Logo

 • Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
  Chương 6: Sinh học vi sinh vật
  Bài 21: Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
  Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
  Bài 22: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật
  Bài 23: Thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật
  Chương 7: Virus
  Bài 24: Khái quát về virus
  Bài 25: Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus
  Bài 26: Thực hành điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh
  Bài 26: Công nghệ vi sinh vật
  Bài 27: Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiến
 • Phần một: Sinh học tế bào
  Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
  Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân
  Bài 17: Giảm phân
  Bài 18: Thực hành làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân
  Bài 19: Công nhệ tế bào
  Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
  Bài 4: Các nguyên tố hóa học và nước
  Bài 5: Các phân tử sinh học
  Bài 6: Thực hành nhận biết một số phân tử sinh học
  Chương 2: Cấu trúc tế bào
  Bài 7: Tế bào nhân sơ
  Bài 8: Tế bào nhân thực
  Bài 9: Thực hành quan sát tế bào
  Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào
  Bài 10: Trao đổi chất qua màng tế bào
  Bài 11: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
  Bài 12: Truyền tin tế bào
  Chương 4: Chuyển hóa năng lượng trong tế bào
  Bài 15: Thực hành thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm tra hoạt tính của enzyme amylase
  Bài 14: Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào
  Bài 13: Khái quát về chuyển hóa vật chất và năng lượng
 • Phần mở đầu
  Bài 1: Giới thiệu khái quát môn sinh học
  Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học
  Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status