Logo

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh 9 Unit 5 có đáp án

Lời giải chi tiết bài tập sách giáo khoa môn Anh Unit 5. Tổng hợp các phần của Unit: Nghe - Nói - Đọc - Viết - Ôn tập. Tin tưởng đây là bộ tài liệu hữu ích, hỗ trợ các em học sinh lớp 9 trong quá trình học tập
5.0
2 lượt đánh giá

Chúng tôi sưu tầm và giới thiệu các em bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: The Media chi tiết. Tổng hợp các phần của Unit: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listening, Write, Language Focus, nhằm giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và rèn luyện các kĩ năng làm bài tập.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9:

Unit 5: The Media

Getting Started

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity.

(Làm việc với bạn cùng học. Hỏi và đáp về các hoạt động ưa thích của em và thời gian em dành cho mỗi hoạt động là bao lâu)

Watching TV reading newspapers listening to the radio reading magazines using the Internet

a) A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading newspapers

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

b) A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Listening to the radio.

A: How many hours a week do you spend listening to the radio?

B: About 5 to 6 hours, I guess.

c) A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading magazines.

A: How many hours a week do you spend reading magazines?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

d) A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Using the Internet.

A: How many hours a week do you spend using the Internet?

B: About 9 or 10 hours, I guess.

Listen and Read

Phương tiện truyền thông đại chúng:

A. Trước khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường đi khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mới nhất.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tạp chí phổ biến nhất và được cả thanh thiếu niên lẫn người lớn đọc nhiều.

C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và thưởng thức những chương trình thú vị một cách rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chương trình địa phương và quốc tế đa dạng trên những kênh truyền hình khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tương tác. Khán giả xem truyền hình có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

a. Complete the table with the passage number in which these facts or events are mentioned. (Điền vào bảng với số mục trong đoạn văn với thông tin và sự kiện được đề cập đến)

b. Facts & Events (Thông tin và sự kiện) Passage number (Số mục đoạn văn)

1. Remote control are used to interact with TV D

2. One of the most popular magazines B

3. People of different ages like this magazine B

4. Benefit of TV C

5. People got the news from fown criers A

6. Interactive TV is available now D

Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. What was a town crier? (Người rao tin tức là gì?)

He was the person who would go through city streets ringing a bell and shouting the latest news.

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay Magazine?

(Mức độ phổ biến của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay như thế nào?)

- It is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

3. What benefit does TV bring about to people's life?

(TV đã mang đến cho cuộc sống con người lợi ích nào?)

- People can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way.

4. What kind of magazines and newspapers do you read?

(Em đọc loại tạp chí và báo chí nào?)

- I often read "Hoa Hoc Tro" Magazine and "Tuoi Tre" Newspaper.

5. What is your favourite type of media? Why?

(Loại phương tiện truyền thông nào mà em ưa thích nhất? Tại sao?)

- I like personal computer best. Because I can surf the Internet, which is a very fast and convenient way to get information.

Speak

a) Work with a partner. Read the dialogue.

Làm việc với bạn cùng học. Đọc bài hội thoại sau.

Liên: Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung: Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hơn.

Liên: Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đối với mình rất chán.

Trung: Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên: Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung: Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?

Liên: Ừ, mình không thích.

b) Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

(Làm một bài đối thoại tương tự. Nói về những chương trình em thích hoặc không thích)

Minh: You like watching football, don't you, Nga?

Nga: Not really. I's boring and I don't like watching it. I prefer drama.

Minh: I'm the opposite. I love watching football, and drama seems quite boring to me.

Nga: But you watch films, don't you?

Minh: yes, every night. I's very interesting.

Nga: I enjoy it, too. You don't like documentaries, do you?

Minh: No, I don't

Listening

Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

(Nghe bài đối thoại giữa Châu và bố của Châu. Điền vào bảng với những thông tin em nghe được).

When? What happened?

7th Or 8th century The first printed newspaper appeared in China.

(a) The late 19th century The telegraph was invented

early 20th century Two new form of news media appearcd (b): Radio and newsreels

(c) in the 1959s Television became popular

mid - and late 1990s (d) The Internet became a major force in journalism.

Lời nói trong băng:

Chau: Dad, i'm doing an assignment. Can you help me with the information?

Chau's Father: What is the assignment about?

Chau: It s about the important dates of the media. Where and when did the first printed newspaper appear. Dad?

Chau's Father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau's Father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two new forms of news media appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau's Father: Excellent! And when did television become commercially viable can you guess?

Chau: In the 1940s?

Chau's Father: No, it was in the 1950s.

Chau: When did the Internet become a major force in journalism?

Chau's Father: In the mid - and late 1990s.

Chau: Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

Write

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following use. (Đọc lại diễn đàn trên Internet ở bài đọc. Hãy viết một đoạn về lợi ích của mạng Internet. Em có thể dùng những câu gợi ý sau)

- The Internet as a source of information (news, articles, weather Forecast, eel..)

(Internet là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết v.v...)

- The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, eel..)

(Internet là nguồn giải trí (âm nhạc, phim ảnh và trò chơi v.v...))

- The Internet as a means of education (on - line schools, on - line lessons, self - study, eel..)

(Internet là phương tiện giáo dục (trường trực tuyến, bài học trên mạng, tự học v.v...))

Suggested passage:

Here are some benefits of the Internet

- First, it is a very fast and convenient way to get information. It is also a very fast and unexpensive way to communicate with your friends and relatives by means of email, chatting or webcam.

- Second, it is a very update source of information: You can get the latest local or global news; you can check weather conditions before you go camping, fishing or outdoors... You can also find a timetable and maps of the buses you want to take; or you can book your tickets for the next concert, soccer match or for a trip, a hotel, etc...

- Third, it is a diversified source of entertainment: you can listen to music, to the radio or watch videos, play games, read novels and poems, ever do virtual sight - seeing, ect...

- Finally, it provides you with a rich source of educational materials and courses: you can learn English, or look up a dictionary, you can even take a training course or a learning course.

Language Focus

Tag questions

Gerunds after some verbs

Complete the dialogues with the correct tag (Điền vào bài đối thoại bằng những câu hỏi đuôi đúng)

a) Jim: You have read this article on the website, haven't you?

Lina: Not yet.

b) Minh: Baird produced the first TV picture in 1926, didn't he?

Thao: Yes, he did

c) Thu: A daily newspaper was published in Germany in 1550, wasn't it?

d) Hà: You don't like playing computer games, do you?

Thanh: Yes, I do. But I don't have much time for it.

e) Mai: We are going to have cable TV soon, aren't we?

Thanh: Yes, I think so.

Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions about Television programs these people like and dislike. Use tag questions.

(Làm việc với bạn cùng học. Hỏi và đáp về các chương trình truyền hình mà người ta thích hoặc không thích. Dùng câu hỏi đuôi)

2) Tuấn and Hanh don't like movies, do they?

No, they don't.

• Mai likes movies, doesn't she?

Yes, she does.

3) Hanh likes music, doesn't she?

- Yes, she does

• Mai and Anh don't like music, do they?

No, they don't

4) Hanh and Mai don't like sports, do they?

No, they don't

• Anh likes sports, doesn't he?

Yes, he does

5) Tuan and Mai don't like quizzes, do they?

No, they don't

• Mai likes quizzes, doesn't she?

Yes, she does.

6) Tuan and Hanh don't like games, do they?

No, they don't

• Mai likes games, doesn't she?

Yes, she does.

7) Tuan likes English lessons, doesn't he?

Yes, he does.

• Hanh, Mai and Anh don't like English lessons, do they?

No, they don't.

8) Hanh and Mai like cartoons, don't they?

Yes, they do.

• Tuan doesn't like cartoons, does he?

No, he doesn't.

------------------------------------------------------------------------------------

→ Link tải miễn phí giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 5 lớp 9:

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác như: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Hóa, Địa... được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
5.0
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status