Logo

Tuyển tập 28 bài đọc và cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 (Đầy đủ)

Tuyển tập 28 bài đọc và cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đầy đủ, chi tiết nhất giúp các bậc phụ huynh học sinh, thầy cô giáo định hướng cách đánh vần qua các bài học
3.5
2 lượt đánh giá

Chúng tôi tổng hợp các bài đọc tập đánh vần cho bé chuẩn bị vào lớp 1 đầy đủ, chi tiết, ngắn gọn nhất, hỗ trợ các bậc phụ huynh, thầy cô giáo định hướng đánh vần cho các bé dễ hiểu, tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. Mời các bậc phụ huynh cùng giáo viên tham khảo tại đây.

Bảng chữ cái, âm vần, chữ số và dấu

Chữ cái

a

ă

â

b

c

d

đ

e

ê

g

h

i

k

l

m

 

n

o

ô

ơ

p

q

r

s

t

u

ư

v

x

y

 

 

Âm ghi bằng 2-3 chữ cái

tr

th

nh

kh

gi

gh

 

 

 

 

ng

ngh

ph

qu

ch

 

 

 

 

 

ươ

 

 

 

 

 

 

Chữ số và dấu

1

2

3

4

5

6

7

9

10

+

-

>

<

=

BÀI ĐỌC 1

Nguyên âm:

a

ă

â

o

ô

ơ

e

ê

i

y

u

ư

Phụ âm:

c

Dấu:

 

`

'

?

~

.

Tiếng

ca

cả

 

cạ

co

cỏ

 

cọ

cồ

cố

cổ

cỗ

cộ

cờ

cớ

 

cỡ

 

cu

củ

cụ

cừ

cứ

cử

cữ

cự

Từ:

có cà

có cá

có cỗ

cổ cò

cá cờ

cụ cố

Câu:

- Cò có cá

- Cô có cờ

- Cờ cu cũ

- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ

Phân tích:

- Tiếng ca gồm 2 âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau

- Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau

(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)

BÀI ĐỌC 2

Phụ âm:

b

d

đ

Tiếng

ba

bo

be

bi

bu

da

do

de

di

du

đa

đo

đô

đơ

đe

đê

đi

đu

đư

Từ:

ba ba

be bé

bi bô

bí đỏ

 

dỗ bé

dỡ củ

e dè

dê dễ

 

đo đỏ

đơ đỡ

bờ đê

đi đò

 

đu đủ

da bò

bế bé

ô dù

 

dì Ba

đỗ đỏ

đổ đá

đá dế

 

Câu:

- Bò, dê đã có ba bó cỏ

- Bé bi bô: bà, bố bế bé

- Bà bế bé, bé bá cổ bà

- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè

- Bố bẻ bí bỏ bị

Phân tích:

- Tiếng bé gồm 2 âm, âm b đứng trước, âm đứng sau thêm thanh sắc trên âm e

- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau

(Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn con phân tích tiếng, từ theo mẫu trên)

BÀI ĐỌC 3

Phụ âm:

h

l

k

Tiếng

ha

ho

he

hi

hu

la

lo

le

li

lu

ke

ki

(âm k chỉ ghép với e, ê, và i)

Từ:

hạ cờ

hổ dữ

hồ cá

hả hê

ê ke

bé ho

kẽ hở

lá hẹ

lá đa

kì cọ

lọ đỗ

lơ là

le le

đi lễ

kể lể

lê la

lá cờ

lọ cổ

cũ kĩ

ki bo

Câu:

- Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé

- Hè, bé đổ dế ở bờ đê.

- Bé Hà la: bò, bê hả bà?

- Ừ, có cả dê ở đó

- Dê lạ kì, bé cứ bi bô: bố, ở bà có dê kì lạ cơ!

- Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô: Bố, ô bà đã cũ kĩ!

- Cô Kỳ là dì bé Ký

- Cô Kỳ ca: lá lá la la

- Cô Kỳ hò: hò lơ, hò lờ

BÀI ĐỌC 4

Phụ âm:

t

n

m

Tiếng

ta

to

te

ti

tu

na

no

ne

ni

nu

ma

mo

me

mi

mu

Từ:

ô tô

nơ đỏ

cá mè

cử tạ

 

tủ to

no nê

ba má

ca mổ

 

tử tế

na to

bố mẹ

má nẻ

 

củ từ

ca nô

mũ nỉ

nụ cà

 

Câu:

- Bà có na to, có cả củ từ, bí đỏ to cơ

- Bé la to: bố mẹ, nụ cà đã nở

- Ô tô đi từ từ để đổ đá ở đê

- Bò bê có cỏ, bò bê no nê

- Bé Mỹ có mũ nỉ

- Dì Tư đi đò, bố mẹ đi ca nô

- Bé Hà có nơ đỏ

BÀI ĐỌC 5

Phụ âm:

v

r

s

x

Tiếng

va

vo

ve

vi

vu

 

ra

ro

re

ri

ru

 

sa

so

se

si

su

 

xa

xo

xe

xi

xu

Từ:

cá rô

hè về

xổ số

su sú

 

 

bó rạ

tò vò

sư tử

số ne

 

 

rổ rá

vỗ về

xe bò

xẻ đá

 

 

bộ rễ

vở vẽ

đi xa

lá sả

 

Câu:

- Hè về, có ve, ve ra rả.

 

- Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.

 

- Hè, bé và và đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.

 

- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.

 

- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.

 

- Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.

BÀI ĐỌC 6

Phụ âm:

p

ph

q

qu

Tiếng

pa

po

pe

pi

py

pu

pha

pho

phô

phơ

phe

phê

phi

 

phu

 

qua

que

quê

qui

quy

 

 

 

 

 

Từ:

pí po

pí pô

pí pa pí pô

 

 

 

phở bò

quà quê

tổ phó

 

 

 

phố xá

cá quả

phì phò

 

 

 

cà phê

qua phà

vỏ quế

 

 

 

Câu:

- Phú pha cà phê.

 

- Phi có tô phở bò.

 

- Quà quê có vô số quả: đu đủ, na, bơ và cả lê

 

- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.

 

- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.

 

- Đi qua phà để ra phố, bé cứ sợ.

 

BÀI ĐỌC 7

Phụ âm:

g

gh

ng

ngh

Tiếng

ga

go

gu

 

 

ghe

ghê

ghi

 

 

 

 

 

nga

ngo

ngô

ngơ

ngu

ngư

 

 

nghe

nghê

nghi

 

 

 

 

 

Từ:

(chú ý: gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)

gà gô

ghế gỗ

bé ngã

nghé ọ

tủ gỗ

ghi vở

ngồ ngộ

củ nghệ

gỗ gụ

ghẹ to

bỡ ngỡ

nghĩ kĩ

gõ mõ

ghê sợ

cá ngừ

ngô nghê

Câu:

- Cô Tư có ổ gà đẻ

- Cụ Tú có tủ gỗ gụ.

- Phố bé có nghề xẻ gỗ.

- Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.

- Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.

BÀI ĐỌC 8

Phụ âm:

ch

tr

 

Tiếng

cha

cho

chô

chơ

che

chê

chi

chu

chư

tra

tro

trô

trơ

tre

trê

tri

tru

trư

Từ:

cha mẹ

che chở

tra ngô

cá trê

 

chó xù

chị Hà

chỉ trỏ

vũ trụ

 

chỗ ở

chú rể

trở về

dự trữ

 

đi chợ

chữ số

lá tre

lí trí

 

Câu:

- Chú Nghi chở bà ra chợ.

 

- Bé Chi sợ chó dữ.

 

- Bé pha trà cho bà và bố.

 

- Bé Trí đã đi trẻ về.

 

- Cụ Trụ chẻ tre ở hè.

 

- Bé và mẹ đi chợ, ở chợ có cá trê to.

 

BÀI ĐỌC 9

Phụ âm:

nh

th

 

Tiếng

nha

nho

nhô

nhơ

nhe

nhê

nhi

nhu

như

tha

tho

thô

thơ

the

thê

thi

thu

thư

Từ:

nhà thờ

nhè nhẹ

thả cá

the thé

 

quả nho

lí nhí

chú thỏ

lê thê

 

nhổ cỏ

nhu nhú

xe thồ

quả thị

 

nhớ nhà

như ý

thơ ca

cá thu

 

nhớ nhà

nho nhỏ

thủ thỉ

thứ tự

 

Câu:

- Bà ở quê, nhà bà là nhà lá.

 

- Nhà bé ở phố, phố có ngõ nhỏ.

 

- Xe ô tô chở sư tử và hổ về sở thú.

 

- Thu bỏ thư cho cô Tú.

 

- Bố bé là thợ hồ, chú bé là thợ nề.

 

- Ở phố bé có nhà thờ to.

 

- Bé đi nhà trẻ chớ đi trễ giờ.

 

BÀI ĐỌC 10

Phụ âm:

gi

kh

 

Tiếng

gia

gio

giô

giơ

gie

giê

gi

giu

giư

kha

kho

khô

khơ

khe

khê

khi

khu

khư

Từ:

gia vị

gió to

giẻ cũ

khổ sở

 

bà già

giò chả

giữ nhà

khơ me

 

giá cả

giỏ cá

khe khẽ

quả khế

 

giả da

giỗ tổ

kha khá

chú khỉ

 

giã giò

thì giờ

kho cá

khu đô thị

 

quá khứ

cá khô

tú lơ khơ

khí ô - xy

 

Câu:

- Bà cho gia vị và khế để kho cá.

 

- Nhà bé có giỗ, cỗ có giò chả.

 

- Phố bé Nga có nghề giã giò.

 

- Chú chó xù giữ nhà khá ghê.

 

- Bà ở nhà lá, gió to bé cứ sợ nhà đổ.

 

- Bé Thu đi khe khẽ để bà và bố mẹ ngủ.

 

⇒ Mời các bạn xem bản full đầy đủ bài tập đọc đánh vần cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại file tải download bên dưới.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Tuyển tập 28 bài đọc và cách đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 (Đầy đủ) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
3.5
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status