Logo

Giải VBT Toán 3 Bài 14: Một phần mấy trang 37 - 40 Kết nối tri thức

Giải VBT Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy trang 37 - 40 SGK Kết nối tri thức, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập..
5.0
1 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi sách bài tập toán Kết nối tri thức (KNTT) lớp 3 tập 1 Bài 14: Một phần mấy trang 37 - 40 chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

Giải VBT Toán lớp 3 KNTT Bài 14 Tiết 1 trang 37, 38

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 1: Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1515 hình tròn.

Do đó câu a đúng.

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1616 hình tròn.

Do đó câu b đúng.

c) Hình c không được được chia thành các phần bằng nhau.

Do đó câu c sai.

d) Hình d được chia thành 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1313 hình tròn.

Do đó câu d đúng.

Ta điền vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 2: Nối (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 3:

Viết dấu “x” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1313 số hình tròn của hình đó

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Lời giải:

Cả 2 hình đều có tất cả 12 hình tròn, 1313 số hình tròn là:

12 : 3 = 4 (hình tròn).

Vậy hình 1 đã tô màu 1313 số hình tròn.

Ta điền dấu "x" vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 4:

Tô màu 1515 mỗi hình sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Lời giải:

+ Hình 1 gồm 5 ô vuông bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 ô vuông để được 1515 hình 1.

+ Hình 2 gồm 5 hình tròn bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 hình tròn để được 1515 hình 2.

Ta tô màu 1515 mỗi hình như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Giải VBT Toán KNTT lớp 3 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 1: Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1818 hình vuông

Do đó câu a đúng

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1616 hình vuông.

Do đó câu b sai.

c) Hình c được chia thành 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1919 hình vuông.

Do đó câu c đúng.

d) Hình d được chia thành 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1717 hình vuông.

Ta điền vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Đã tô màu 1717 hình nào?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

b) Đã tô màu 1919 hình nào?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

b) Đáp án đúng là: D

+ Hình A được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1616 hình tròn.

+ Hình B được chia thành 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1818 hình tròn.

+ Hình C được chia thành 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1717 hình tròn.

+ Hình d được chia thành 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1919 hình tròn.

Vậy Hình C đã tô màu vào 1717 hình tròn;

       Hình D đã tô màu vào 1919 hình tròn.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 Bài 3:

Tô màu 1818 mỗi hình sau.

 

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

+ Hình 1 gồm 8 tam giác bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 ô vuông để được 1818 hình 1.

+ Hình 2 gồm 8 hình chữ nhật bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 hình hình chữ nhật để được 1818 hình 2.

Ta tô màu như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 40 Bài 4:

Viết dấu “x” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1515 số hình tròn của hình đó.

 

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1515 hình a.

b) Hình b gồm 15 hình vuông, 1515 số hình vuông đó là:

15 : 5 = 3 (hình).

Vậy đã tô màu vào 1515  hình b.

c) Hình c gồm 9 ô vuông, có 3 ô vuông được tô màu.

Vậy đã tô màu vào 1313 hình c.

Kết luận: Hình a và hình b đã tô màu 1515 số ô vuông của hình đó.

Ta viết dấu "x" vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 40 Bài 5:

a) Tô màu 1212 số cá rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

 1212 số cá là Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 1) con cá.

b) Tô màu 1414 số bông hoa viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

1414 số bông hoa là  Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 2) bông hoa.

Lời giải:

a) Có tất cả 6 con cá. 1212 số con cá là:

6 : 2 = 3 (con cá)

b) Có tất cả 12 bông hoa, 1414 số bông hoa là

12 : 4 = 3 (bông hoa)

Ta tô như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải VBT Toán 3 KNTT Bài 14: Một phần mấy trang 37 - 40 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status