Giải Tin học 12 - Giải bài tập Tin 12 mới nhất

Logo
Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 1
Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Bài 8: Truy vấn dữ liệu
Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp
Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng
Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng
Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng
Bài 7: Liên kết giữa các bảng
Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản
Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng
Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng
Bài 6: Biểu mẫu
Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
Bài 4: Cấu trúc bảng
Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com