Logo

 • Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2
  Chương VII Bất phương trình bậc hai một ẩn
  Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai
  Bài 2: Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
  Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai
  Bài tập cuối chương VII
  Chương VIII Đại số tổ hợp
  Bài tập cuối chương VIII
  Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân
  Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
  Bài 3 Nhị thức Newton
  Chương IX Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  Bài 1: Tọa độ của vecto
  Bài 2: Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
  Bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
  Bài 4 Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
  Bài tập cuối chương IX
  Chương X Xác suất
  Bài 1: Không gian mẫu và biến cố
  Bài 2: Xác suất của biến cố
  Bài tập cuối chương X
  Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 87
  Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm Geogebra
  Bài 2: Vẽ ba đường conic bằng phần mềm Geogebra
 • Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1
  Hoạt động thực hành và trải nghiệm tập 1
  Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
  Bài 2: Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
  Chương I Mệnh đề và tập hợp
  Bài 1: Mệnh đề
  Bài 2: Tập hợp
  Bài 3: Các phép toán trên tập hợp
  Bài tập cuối chương I
  Chương II Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Bài tập cuối chương II
  Chương III Hàm số bậc hai và đồ thị
  Bài 1: Hàm số và đồ thị
  Bài 2: Hàm số bậc hai
  Bài tập cuối chương III
  Chương IV Hệ thức lượng trong tam giác
  Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180
  Bài 2: Định lí cosin và định lí sin
  Bài 3: Giải tam giác và ứng dụng thực tế
  Bài tập cuối chương IV
  Chương V Vecto
  Bài 1: Khái niệm vectơ
  Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
  Bài 3: Tích của một số với một vectơ
  Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ
  Bài tập cuối chương V
  Chương VI Thống kê
  Bài tập cuối chương VI
  Bài 4 Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
  Bài 1: Số gần đúng và sai số
  Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ
  Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status