Logo

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Ôn tập học kì 1 có đáp án

Trọn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Ôn tập học kì 1 có đáp án. Cung cấp tài liệu tham khảo miễn phí và hữu ích dành cho các em học sinh, quý thầy cô giáo, chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới.
3.3
2 lượt đánh giá

Trọn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Ôn tập học kì 1 có đáp án. Cung cấp tài liệu tham khảo miễn phí và hữu ích dành cho các em học sinh, quý thầy cô giáo, chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Bộ 21 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Review 1: Ôn tập học kì 1

Choose the word which has underlined part is pronunced differently from the others.

Câu 1:

A. uniform

B. education

C. music

D. future

Câu 2:

A. invite

B. like

C. bring

D. find

Câu 3:

A. charity

B. chemistry

C. chemical

D. mechanic

Câu 4:

A. help

B. benefit

C. elderly

D. prefer

Câu 5:

A. provide

B. individual

C. situation

D. children

Câu 6:

A. tutor

B. student

C. university

D. dicuss

Câu 7:

A. chemistry

B. chat

C. lunch

D. teacher

Câu 8:

A. celebration

B. collection

C. education

D. question

Câu 9:

A. relax

B. snack

C. area

D. atlas

Câu 10:

A. history

B. hour

C. household

D. horrible

Câu 11:

A. physics

B. library

C. happy

D. dryer

Choose the best answer to complete each on below.

Câu 12: We have Math......Tuesday and Friiday.

A. in

B. on

C. at

D. of

Câu 13: We help families in.....by proving food, clothing, housing and much more.

A. control

B. case

C. need

D. shape

Câu 14: American studens take part.....different activities after school.

A. at

B. on

C. in

D. for

Câu 15: Nam is interested in.....experiments in his free time.

A. do

B. does

C. to do

D. doing

Câu 16: ......people usually live on the streets, under bridges, or in camps.

A. sick

B. homeless

C. elderly

D. disabled

Câu 17: How.....do you go swimming after school? -Oncs a wweek,

A. many

B. much

C. often

D. far

Câu 18: If you want to.....weight, you should follow a low-fat diet.

A. lose

B. gain

C. put on

D. get

Câu 19: .....you like to go fishing with us?

A. Will

B. Should

C. Would

D. Can

Câu 20: You need to be....to follow eggshell carving because it may take two weeks to complete one shell.

A. fit

B. patient

C. careful

D. intersted

Câu 21: She hates doing the gardening because she thinks it is....

A. tired

b. tiredness

C. tiring

D. tiredly

Đáp án Bộ 21 câu trắc nghiệm Anh 7

1.B  2.C  3.A  4.D  5.A  6.D  7.A  8.D  9.C  10.B  11.D  12.B  13.C  14.C  15.D   16.B  17.C  18.A  19.C  20.B  21.C

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 21 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Review 1: Ôn tập học kì 1 (Có đáp án) có File PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
3.3
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status