Logo

Soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving Energy

Tiếng Anh 9 Unit 7: Saving energy. Hướng dẫn các em làm quen vấn đề tiết kiệm năng lượng; thực hành đưa ra ý kiến và gợi ý cách giải quyết một vấn đề; đọc hiểu về việc tiết kiệm năng lượng ở một số quốc gia ở châu Âu; viết một bài diễn văn ngắn về tiết kiệm tiền
2.7
9 lượt đánh giá

Nội dung bài viết

 1. Unit 7: Saving energy
  1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)
  2. Listen and read (Trang 57 - 58 SGK Tiếng Anh 9)
   1. a. Practice the dialogue with a partner. 
   2. b. True or False? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai. Điền dấu (V) vào ô. Sau đó sửa câu sai.)
  3. Speak (Trang 58 - 59 SGK Tiếng Anh 9)
   1. a) Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)
   2. b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for.... (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)
  4. Listen (Trang 60 SGK Tiếng Anh 9)
   1. a. Listen to the news on solar energy and decide whether the statements.... (Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (V) vào khung và sửa các câu sai.)
   2. b. Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ mà bạn nghe được.)
  5. Read (Trang 60 - 61 SGK Tiếng Anh 9)
   1. a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)
   2. b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7 Tiếng Anh 9 SGK, được chúng tôi biên soạn lời giải từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ, miễn phí. Tổng hợp nội dung các phần của Unit gồm: Getting Started (trang 57 SGK), Listen and read (trang 57-58 SGK), Speak (trang 58-59 SGK), Listen (trang 60 SGK), Read (trang 60-61 SGK), Write (trang  61-62 SGK), Language Focus (trang 62-64 SGK). Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9:

Unit 7: Saving energy

Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)

Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Gợi ý:

- They should turn off the faucets when they don't use them.

- They should switch off the lights before going to bed or out.

- They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to it.

Listen and read (Trang 57 - 58 SGK Tiếng Anh 9)

Hướng dẫn dịch:

Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm, Bà Hà.

Bà Mi: Bà Hà, có chuyện gì vậy?

Bà Hà: Tôi lo lắng về hóa đơn tiền nước mới đây của tôi. Nó thực sự nhiều.

Bà Mi: Để tôi xem. Hai trăm ngàn đồng à! Bà nên giảm số lượng nước gia đình bà dùng đi.

Bà Hà: Tôi làm như thế nào?

Bà Mi: Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đường nứt ở các ống không.

Bà Hà: Tôi sẽ làm điều đó.

Bà Mi: Bồn tắm sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen, do đó tôi đề nghị dùng vòi hoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thể phung phí 500 lít một tháng.

Bà Hà: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà.

a. Practice the dialogue with a partner. 

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn.)

b. True or False? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai. Điền dấu (V) vào ô. Sau đó sửa câu sai.)

Gợi ý:

1. (T)

2. (T)

3. (F)

=> She will have a plumber check the pipes.

4. (F)

=> A plumber is a person who repairs leaking water pipes.

5. (T)

Speak (Trang 58 - 59 SGK Tiếng Anh 9)

a) Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Gợi ý:

A. I think we should turn off the faucet. I suggest fixing the faucet.

B. I suggest turn off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let's switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don't we use the public buses?

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for.... (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Gợi ý:

E: I think we should use energy-saving light bulbs for ordinary bulbs.

F: That's a good idea.

G: How about turning off the lights and other electric tools when we don't use them?

H: OK. Let's do it.

Listen (Trang 60 SGK Tiếng Anh 9)

a. Listen to the news on solar energy and decide whether the statements.... (Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (V) vào khung và sửa các câu sai.)

Gợi ý:

1. (T)

2. (F)

=> Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil, or nuclear power.

3. (F)

=> One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

4. (T)

5. (F)

=> All buildings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.

b. Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ mà bạn nghe được.)

1. The sun can be an effective source of power.

2. Solar energy doesn't cause pollution.

3. A lot of countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to store solar energy for a number of days.

5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas, and oil.

Read (Trang 60 - 61 SGK Tiếng Anh 9)

Hướng dẫn dịch:

Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.

Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)

Gợi ý:

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

1. What are Western consumers interested in? (Điều mà người tiêu dùng phương Tây quan tâm là gì)

=> Western consumers are interested in both the quality and money-saving feature of the products.

2. What can we do to spend less on lighting? (Những gì chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít về chiếu sáng?)

=> To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy - saving bulbs instead? (Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bà phải trả 8 đôla Mỹ cho chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay thế?)

=> Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.

4. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì?)

=> The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

5. Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?)

=> We should save energy to save money as well as conserve the Earth's resources.

► ►► Lời giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 7 chi tiết, xúc tích nhất, được chúng tôi tổng hợp toàn bộ các phần của Unit. Giúp học sinh tham khảo, củng cố kiến thức trọng tâm của từng phần Unit 7. Các em hãy CLICK vào file tải miễn phí dưới đây:

Ngoài nội dung trên, các em xem và  tham khảo thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
2.7
9 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status