Logo

Giải Unit 6: On the farm Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

Giải Unit 6: On the farm Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức (KNTT) trang 26, 27, 28 sách giáo khoa chương trình mới chi tiết, dễ hiểu giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả
2.8
3 lượt đánh giá

Nội dung hướng dẫn giải Unit 6: On the farm được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2 chương trình mới (Kết nối tri thức). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 2.

Giải Lesson 1 trang 26 sách Tiếng Anh lớp 2 KNTT

1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

 

 Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 1

Box (cái hộp)

Fox (con cáo)

Ox (con bò)

2. Point and say (Hãy chỉ và nói)

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói:

- Box (cái hộp)

- Fox (con cáo)

- Ox (con bò)

 

Giải Lesson 2 trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 2 KNTT

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

Bài nghe:

 

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 2

Lời bài hát:

X, x, a box.

I can see a box on the farm.

X, x, a fox.

I can see a fox on the farm.

X, x, an ox.

I can see an ox on the farm.

Dịch:

X, x, a box. (một cái hộp)

Mình có thể thấy một cái hộp trên nông trại.

X, x, a fox (một con cáo).

Mình có thể thấy một con cáo trên nông trại.

X, x, an ox (một con bò)

Mình có thể thấy một con bò trên nông trại.

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích)

Bài nghe:

 

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 3

Đáp án:

1. b

2. a

Audio script:

1. I can see an ox. 

2. I can see a fox. 

Dịch:

1. Tôi có thể thấy một con bò.

2. Tôi có thể thấy một con cáo.

5. Look and write (Hãy quan sát và viết)

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 4

Đáp án:

Fox (con cáo)

Ox (con bò)

Box (cái hộp)

 

Giải Lesson 3 sách Tiếng Anh 2 KNTT trang 28

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

 

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 5

Audio script: 

- Is there a fox?

- Yes, there is.

- Is there a fox?

- No, there isn’t.

Dịch:

- Có một con cáo à?

- Đúng vậy.

- Có một con cáo à?

- Không.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 6

Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: Is there a/an _____? - Yes, there is. hoặc No, there isn’t.

Đáp án:

a.

Is there a box?

Yes, there is.

Có một cái hộp à?

Đúng vậy.

Is there an ox?

No, there isn’t.

Có một con bò à?

Không.

Is there a fox?

No, there isn’t.

Có một con cáo à?

Không.

b.

Is there a box?

No, there isn’t.

Có một cái hộp à?

Không.

Is there an ox?

No, there isn’t.

Có một con bò à?

Không. 

Is there a fox?

Yes, there is.

Có một con cáo à?

Đúng vậy.

c.

Is there a box?

No, there isn’t.

Có một cái hộp à?

Không.

Is there an ox?

Yes, there is.

Có một con bò à?

Đúng vậy.

Is there a fox?

No, there isn’t.

Có một con cáo à?

Không.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

 

Giải SGK Tiếng Anh 2 KNTT Unit 6 7

Lời bài hát:

Is there a fox? Is there a fox?

Yes, there is. Yes, there is.

There’s a fox in the box.

Is there an ox? Is the an ox?

No, there isn’t. No, there isn’t.

There isn’t an ox on the farm.

Dịch:

Có một con cáo à? Có một con cáo à?

Đúng vậy. Đúng vậy.

Có một con cáo trong hộp.

Có một con bò à? Có một con bò à?

Không có. Không có.

Không có một con bò trên nông trại.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức Unit 6: On the farm file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.8
3 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status