Logo

 • Phần 1: Giáo dục kinh tế
  Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
  Bài 8: Văn hóa tiêu dùng
  Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
  Bài 7: Đạo đức kinh doanh
  Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
  Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
  Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
  Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
  Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
  Bài 4: Thất nghiệp
  Bài 3: Lạm phát
  Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung - cầu trong nền kinh tế thị trường
  Bài 2: Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường
  Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
 • Phần 2: Giáo dục pháp luật
  Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
  Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
  Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
  Bài 10: Bình đẳng trong các lĩnh vực
  Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
  Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
  Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo
  Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
  Bài 19: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
  Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
  Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
  Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
  Bài 16: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ Tổ quốc
  Bài 15: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về khiếu nại, tố tụng
  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử và ứng cử
  Bài 13: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status