Logo

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English?

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English? nâng cao kỹ năng: pronunciation, vocabulary, sentence patterns, speaking, reading, writing,... Giúp học sinh ôn luyện hiệu quả.
5.0
1 lượt đánh giá

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ tài liệu Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English? ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dể hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Pronunciation (trang 28 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the stress... (Đánh dấu nhấn âm (‘) trên những từ của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. 'How do you 'practise 'reading?

I 'read 'English 'comic 'books.

2. 'How do you 'practise 'listening?

I 'watch 'English car'toons on 'TV.

3. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

4. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'read 'English 'comic 'books.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

2. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

3. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

4. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn đọc những truyện tranh tiếng Anh.

2. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Practise, speak

2. How, write

3. Because

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thực hành nói Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2.

A: Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc to chúng.

3. Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

Vocabulary (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 5)

1.Label the pictures (Dán nhãn cho những bức tranh)

1. listen

2. read

3. write

4. sing

5. Play

 

2. Look and write (Nhìn và viết)

1. Point and say.

2. Talk.

3. Listen and tick.

4. Write.

5. Play.

6. Sing.

Sentence patterns (trang 29 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match ( Đọc và nối câu)

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những bọn bè tôi mỗi ngày.

3. Bạn học từ vựng thế nào?

Tôi viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

4. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn tiếng Anh.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1-d  

2-c

3-a

 4-e

5-b

Hướng dẫn dịch:

Nam: Môn nào bạn thích hơn, Tiếng Anh, Khoa học và Toán?

Mai: Tôi thích môn Tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn thường xuyên có môn Tiếng Anh không?

Mai: Bốn lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nóỉ thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

Nam: Bạn học từ vựng thế nào?

Mai: Tôi viết những từ mới vào trong vở và tạo thành câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Mai: Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Nam: Tôi có thể hiểu điều đó.

Speaking (trang 30 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I watch English cartoons on TV.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn luyện nghe tiếng Anh thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b. Bạn học ngữ pháp tiếng Anh thế nào?

Tôi học cách tạo thành những câu và câu trúc câu.

c. Tại sao bọn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I listen to music in English for children.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to talk English with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhí.

b.Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

c.Bởi vì tôi muốn nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi.

Reading (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

Hướng dẫn dịch:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

Hoa

Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất là tiếng Anh. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Tom và Linda. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và những người bọn nước ngoài của tôỉ có thể hiểu tôi nói. Tôi thích âm nhạc và học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Quân

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi luyện nghe bàng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi mỗi ngày. Tôỉ học đọc bàng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh. Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn tôi là Akiko mỗi ngày. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôỉ cần nó cho công việc của mình, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

1.Hoa có thể nói chuyện với Tom và Linda bằng tiếng Anh.

2.Nó khó cho Tom và Linda để hiểu Hoa.

3.Quân thích tiếng Anh nhất.

4.Cậu ấy luyện đọc truyện tranh tiếng Anh mỗi ngày.

5.Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers (Đọc lại và viết câu trả lời)

1. Yes, she can.

2. She learns English by singing English songs.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

4. He writes emails to Akiko every evening.

5. He wants to be a travel guide.

Hướng dẫn dịch:

1.Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2.Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát Tiếng Anh.

3.Quân đã luyện nghe Tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh trên tivi hằng ngày.

4.Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5.Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and write (Nhìn và viết)

1.watching English cartoons

2.reading English books.

3.writing emails

4.an English teacher

Hướng dẫn dịch:

1.Mai luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh.

2.Nam học đọc bằng cách đọc những sách tiếng Anh.

3.Quân học viết bàng cách viết nhiều thư điện tử.

4.Hoa học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

2. Write about how...(Viết về bạn học tiếng Anh thế nào và tại sao)

My name is Minh Khang.

I like Math and English.

I practise speaking by talking English with my foreign friends every day.

I practise reading by reading English short stories.

I learn vocabulary by writing new words in my notebook and read them aloud.

I learn English because I will need it for my job.

I want to be a software programmer.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi thích Toán và tiếng Anh.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi mỗi ngày.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập của tôi và đọc to chúng.

Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi sẽ cần nó cho công việc của mình.

Tôi muốn trở thành một lập trình viên phần mềm.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English? chi tiết bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status