Logo

 • Phần 1: Cơ học
  Chương 1: Động học chất điểm
  Bài 1: Chuyển động cơ học
  Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
  Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
  Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều
  Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
  Bài 6: Sự rơi tự do
  Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
  Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc
  Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều
  Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
  Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành
  Bài 12: Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do
  Chương 2: Động lực học chất điểm
  Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực
  Bài 14: Định luật I Niu-tơn
  Bài 15: Định luật II Niu-tơn
  Bài 16: Định luật III Niu-tơn
  Bài 17: Lực hấp dẫn
  Bài 18: Chuyển động của vật bị ném
  Bài 19: Lực đàn hồi
  Bài 20: Lực ma sát
  Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
  Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực
  Bài 23: Bài tập về động lực học
  Bài 24: Chuyển động của hệ vật
  Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát
  Chương 3: Tĩnh học vật rắn
  Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
  Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song
  Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
  Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định
  Bài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực
  Chương 4: Các định luật bảo toàn
  Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
  Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
  Bài 33: Công và công suất
  Bài 34: Động năng. Định lí động năng
  Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
  Bài 36: Thế năng đàn hồi
  Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
  Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi
  Bài 39: Bài tập về các định luật bảo toàn
  Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh
  Chương 5: Cơ học chất lưu
  Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan
  Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
  Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li
 • Phần 2: Nhiệt học
  Chương 6: Chất khí
  Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
  Bài 45: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
  Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
  Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy - xác
  Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép
  Bài 49: Bài tập về chất khí
  Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
  Bài 50: Chất rắn
  Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
  Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
  Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
  Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
  Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
  Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ
  Bài 57: Thực hàng: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
  Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học
  Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
  Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
  Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status