Logo

 • Phần 2: Giáo dục pháp luật
  Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
  Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo
  Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
  Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
  Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
  Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
  Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
  Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc
  Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo
  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử
  Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
  Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân
  Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
  Bài 11: Bình đẳng giới trong đời sống xã hội
  Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
 • Phần 1: Giáo dục kinh tế
  Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
  Bài 9: Văn hóa tiêu dùng
  Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
  Bài 8: Đạo đức kinh doanh
  Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
  Bài 7: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
  Chủ đề 3: Thất nghiệp, lạm phát
  Bài 6: Lạm phát
  Bài 5: Thất nghiệp
  Chủ đề 2: Thị trường lao động, việc làm
  Bài 4: Việc làm
  Bài 3: Thị trường lao động
  Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường
  Bài 2: Cung, cầu trong kinh tế thị trường
  Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status