Logo

 • Giải Toán 2 Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo
  CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
  Ước lượng
  Ôn tập các số đến 100
  Số hạng - Tổng
  Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
  Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
  Em làm được những gì (trang 21)
  Điểm - Đoạn thẳng
  Tia số - Số liền trước, số liền sau
  Đề-xi-mét
  Em làm được những gì (trang 34, 35)
  CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
  14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
  Bảng trừ
  Em giải bài toán
  Bài toán nhiều hơn
  Bài toán ít hơn
  Đựng nhiều nước, đựng ít nước
  Lít
  Em làm được những gì (trang 77, 78, 79, 80)
  13 trừ đi một số
  11 trừ đi một số
  Phép cộng có tổng bằng 10
  9 cộng với một số
  8 cộng với một số
  7 cộng với một số, 6 cộng với một số
  Bảng cộng
  Đường thẳng - Đường cong
  Đường gấp khúc
  Ba điểm thẳng hàng
  Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)
  Phép trừ có hiệu bằng 10
  12 trừ đi một số
  ÔN TẬP HỌC KÌ 1
  Ôn tập các số trong phạm vi 100
  Ôn tập phép cộng và phép trừ
  Ôn tập hình học và đo lường
  CHƯƠNG 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục
  Phép cộng có tổng là số tròn chục
  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
  Em làm được những gì (trang 89, 90)
  Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
  Em làm được những gì trang 96, 97
  Thu thập, phân loại, kiểm đếm
  Biểu đồ tranh
  Có thể, chắc chắn, không thể
  Ngày, giờ
  Ngày, tháng
  Em làm được những gì (trang 112, 113, 114)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status