Logo

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 19 (Có đáp án) hay nhất

Với 24 câu hỏi trắc nghiệm bài 19 Lịch sử 10 có đáp án chi tiết, được chúng tôi biên soạn bám sát theo nội dung trọng tâm của bài học. Nhằm giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau
5.0
1 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Lịch sử lớp 10 hiệu quả nhất, chúng tôi xin giới thiệu các bạn tham khảo bộ tài liệu trắc nghiệm Sử bài 19 lớp 10. Giúp học sinh ôn tập, làm quen dạng bài trắc nghiệm. Nội dung chi tiết các em xem dưới đây.

1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử bài 19 lớp 10

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 24 câu hỏi trắc nghiệm 10 bài 19 mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

A. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng

B. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc

C. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta

D. Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ

Câu 2. Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

A. Chống quân Tống lần thứ nhất

B. Chống quân Tống lần thứ hai

C. Ba lần chống quân Mông – Nguyên

D. Chống quân Minh

Câu 3. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

B. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

Câu 4. Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương

A. Vườn không nhà trống

B. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc

C. Lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc

D. Tích cực chuẩn bị lương thảo, vũ khí, luyện quân để chống lại thế mạnh của giặc

Câu 5. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Hưng Đạo

D. Trần Thánh Tông

Câu 6. Lý Thường Kiệt đã đem quân vượt biên giới để phá tan sự chuẩn bị của quân Tống vào năm nào?

A. 1070

B. 1075

C. 1076

D. 1077

Câu 7. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

Câu 8. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Tống tại

A. Biên giới Đại Việt

B. Kinh thành Thăng Long

C. Thành Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

D. Phòng tuyến sông Như Nguyệt (Bắc Ninh)

Câu 9. Dưới triều Trần, nhân dân Đại Việt đã phải ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên, lần lượt vào các năm

A. 1258, 1285 và 1287 – 1288

B. 1258, 1285 và 1288

C. 1255, 1285 và 1287 – 1288

D. 1258, 1285, 1289

Câu 10. Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà Trần đã khắc chữ

A. Thề không đội trời chung với giặc Mông – Nguyên

B. Nếu gặp giặc Mông – Nguyên, phải liều chết mà đánh

C. Hào khí Đông A

D. Sát thát

Câu 11. Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên, cả ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. Ngụ binh ư nông

B. Tiên phát chế nhân

C. Vườn không nhà trống

D. Lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc

Câu 12. Ý không phản ánh chính xác nguyên nhân ba lần giặc Mông – Nguyên thất bại trong việc xâm lược nước ta?

A. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc cao cả

B. Vua tôi nhà Trần có chính sách tích cực đúng đắn, sáng tạo; tài thao lược của các vị tướng nhà Trần, đứng đầu là Trần Quốc Tuấn

C. Quân giặc yếu, lại chủ quan

D. Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến đấu chống quân xâm lược của quân dân nhà Trần

Câu 13. Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên năm 1258

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quang Khải

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nhật Duật

Câu 14. Vị vua nào của nhà trần đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mông – Nguyên vào các năm 1285, 1287 – 1288

A. Trần Thái Tông

B. Trần Thánh Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Trần Anh Tông

Câu 15. Chiến thắng nào của nhà Trần đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược nước ta của quân Mông – Nguyên?

A. Đông Bộ Đầu

B. Chương Dương

C. Hàm Tử

D. Bạch Đằng

Câu 16. Cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu với nước láng giềng của dân tộc ta?

A. Chống Tống thời Tiền Lê

B. Chống Tống thời Lý

C. Chống Mông – Nguyên thời Trần

D. Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

A. Đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc

B. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của kẻ thù

C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc

D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật

Câu 18. Tên gọi của hai hội nghị lịch sử mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là

A. Bình Than và Diên Hồng

B. Bình Than và Bạch Đằng

C. Diên Hồng và Lam Sơn

D. Diên Hồng và Bạch Đằng

Câu 19. Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” là của

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Bình Trọng

D. Yết Kiêu

Câu 20. Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là

A. Trần Quang Khải

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Quốc Toản

D. Trần Bình Trọng

Câu 21. Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”là

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Thừa

D. Trần Quang Khải

Câu 22. Tác giả bài Hịch tướng sĩ và có Câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã” là

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Quang Khải

Câu 23. Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên triều đại Lê sơ là

A. Lê Hoàn B. Lê Lợi C. Lê Lai D. Nguyễn Trãi

Câu 24. Ai là tác giả của những Câu thơ bất hủ: “…Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc – Nam cũng khác….”?

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Hưng Đạo

C. Nguyễn Trãi

D. Quang Trung

2. Đáp án lịch sử 10 bài 19 trắc nghiệm

1.C     9.A        17.C

2.A     10.D       18.A

3.A     11.C       19.C

4.B     12.C       20.C

5.A     13.C       21.A

6.B     14.C       22.C

7.B     15.D       23.B

8.D     16.B       24.C

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bộ 24 câu hỏi lịch sử 10 bài 19 trắc nghiệm file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Chia sẻ bởi:Pham Yen
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua
Bài đăng nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com