Logo

Tổng hợp 120+ Bài tập Toán chọn lọc Lớp 1 (Trắc nghiệm & Tự luận)

Tổng hợp 120+ bài tập chọn lọc Lớp 1 hay nhất được biên soạn có hệ thống gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phân loại khoa học theo từng dạng bài cụ thể giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình.
2.6
46 lượt đánh giá

Hệ thống các dạng toán chọn lọc lớp 1 hay nhất bao gồm các dạng toán như: toán có lời văn, trắc nghiệm toán và các dạng toán khác. Hỗ trợ các em tổng hợp lại kiến thức đã học qua các dạng bài tập đồng thời rèn luyện khả năng nhận dạng dạng bài tập đúng cách. Nội dung chi tiết mời các em học sinh, quý thầy cô và phụ huynh theo dõi dưới đây.

120+ Bài tập Toán chọn lọc Lớp 1 hay nhất

Bài 1. Số có hai chữ số bé hơn 90 và lớn hơn 87 là:

A. 88                      

C. 89

B. 90                      

D. 91

Bài 2. Kết quả của phép tính 4 + 65 - 23 là:

A. 86                       

B. 46                           

C. 42                       

D. 82

Bài 3. Bố đi công tác một tuần và hai chục ngày. Vậy bố đi công tác bao nhiêu ngày?

A. 21 ngày                       

B. 9 ngày                              

C. 27 ngày

Bài 4. Mẹ Lan năm nay 42 tuổi, mẹ hơn chị Lan 22 tuổi. Hỏi chị Lan năm nay bao nhiêu tuổi ?

A. 20 tuổi                    

B. 64 tuổi                     

C. 24 tuổi

Bài 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng.

A. 3 hình tam giác

B. 4 Hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

Bài 6. Kết quả của phép tính trừ : 56 - 33 là :

A .  32                           

B .  33                                        

C . 23

Bài 7. Số nào thích hợp với chỗ chấm của phép tính : 62 + ........ = 65

A .  5                               

B .  3 

C . 4

Bài 8. Số 14 là kết quả của phép tính nào ?

A . 18 -  7                   

B . 15 -  3                                 

C . 11 + 3

Bài 9. Lan có sợi dây dài 12 cm , Lan cắt đi 3 cm . Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng- ti - mét ?

A.  9 cm                         

B .  8 cm                                

C . 10 cm

Bài 10. Số liền trước số 15 là:

A.  16                             

B.  17                              

C.  14

Bài 11. Có bao nhiêu đoạn thẳng :      · ·     ·           ·

A. 2 đoạn thẳng             

B.  3 đoạn thẳng     

C. 6 đoạn thẳng

Bài 12. Kết quả của phép tính 12 + 5 - 7 là:

A. 10                           

B. 17                                       

C. 15

Bài 13. Lớp 1A có 18 bạn học sinh nữ trong đó có 7 bạn học sinh giỏi. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ không đạt học sinh giỏi ?

A. 10                               

B. 11                                      

C. 12

Bài 14. Dãy số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

a) 78; 87; 79; 80.

b)  80;  79;   87; 78.

c)   78;  79;   80; 87.

 

Bài 15. Có bao nhiêu hình tam giác?

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

a) 4

b) 8

c) 7

Bài 16. Hình bên có bao nhiêu tứ giác?

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

a) 3 hình

b) 4 hình

c) 5 hình

d) 6 hình

Bài 17. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số có chữ số 5 ở hàng đơn vị?

A.  7 số

B. 8 số

C. 9 số

D. 10 số

Bài 18. Cho các chữ số 2, 5, 9. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số đó?

Trả lời:……

Bài 19. Hãy cho biết có bao nhiêu số nhỏ hơn 81 và lớn hơn 65?

Trả lời:……

Bài 20. Sau 3 năm nữa, tuổi của Lan và Hoa cộng lại là 24 tuổi. Hỏi hiện nay, tuổi của Lan và Hoa cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Trả lời:……

Bài 21. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 78?

Trả lời:……

Bài 22. Để số A cộng với 36 bằng 42 cộng với 25 thì số A phải bằng bao nhiêu?

Trả lời:……

Bài 23. Có 7 hòn bi gồm 3 loại: xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh là nhiều nhất, số bi vàng là ít nhất. Hỏi có mấy viên bi màu xanh?

Trả lời:……

Bài 24.Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu?

Trả lời:……

Bài 25. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà khi cộng hai chữ số của mỗi số đó ta được kết quả bằng 8?

Trả lời:……

 

Dạng điền số 

Bài 1. Tính :

a)  74 – 34 + 10 =

b)  60 + 10 – 50 =

c)  53 + 15 – 88 =

d)  90 +  9  – 98 =

e) 54 - 23 - 14 + 63 =

f) 12 + 17 + 14 + 8 + 3 + 6 =

g) 74 + 54 + 44 - 50 - 40 - 70 =

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

A. 14 là số liền trước của số………...

B. Số bộ nhất có hai chữ số là………

C. 81 là số liền sau của số …………

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

65

48

 

29

 

18

 

b

20

 

10

 

0

 

0

a + b

85

58

 

49

38

28

 

a - b

45

 

0

 

 

 

25

Bài 4. Viết số bé nhất có một chữ số ……….

Viết số lớn nhất có hai chữ số ……….

Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số………..

Viết số liền sau số bé nhất có hai chữ số…………

Tổng hợp các bài tập toán chọn lọc lớp 1

Tổng hợp các bài tập toán chọn lọc lớp 1

Tổng hợp các bài tập toán chọn lọc lớp 1

Dạng toán có lời văn.

Bài 1. Tổ một có 10 bạn, nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi tổ hai có mấy bạn ?

Bài 2. Bình hỏi Minh : “Năm nay chị bao nhiêu tuổi ?” Minh đáp: “Tuổi mình

nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi . Mình kém chị mình 4 tuổi” Hỏi chị của Minh năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bài 3. Một nhóm học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa 2 bạn, bạn đi sau đi sau 2 bạn, Hỏi nhóm đó có mấy bạn ?

Bài 4. Nam có một số kẹo là số lớn nhất có một chữ số. Hải có số kẹo ít hơn Nam 2 chiếc. Hỏi Hải có bao nhiêu chiếc kẹo ?

Bài 5. Hòa 6 tuổi, Bình lớn hơn Hòa 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi?

Bài 6. Viết tất cả các số có hai chữ số mà cộng hai chữ số của mỗi số được kết quả là 4?

Bài 7. Nhà Lan có 36 con gà, trong đó có 21 con gà trống, đã bán đi 15 con. Hỏi:

a) Nhà Lan còn lại mấy con gà?

b) Đếm số gà còn lại thì chỉ còn 8 con gà trống. Hỏi nhà Lan còn lại mấy con gà trống?

Bài 8. Mẹ đi chợ về lúc 8 giờ sáng, bố đi làm về lúc 11 giờ. Hỏi bố với mẹ ai đi về nhà sớm hơn và sớm hơn người kia mấy giờ ?

Bài 9. Bạn An hỏi bạn Bình: « Năm nay bố bạn bao nhiêu tuổi ? ». Bình trả lời :

« Tuổi của mẹ tớ là số liền sau của 31, còn bố tớ hơn mẹ tớ 4 tuổi ». Em hãy tính xem hiện nay bố bạn Bình bao nhiêu tuổi ?

Bài 10. Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi ?

Bài 11. Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng- ti -mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng- ti- mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti -mét?

Bài 12. Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 13.Hiện nay tuổi của mẹ Lan và Lan cộng lại bằng 51. Hỏi sau bốn năm nữa, tuổi của Lan và mẹ Lan cộng lại bằng bao nhiêu?

Bài 14.Tìm một số, biết rắng số đó trừ đi 20 rồi cộng với 37 thì được kết quả 58?

Bài 15. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 8. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10.

Bài 16. Một xe ô tô chở 10 khách. Đến một bến có 3 người xuống và 2 người lên.Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu khách?

Bài 17. Thứ tư của một tuần là ngày 11 trong tháng. Hỏi thứ năm của tuần liền sau là ngày nào trong tháng ?

Bài 18. Bình hỏi Minh: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Minh đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi.” Hỏi chị của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 19. Tìm một số biết rằng số đó trừ đi 20 rồi cộng với 39 thì được kết quả bằng 59.

Bài 20. Tổ em có 12 bạn, trong đó có 5 bạn gái. Hỏi số bạn trai tổ em nhiều hơn bạn gái là bao nhiêu ?

Bài 21. Bạn Phước có 14 viên bi, bạn Hạnh có ít hơn bạn Phước 3 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 22. Bạn Ngọc có 47 viên bi, bạn Ngọc có nhiều hơn bạn Hoàng 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn Ngọc và Hoàng có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 23. Trong ô tô có 21 hành khách. Đến một bến có 6 người lên và 5 người xuống. Hỏi ô tô còn có bao nhiêu hành khách.

Bài 24. Bạn Trinh có 24 viên bi, Trinh cho Lan 3 viên bi rồi cho Hương 1 viên bi. Hỏi Trinh còn bao nhiêu viên bi?

Bài 25. Bạn Trinh có 24 viên bi. Bạn Lan có ít hơn bạn Trinh 2 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 26. Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có 5 con chim đang đậu. Có 1 con chim ở cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con chim? Cành dưới có mấy con chim?

Bài 27. Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 28. Mai, Lan, Hoa thi vẽ tranh. Mai vẽ được 44 bức tranh, Lan vẽ được nhiều hơn Mai 1 bức tranh nhưng ít hơn Hoa 2 bức tranh. Hỏi:

a) Lan vẽ được bao nhiêu bức tranh?

b) Hoa vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Bài 29. Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 23 cộng 32 bằng 77. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

Bài 30. Năm nay anh Hải 14 tuổi. Hỏi 3 năm trước anh Hải bao nhiêu tuổi? Bốn năm sau anh Hải có số tuổi là bao nhiêu tuổi ?

Bài 31. Trên xe buýt có 58 người. Đến bến thứ nhất có 13 người xuống xe, đến bến thứ hai có 10 người lên xe. Hỏi trên xe có bao nhiêu người?

Bài 32. Ông năm nay 68 tuổi . Nếu đem tuổi ông trừ đi 32 thì được tuổi bố. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài 33. Đàn gà có 65 con gà. Người ta đã bán đi một số con gà thì còn lại 23 con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?

Bài 34. Tủ sách của An đã có 70 quyển truyện. Nay An mua thêm 18 quyển nữa .Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện?

Bài 35. Ngọc hỏi Mai" Ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi mà trông già thế? " Mai đáp :"Ông tớ kém 8 tuổi thì bằng số lớn nhất có hai chữ số".Vậy ông của Mai bao nhiêu tuổi?

Bài 36. Lan nói: "Nhà tớ số 68" .Huệ nói: " Quay ngược số nhà bạn thì được số nhà nhà mình".Vậy số nhà nhà Huệ là bao nhiêu?

Bài 37. Mai Anh hái được 36 bông hoa, Tuyết Mai hái được số bông hoa là số liền sau số 22. Hỏi:

a) Cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

b) Bạn nào hái được nhiều hoa hơn và nhiều hơn bao nhiêu bông hoa?

Bài 38. Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?

Các bài toán hình học

Bài 1. Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới đây có 4 hình tam giác.

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 2. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 3. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm , bao nhiêu đoạn thẳng ?

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 4. Cho hình vẽ

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

a) Có bao nhiêu điểm, là những điểm nào?

b) Có bao nhiêu đoạn thẳng, là những đoạn thẳng nào?

c) Có bao nhiêu tam giác, là những tam giác nào?

Bài 5. Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu hình tam giác

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 6. Vẽ 5 điểm ở trong hình tam giác và ở ngoài hình tròn?

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 7. Vẽ 2 điểm:

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

a) 1 điểm ở trong hình tròn và hình tam giác.

b) 1 điểm ở ngoài tam giác nhưng trong hình tròn.

Bài 8. Hình vẽ dưới có bao nhiêu hình tam giác?

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

Bài 9. Cho hình dưới:

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc

a) Có bao nhiêu hình tam giác?

b) Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng nữa để hình trờn có 6 hình tam giác

Bài 10. Cho hình bên:

Các bài tập toán chọn lọc lớp 1

a) Có bao nhiêu hình vuông ?

b) Có bao nhiêu hình chữ nhật ?

c) Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng nữa để trên hình có 5 hình vuông và 4 hình chữ nhật?

Bài 11. Cho hình bên.

Các bài tập toán chọn lọc lớp 1

a) Có bao nhiêu hình vuông?

b) Có bao nhiêu hình tam giác?

Các dạng bài toán khác:

 

Bài 1. Tìm hai số mà khi cộng lại thì bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số. Nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì kết quả còng bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Bài 2. Toàn có một số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hãy tính xem Toàn có bao nhiêu bi xanh , bao nhiêu bi đỏ ?

Bài 3. Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo. Hỏi Dũng có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?

Bài 4. Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu quyển sách?

Bài 5. Cho các số 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả bằng 70.

Bài 6. Có 3 loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng trong túi . Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên . Số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên . Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi ?

Bài 7. Nhà bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan 10 con. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Bài 8. Cho số có 2 chữ số, mà chữ số hàng chục thì lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Tính tổng 2 chữ số của nó.

Bài 9. Em hãy nghĩ một số nào đó từ 1 đến 7. Em cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1 rồi lại trừ tiếp số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2, có đúng không?

Bài 10. Chcó của bạn Tuấn hỏi bạn Tuấn “Năm nay cháu học lớp mấy rồi ?”. Tuấn đáp “Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp cháu đang học” . Vậy Tuấn học lớp mấy ?

Bài 11. Trên cành cao có 25 con chim đậu, cành dưới có 11 con chim đậu. Có 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu, cành dưới còn lại bao nhiêu con chim đậu?

Bài 12. Với ba chữ số 3, 2, 5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó?

Bài 13. Với ba chữ số 0, 2, 5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó?

Bài 14. Hải nói với Hà “Chị mình bảo tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hà nói “Còn chị mình thì lại bảo, tết này chị còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số nhỏ nhất có hai chữ số’’. Chị của Hà và chị của Hải ai nhiều tuổi hơn?

Bài 15. Năm khoe với Bốn “ Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số ”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi ?

Bài 16. Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan ?

Bài 17.

a) Viết hai số có hai chữ số mà chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị là 4

b) Viết số có hai chữ số mà có tổng hai chữ số là 8, chữ số hàng đơn vị là 1.

Bài 18. Sắp xếp các số 68, 49, 72, 56, 23, 81, 90

a) Theo thứ tự tăng dần.

b) Theo thứ tự giảm dần.

Bài 19. Tính nhanh

a) 17 + 14 + 12 +18 – 2 – 4 - 8 – 7;

b) 1 + 3 + 8 + 0 +6 +10 + 2

Bài 20. Cho ba số : 0; 3; 5 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó?

Bài 21. Số 14 thay đổi như thế nào nếu :

a) Xóa đi chữ số 1?

b) Xóa đi chữ số 4 ?

Bài 22. Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗ chấm (…..) ở dòng sau để có phép tính đúng.

c)  1…….1…….1…….1…….1…….1 = 6

d) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 4

e) 1…….1…….1…….1…….1…….1 = 2

f)  1…….1…….1…….1…….1…….1 = 0

Bài 23. Cho các số 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.

Tìm trong dãy số trên :

a) Các số có 1 chữ số ?

b) Các số có 2 chữ số ?

c) Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào?

d) Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?

e) Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần ?

Bài 24. Từ ba số 18 ; 12 ; 6 . Em hãy lập tất cả các phép tính đúng.

Bài 25. Điền vào mỗi (ô tròn) một số chẵn từ 0 đến 10 sao cho tổng mỗi cạnh tam giác đều có kết quả bằng nhau. (Mỗi số chỉ điền 1 lần)

Các câu hỏi toán lớp 1 chọn lọc hay nhất

Bài 26. Điền các số từ 1, 2, 3, 4 vào ô trống để tổng hàng ngang, hàng dọc đều có kết quả bằng 10

Các bài tập toán lớp 1 chọn lọc hay nhất

Bài 27. Cho bảng ô bên. Hãy điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở các hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 99.

 

 

 

 

33

 

42

24

 

Bài 28. Tấn lấy số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số. Hỏi kết quả của phép tính đó là bao nhiêu? Hãy viết phép tính đó?

Bài 29. Cho các số: 28; 17; 9; 8; 10; 2; 90; 55; 72; 42. Trong dãy số này:

a) Các số có 1 chữ số là :

b) Các số có 2 chữ số là :

c) Số nhỏ nhất có 1 chữ số là :

d) Số lớn nhất có 2 chữ số là :

e) Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần:

Bài 30. Cho các số 0, 3, 7

a) Lập tất cả các số có 2 chữ số .

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

File tải về miễn phí 120+ Bài tập Toán chọn lọc lớp 1:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải giải bài tập Toán có chọn lọc lớp 1 file word, file hoàn toàn miễn phí.

Tham khảo thêm các môn khác lớp 1:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
2.6
46 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status