Logo

Giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77, 78, 79, 80, 81, 82 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77, 78, 79, 80, 81, 82 Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu nhất, giúp các em học sinh hiểu sâu bài học và tiếp thu bài giảng đạt hiệu quả nhất.
5.0
0 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77, 78, 79, 80, 81, 82 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa, từ đó giúp học sinh hiểu và nắm vững bài học.

Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77, 78, 79, 80, 81, 82 SGK Tin học lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 77 Khởi động

Giải Tin học lớp 3 trang 77 Khởi động: Tuần tới sẽ có tiết ôn tập Tin học. Mai và Trung được cô giáo giao nhiệm vụ trình bày trước lớp về một số máy tính thông dụng. Hai bạn trao đổi với nhau như sau:

Trung: Tớ sẽ lấy nội dụng mục 1 ở bài 3 để làm bài trình chiếu. Còn bạn sẽ trình bày trước lớp nhé.

Mai: Đồng ý. Bạn chuyển bài trình chiếu cho tớ để tớ trình bày trước lớp.

Nhiệm vụ của bạn Mai là gì?

Nhiệm vụ của bạn Trung là gì?

Trả lời:

Nhiệm vụ của bạn Mai là: Trình bày trước lớp bài trình chiếu về một số máy tính thông dụng.

Nhiệm vụ của bạn Trung là: Lấy nội dụng mục 1 ở bài 3 để làm bài trình chiếu.

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá

1. Mô tả nhiệm vụ cần thực hiện

Giải Tin học lớp 3 trang 78 Khám phá: Các bạn trong nhóm Huy đã sắp xếp sách, vở viết, truyện thiếu nhi, đồ dùng học tập vào thư viện của lớp. Huy được giao nhiệm vụ làm bài trình chiếu giới thiệu cách sắp xếp trong thư viện cho các bạn trong lớp.

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Bước 1: Nháy đúp vào biểu tượng Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu.

Bước 2: Nhập tên bài trình chiếu.

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Bước 3: Thêm một trang chiếu: Nháy tổ hợp phím Ctrl+M

Bước 4: Thêm ảnh về thư viện:

Chọn insert picture ⟶ chọn thư mục chứa ảnh ⟶ chọn ảnh ⟶ insert.

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Bước 5: Thêm một trang giới thiệu về cách sắp xếp trong thư viện

Gợi ý:

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Bước 6: Trình chiếu toàn màn hình

Nháy nút Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo để trình chiếu toàn màn hình

Bước 7: Lưu bài trình chiếu: Trong bảng chọn file chọn lệnh Save, cửa sổ Save hiện ra, chọn thư mục lưu tệp, gõ tên tệp sau đó nhấn Save.

Giải Tin học lớp 3 trang 79 Khám phá: Máy tính ở nhà của Thuỷ có phần mềm RapidTyping, mẹ nhắc Thuỷ cần siêng năng luyện tập gõ bàn phím. Em hãy mô tả nhiệm vụ của Huy và Thuỷ bằng cách chỉ ra những gì đã có trước, việc cần làm là gì hay cần tạo ra sản phẩm nào.

Trả lời:

Mô tả nhiệm vụ của Huy:

- Những gì đã có trước: Thứ tự sắp xếp của sách, vở viết, truyện thiếu nhi và đồ dùng học tập trong thư viện.

- Sản phẩm cần tạo ra: Bài trình chiếu giới thiệu cách sắp xếp.

Mô tả nhiệm vụ của Thuỷ:

- Những gì đã có trước: phần mềm RapidTyping trong máy tính.

- Việc cần làm: luyện tập gõ bàn phím.

2. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Giải Tin học lớp 3 trang 80 Khám phá: Em hãy chia nhỏ việc làm bài trình chiếu về cách sắp xếp sách trong thư viện và hoàn thiện sơ đồ ở Hình 8. Việc nào cần sử dụng máy tính để thực hiện?

Gợi ý:

a) Tạo bài trình chiếu trên máy tính.

b) Tìm hiểu cách sắp xếp trong thư viện.

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Chia công việc của bạn Huy thành những việc nhỏ:

Tin học lớp 3 trang 77,78,79,80 Khám phá | Chân trời sáng tạo

- Việc tạo bài trình chiếu cần sử dụng máy tính để thực hiện.

Tin học lớp 3 trang 81 Luyện tập

Giải Tin học lớp 3 trang 81 Luyện tập 1: Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thích hợp ở cột bên phải.

a) Mô tả công việc của Huy.

1. Những gì đã có trước

a) Bài trình chiếu giới thiệu cách sắp xếp.

2. Sản phẩm cần tạo ra

b) Sách, vở, truyện thiếu nhi, đồ dùng học tập đã được sắp xếp vào thư viện của lớp.

b) Mô tả công việc của Thủy.

1. Những gì đã có trước

a) Máy tính có phần mềm RapidTyping.

2. Công việc cần làm

b) Luyện tập gõ bàn phím trên máy tính.

Trả lời:

- Mô tả công việc của Huy: 1 – b; 2 - a

- Mô tả công việc của Thuỷ: 1 – a; 2 - b

Giải Tin học lớp 3 trang 81 Luyện tập 2: Máy tính ở nhà của Ngọc có phần mềm Basic Mouse Skill, cô giáo nhắc Ngọc cần luyện tập sử dụng chuột máy tính ở nhà. Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên trái với mục thích hợp ở cột bên phải.

1. Những gì đã có trước

a) Luyện tập sử dụng chuột trên máy tính

2. Công việc cần làm

b) Máy tính có phần mềm Basic Mouse Skills.

Trả lời:

Mô tả công việc của Ngọc: 1 – b; 2 – a.

Giải Tin học lớp 3 trang 81 Luyện tập 3: Em được cô giáo giao tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính. Em hãy chia công việc này thành những việc nhỏ hơn, trong đó có việc cần sử dụng máy tính.

Trả lời:

Công việc: tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính.

Việc 1: Tìm hiểu cách khởi động, tắt máy tính.

Việc 2: Tạo bài trình chiếu trên máy tính.

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành

Giải Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành 1: Thực hiện tạo bài trình chiếu giới thiệu các máy tính thông dụng theo hướng dẫn sau:

1. Xem lại mục 1 bài 3 trong sách giáo khoa, trao đổi với bạn để lên ý tưởng trình bày bài trình chiếu. 2. Khởi động phần mềm trình chiếu và thực hiện bài trình chiếu (xem ví dụ minh họa Hình 9)

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

1. Ý tưởng trình bày bài trình chiếu

Gợi ý:

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

2. Tạo bài trình chiếu:

Các em tham khảo hướng dẫn dưới.

Bước 1: Nháy đúp vào biểu tượng Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu.

Bước 2: Nhập tên bài trình chiếu.

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Bước 3: Thêm trang trình chiếu và thêm ảnh về các loại máy tính:

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Bước 6: Trình chiếu toàn màn hình

Nháy nút Tin học lớp 3 trang 82 Thực hành | Chân trời sáng tạo để trình chiếu toàn màn hình

Bước 7: Lưu bài trình chiếu: Trong bảng chọn File chọn lệnh Save, cửa sổ Save hiện ra, chọn thư mục lưu tệp, gõ tên tệp sau đó nhấn Save.

Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng

Giải Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng: Tạo bài trình chiếu về cách khởi động, tắt máy tính theo từng việc nhỏ em đã chia ở câu 3 phần Luyện tập.

Trả lời:

Các em tham khảo bài hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Nháy đúp vào biểu tượng Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu.

Bước 2: Nhập tên bài trình chiếu.

Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 3: Thêm trang trình chiếuvề cách khởi động máy tính:

Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 4: Thêm trang trình chiếu về cách tắt máy tính:

Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 5: Thêm ảnh vào trang trình chiếu:

Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Bước 6: Trình chiếu toàn màn hình

Nháy nút Tin học lớp 3 trang 82 Vận dụng | Chân trời sáng tạo để trình chiếu toàn màn hình

Bước 7: Lưu bài trình chiếu: Trong bảng chọn File chọn lệnh Save, cửa sổ Save hiện ra, chọn thư mục lưu tệp, gõ tên tệp sau đó nhấn Save.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Tin học lớp 3 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính trang 77, 78, 79, 80, 81, 82 Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
0 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status