Logo

 • Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu
  Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu
  Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
  Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
 • Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
  Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
  Bài tập và thực hành 1
  Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
  Bài 8: Truy vấn dữ liệu
  Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp
  Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo
  Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
  Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng
  Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng
  Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng
  Bài 7: Liên kết giữa các bảng
  Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản
  Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng
  Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng
  Bài 6: Biểu mẫu
  Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
  Bài 4: Cấu trúc bảng
  Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status