghệ tế bào
  Ôn tập chương 4
  Chương 2: Cấu trúc tế bào
  Bài 8: Tế bào nhân sơ
  Bài 9: Tế bào nhân thực
  Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào
  Ôn tập Chương 2
  Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
  Bài 4: Khái quát về tế bào
  Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
  Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào
  Bài 7: Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào
  Ôn tập Chương 1
  Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
  Bài 17: Thông tin giữa các tế bào
  Ôn tập chương 3
  Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
  Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  Bài 12: Thực hành: sự vận chuyển Các chất qua màng sinh chất
  Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
  Bài 14: Thực hành: một số thí nghiệm về enzyme
  Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
 • Phần Mở đầu
  Bài 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
  Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
  Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status