Logo

 • Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán
  Cộng các số tròn chục
  Điểm. Đoạn thẳng
  Độ dài đoạn thẳng - Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
  Một chục. Tia số
  Mười một, mười hai
  Mười ba, mười bốn, mười lăm
  Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
  Hai mươi. Hai chục
  Phép cộng dạng 14 + 3
  Phép trừ dạng 17 -3
  Phép trừ dạng 17 - 7
  Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
  Các số tròn chục
  Trừ các số tròn chục
  Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình.
  Các số có hai chữ số
  So sánh các số có hai chữ số
  Bảng các số từ 1 đến 100
  Giải toán có lời văn (tiếp theo)
 • Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian
  Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
  Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
  Các ngày trong tuần lễ
  Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
  Đồng hồ. Thời gian
  Ôn tập: Các số đến 10
  Ôn tập: Các số đến 100
 • Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
  Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
  Phép cộng trong phạm vi 10
  Phép cộng trong phạm vi 5
  Phép cộng trong phạm vi 3
  Phép cộng trong phạm vi 4
  Số 0 trong phép cộng
  Phép trừ trong phạm vi 3
  Phép trừ trong phạm vi 4
  Phép trừ trong phạm vi 5
  Số 0 trong phép trừ
  Phép cộng trong phạm vi 6
  Phép trừ trong phạm vi 6
  Phép cộng trong phạm vi 7
  Phép trừ trong phạm vi 7
  Phép cộng trong phạm vi 8
  Phép cộng trong phạm vi 9
  Phép trừ trong phạm vi 9
 • Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
  Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
  Các số 1, 2, 3
  Các số 1, 2, 3, 4, 5
  Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =
  Số 6
  Số 7
  Số 8
  Số 9
  Số 0
  Số 10
  Phép trừ trong phạm vi 8
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status