Logo
 • Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Tập 1
  • Review 2 tiếng Anh lớp 5
   • Unit 10 When will Sports Day be?
    • Unit 9 What did you see at the zoo?
     • Unit 8 What are you reading?
      • Unit 7 How do you learn English?
       • Unit 6 How many lessons do you have today?
        • Unit 5 Where will you be this weekend?
         • Unit 4 Did you go to the party?
          • Unit 3 Where did you go on holiday?
           • Unit 2 I always get up early. How about you?
            • Unit 1 What's your address?
            • Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Tập 2
             • Unit 11 What's the matter with you?
              • Review 3 tiếng Anh lớp 5
               • Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
                • Unit 19 Which place would you like to visit?
                 • Unit 18 What will the weather be like tomorrow?
                  • Unit 17 What would you like to eat?
                   • Unit 16 Where's the post office?
                    • Unit 15 What would you like to be in the future?
                     • Unit 14 What happened in the story?
                      • Unit 13 What do you do in your free time?
                       • Unit 12 Don't ride your bike too fast!

                       Bài tập Review 1 lớp 5 chương trình mới có lời giải chi tiết nhất

                       Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Review 1 là phần tổng hợp từ bài 1 đến bài 5 theo chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh củng cố lại kiến thức và ôn tập kĩ trước bài kiểm tra, bài thi.
                       0.5
                       1 lượt đánh giá
                       Chia sẻ qua

                       Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh Review 1 có lời giải chi tiết dễ hiểu được chúng tôi tổng hợp từ đội ngũ chuyên gia giỏi môn Anh. Giúp học sinh ôn tập từ vựng, ngữ pháp, các dạng đặt câu hỏi và đáp án trả lời.... Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

                       1. Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới

                       1.1. Nghe và đánh dấu chọn

                       1. b        2. c

                       Audio script

                       1. Mai: Hi, Tony. Where are you going so early in the morning?

                       Tony: I'm going to the park.

                       Mai: How often do you go there?

                       Tony: I usually go there every Thursday to do morning exercise.

                       Mai: Good for you. See you later.

                       2. Linda: Where did you go last summer?

                       Nam: I went on a trip to the countryside.

                       Linda: Oh, really? What was the trip like?

                       Nam: It was good.

                       Linda: What did you do there?

                       Nam: I helped my grandparents on the farm.

                       1.2. Nghe và điền số

                       a. 3    b. 4     c. 1     d. 2

                       Audio script

                       1. Nam: Where are you going next weekend, Tony?

                       Tony: We're going to Ha Long Bay.

                       Nam: Oh, that's nice. What will you do there?

                       Tony: I think we may take a boat around the islands and visit sonrai caves

                       Nam: That sounds great!

                       2. Mai: I didn't see you at Linda's party. Where were you?

                       Nam: I visited my grandma?

                       Mai: Oh, how was your grandma?

                       Nam: She was sick before, but now she's better.

                       Mai: Oh, I'm happy to hear that.

                       3. Linda: Did you go to the book fair last week?

                       Mai: Yes, I did. I didn't see you.

                       Linda: I was on a trip to Ho Chi Minh City

                       Mai: Oh, really? How was the trip?

                       Linda: It was very interesting. I saw a lot of things.

                       4. Phong: What will you do next Sunday, Mai?

                       Mai: I don't know. I think I'm going to stay home to help my mother cook.

                       Phong: I hope you'll enjoy it.

                       1.3. Nghe và đánh dấu chọn (✓) vào ô Đúng (Y) hoặc vào ô Sai (N)

                       1. N                  2. Y

                       Audio script

                       1. Linda: What do you do in your free time, Mai?

                       Mai: I usually read books and watch cartoons on TV.

                       Linda: How often do you go to the cinema?

                       Mai: Oh, I never go to the cinema. I only watch films on TV.

                       2. Tony: What did you do last weekend, Nam?

                       Nam: I visited my grandparents.

                       Tony: Where do they live?

                       Nam: They live in the countryside.

                       1.4. Đọc và khoanh tròn a hoặc b

                       Linda thường xuyên đi học vào buổi sáng. Ngày hôm qua, cô ấy không đi học bởi vì nó là Chủ nhật. Cô ấy đã đi mua sắm với mẹ sau bữa sáng. Họ mua sắm thức ăn thức uống và nhiều thứ cho gia đình. Vào buổi chiều, gia đình đã viếng thăm ông bà của Linda ở miền quê. Ông bà đã rất vui khi gặp họ. Gia đình đã thích những ngày của họ ở quê và trở về nhà vào buổi tối. Tuần tới, họ sẽ lại viếng thăm ông bà của Linda.

                       Câu 1:

                       a. Linda thường xuyên làm gì vào buổi sáng?

                       b. Cô ấy đi học.

                       Câu 2:

                       a. Cô ấy có đi học vào ngày hôm qua không?

                       b. Không, cô ấy không đi học.

                       Câu 3:

                       a. Cô ấy đã đi đâu vào buổi sáng?

                       b. Cô ấy đã đi mua sắm.

                       Câu 4:

                       a. Ông bà Linda sống ở đâu?

                       b. Ở miền quê.

                       Câu 5:

                       a. Gia đình sẽ viếng thăm ông bà Linda khi nào?

                       b. Tuần tới.

                       1-b   2-b    3-a    4-b  5-a

                       1.5. Viết về em. Sau đó nói với lớp

                       1. Địa chỉ của bạn là gì?

                       It's 654/6, Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

                       Nó là số 654/6, đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

                       2. Nơi của bạn như thế nào?

                       It's busy and crowded.

                       Nó náo nhiệt và đông đúc.

                       3. Bạn có thường tộp thể dục buổi sáng không?

                       I often do morning exercise every day.

                       Tôi thường tập thể dục buổi sóng mỗi ngày.

                       4. Bạn đã làm gì vào mùa hè trước?

                       I went to Nha Trang beach with my parents.

                       Tôi đã đi biển Nha Trang với gia đinh.

                       5. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?

                       I'll swim in the pool.

                       Tôi sẽ đi bơi ở hồ bơi.

                       2. Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới

                       Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

                       2.1. Đọc và lắng nghe câu truyện

                       Do you remember?

                       Bạn có nhớ không?

                       Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

                       Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

                       Hello!

                       Xin chào!

                       Hello!

                       Xin chào!

                       Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

                       Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

                       Hello!

                       Xin chào!

                       Wake up, Jack!

                       Thức dậy, Jack!

                       Hello, Chit.

                       Xin chào Chit.

                       Hello, Miu.

                       Xin chào Miu.

                       Did you and your family go on holiday?

                       Bạn và gia đinh bạn đi nghỉ mát phải không?

                       Yes, we did.

                       Vâng, đúng rồi.

                       Where did you go?

                       Bạn đã đi đâu?

                       We went to the beach

                       Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

                       Did you enjoy it?

                       Các bạn có thích nó không?

                       Yes, we did.

                       Vâng, chúng tôi có thích.

                       We sat on the beach and swam in the sea.

                       Chúng tôi nằm trên bãi biển và tắm biển.

                       What about you? Did you go on holiday?

                       Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

                       Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

                       Có. Maurice, Doris và tôi đã đi núi.

                       Did you enjoy it?

                       Bạn có thích nó không?

                       No, we didn't.

                       Không, chúng tôi không thích.

                       It was cold and it rained all the time.

                       Trời lạnh và mưa suốt. t's nice to be home!

                       Thật tốt khi ở nhà.

                       Audio script

                       Miu: Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

                       Maurice: Hello!

                       Doris: Hello!

                       Chit: Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

                       Mimi and Nini: Hello!

                       Chit: Wake up, Jack!

                       Mỉu: Hello, Chit.

                       Chit: Hello, Miu

                       Miu: Did you and your family go on holiday?

                       Chit: Yes, we did.

                       Miu: Where did you go?

                       Chit: We went to the beach.

                       Miu: Did you enjoy it?

                       Chit: Yes, we did

                       Chit: We sat on the beach and swam In the sea. What about you? Did you go on holiday?

                       Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

                       Chit: Did you enjoy it?

                       Miu: No, we didn't. It was cold and it rained all the time.

                       All: It's nice to be home!

                       2.2. Trả lời những câu hỏi

                       1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?

                       They went to the beach.

                       Họ đã đi đến bãi biển.

                       2. Họ đã có một thời gian thoải mái phải không?

                       I Yes, they did.

                       Vâng, đúng vậy.

                       3. Miu đã đi nghỉ mát với ai?

                       Miu đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.

                       4. Họ đã đi đâu?

                       They went to the mountains.

                       Họ đã đi núi.

                       5. Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?

                       No, they didn't. Because it was cold and it rained all the time. Không, họ không có. Bởi vì trời lạnh và mưa suốt cả ngày.

                       2.3. Sắp xếp lại những từ từ câu truyện

                       a. holiday (kỳ nghỉ) b. beach (bờ biển) c. family (gia đình) I d. mountains (núi) e. rained (mưa)

                       2.4. Đọc và hoàn thành

                       (1) did      (2) went           (3) enjoy                (4) did                 (5) didn't

                       A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

                       B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

                       A: Bạn có thích nó không?

                       B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

                       A: Chúng tôi đã đi núi.

                       B: Bạn có thích nó không?

                       A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

                       2.5. Thực hành theo cặp.

                       Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn

                       2.6. Đọc và nối

                       a. Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không?

                       Vâng, đúng rồi.

                       b. Bạn đã đi đâu?

                       Chúng tôi đã đi đến bờ biển.

                       c. Bạn đã thầy gì?

                       Chúng tôi đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.

                       d. Những người bạn có đi cùng với phải không?

                       Không, họ không đi.

                       e. Bạn đã trở về khi nào?

                       Ngày hôm qua.

                       1-b          2-e           3-d          4-a          5-c

                       ......................................................

                       → Link tải miễn phí tiếng Anh lớp 5 Review 1:

                       Chúc các bạn học tốt!

                       Chia sẻ bởi:Trang Trang
                       Đánh giá bài viết
                       Chia sẻ qua
                       Tham khảo thêm:

                        CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

                        Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

                        Fanpage:

                        Tailieu.com
                        DMCA.com Protection Status
                        All content Copyright © 2020 Tailieu.com