Logo

Giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64, 65, 66, 67, 68 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64, 65, 66, 67, 68 Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu nhất, giúp các em học sinh hiểu sâu bài học và tiếp thu bài giảng đạt hiệu quả nhất.
5.0
0 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64, 65, 66, 67, 68 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa, từ đó giúp học sinh hiểu và nắm vững bài học.

Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64, 65, 66, 67, 68 SGK Tin học lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 64 Khởi động

Giải Tin học lớp 3 trang 64 Khởi động: Xem Hình 1, chỉ ra hình nào mô tả cách cầm chuột đúng, hình nào mô tả cách cầm chuột sai. Giải thích tạo sao?

Tin học lớp 3 trang 64 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Thảo luận cùng bạn, ghép thao tác ở cột thứ nhất với mô tả tương ứng ở cột thứ hai.

Thao tác

Mô tả

1) Di chuyển chuột

a) Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.

2) Nháy chuột

b) Cầm chuột và di chuyển chuột trên mặt phẳng nằm ngang, con trỏ chuột trên màn hình (thường có dạng  ) sẽ di chuyển tương ứng với di chuyển của chuột đến vị trí khác rồi thả nút trái chuột ra.

3) Nháy đúp chuột

c) Nhấn và giữ nút trái chuột, đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác rồi thả nút trái chuột ra.

4) Nháy phải chuột

d) Dùng ngón tay giữa lăn nút cuộn chuột theo chiều tiến lên phía trước hoặc lùi lại phía sau.

5) Kéo thả chuột

e) Dùng ngón tay giữa nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay (thực hiện nhanh).

6) Lăn nút cuộn

f) Dùng ngón tay trỏ nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay (thực hiện nhanh).

Trả lời:

- Hình 1a là cách cầm chuột đúng vì:

Tay cầm chuột là tay phải, cổ tay thẳng với bàn tay.

Ngón trỏ đang đặt vào nút trái.

Ngón giữa đang đặt vào nút phải.

Ngón cái và các ngón còn lại giữ hai bên chuột.

- Hình 1b, 1c là cách cầm chuột sai vì: cổ tay cầm chuột không thẳng với bàn tay.

- Ghép thao tác ở cột thứ nhất với mô tả tương ứng ở cột thứ hai:

1 – b; 2 – f; 3 – a; 4 – e; 5 – c; 6 – d.

Tin học lớp 3 trang 68 Khám phá

2. Các mức luyện tập thao tác với chuột

Giải Tin học lớp 3 trang 68 Khám phá: Phần mềm giúp em luyện tập những thao tác nào với chuột? Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần hay lớn dần?

Trả lời:

Phần mềm sẽ giúp em luyện tập các thao tác:

- Di chuyển chuột.

- Nháy chuột.

- Nháy đúp.

- Nháy phải.

- Kéo và thả.

Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần.

Tin học lớp 3 trang 68 Luyện tập

Giải Tin học lớp 3 trang 68 Luyện tập 1: Cùng với các bạn thực hành cầm chuột và thực hiện các thao tác với chuột theo hướng dẫn ở phần khởi động. Hãy nhận xét bạn đã thực hiện đúng chưa? Tại sao?

Trả lời:

Thực hành cách cầm chuột đúng:

Tay cầm chuột là tay phải, cổ tay thẳng với bàn tay.

Ngón trỏ đang đặt vào nút trái.

Ngón giữa đang đặt vào nút phải.

Ngón cái và các ngón còn lại giữ hai bên chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Giải Tin học lớp 3 trang 68 Luyện tập 2: Nêu các bước sử dụng phần mềm Basic Mouse Skills để luyện tập thao tác di chuyển chuột.

Trả lời:

Các bước sử dụng phần mềm Basic Mouse Skills để luyện tập thao tác di chuyển chuột:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Basic Mouse Skills trên màn hình nền để khởi động phần mềm.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Bước 2: Khi màn hình phần mềm hiện ra, nhấn phím bất kì trên bàn phím hoặc nháy chuột để bắt đầu

Bước 3: Trên màn hình sẽ xuất hiện một hình vuông, nhiệm vụ của em là di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông đó và thực hiện thao tác với chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Luyện tập theo 5 mức:

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

- Ở các mức 1, 2, 3, 4 trên màn hình sẽ xuất hiện một hình vuông, các hình vuông sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình với kích thước ngày càng nhỏ. Kết thúc mỗi mức độ, em sẽ nhận được thông báo. Nhấn phím bất kì để chuyển sang mức độ tiếp theo.

- Ở mức độ 5 trên màn hình sẽ có một cửa sổ nhỏ và một biểu tượng. Nhiệm vụ của em là kéo thả biểu tượng vào trong cửa sổ đó.

+ Nhấn phím N để chuyển sang mức tiếp theo.

+ Nhấn phím F2 để luyện tập lại từ đầu.

+ Nhấn phím Q để kết thúc luyện tập

Bước 4: Tổng kết: Khi kết thúc mức luyện tập phần mềm sẽ đưa ra tổng điểm của em.

Tin học lớp 3 trang 69 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 68 Thực hành

Giải Tin học lớp 3 trang 68 Thực hành 1: Khởi động phần mềm Basic Mouse Skills và thực hiện luyện tập thao tác với chuột. Cho biết số điểm và xếp hạng của em sau khi hoàn thành mức 5.

Trả lời:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Basic Mouse Skills để khởi động.

Tin học lớp 3 trang 69 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Bước 2: Khi hoàn thành một mức luyện tập, phần mềm sẽ chuyển sang mức tiếp theo, gõ phím bất kì để chuyển mức.

Chẳng hạn khi kết thúc:

Số điểm của em sau khi hoàn thành mức 5 là 3976 điểm

Tin học lớp 3 trang 69 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Giải Tin học lớp 3 trang 68 Thực hành 2: Theo hướng dẫn của thầy, cô, em thực hiện:

a) Mở trang web thieunhivietnam.vn.

b) Đưa con trỏ chuột vào khu vực nội dung trang web, thực hiện lăn nút cuộn lùi, tiến, đồng thời theo dõi trên màn hình. Em thực hiện lăn nút cuộn tiến hay lùi khi muốn xem nội dung trang web bị che khuất phía dưới, phía trên?

Trả lời:

a) Mở trang web thieunhivietnam.vn.

Bước 1: Nháy đúp vào biểu tượng Tin học lớp 3 trang 69 Thực hành | Chân trời sáng tạo để mở trình duyệt web.

Bước 2: Gõ thieunhivietnam.vn rồi gõ phím Enter.

Tin học lớp 3 trang 69 Thực hành | Chân trời sáng tạo

b) Đưa con trỏ chuột vào khu vực nội dung trang web, em thực hiện lăn nút cuộn lùi, tiến, đồng thời theo dõi trên màn. Khi muốn xem nội dung trang web bị che khuất phía dưới em thực hiện lăn nút cuộn lùi. Khi muốn xem nội dung trang web bị che khuất phía trên, em thực hiện lăn nút cuộn tiến.

Tin học lớp 3 trang 68 Vận dụng

Giải Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng: Hãy cùng bạn thi đua thực hành rèn luyện thao tác sử dụng chuột với phần mềm để nâng số điểm và xếp hạng của em.

Trả lời:

Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mouse Skills và nhấn phím N để bắt đầu.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 2: Lần lượt thực hiện luyện tập các thao tác:

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 6: Gõ phím Q để kết thúc luyện tập và ghi lại kết quả.

Ví dụ kết quả như sau:

Tin học lớp 3 trang 69 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Tin học lớp 3 Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính trang 64, 65, 66, 67, 68 Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
0 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status