Giải Sinh 9 - Giải bài tập Sinh học lớp 9 sách giáo khoa

Logo
Sinh Vật và Môi Trường
Chương 2: Hệ sinh thái
Chương 1: Sinh vật và môi trường
Bài 45 - 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Chương 4: Bảo vệ môi trường
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Chương 3: Con người. Dân số và môi trường
Bài 56 - 57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Bài 54: Ô nhiễm môi trường
Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
Di Truyền và Biến Dị
Chương 2: Nhiễm sắc thể
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 10: Giảm phân
Bài 9: Nguyên phân
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Chương 3: ADN và Gen
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen
Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 18: Prôtêin
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
Bài 7: Bài tập chương I
Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 1: Menđen và Di truyền học
Chương 6: Ứng dụng di truyền
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
Bài 35: Ưu thế lai
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 32: Công nghệ gen
Bài 31: Công nghệ tế bào
Chương 5: Di truyền học người
Bài 30: Di truyền học với con người
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Chương 4: Biến dị
Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến
Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 25: Thường biến
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 21: Đột biến gen

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com