Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 47: Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 47: Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án kèm lời giải chi tết, bám sát kiến thức trọng tâm và thường xuất hiện trong bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp.
5.0
1 lượt đánh giá

Nội dung bộ bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 47: Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrat. Khí X là

A. NO.   

B. NO2.   

C. N2O.   

D. N2.

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,032.   

B. 0,048.   

C. 0,06.   

D. 0,04.

Câu 3: Cho dãy các chất : Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 3.   

B. 5.   

C. 2.   

D. 4.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 38,34.   

B. 34,08.   

C. 106,38.   

D. 97,98.

Câu 5: Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là

A. 19,76 gam.   

B. 22,56 gam.   

C. 20,16 gam.   

D. 19,20 gam.

Câu 6: Cho từ từ 200ml dung dịch HCl aM vào dung dịch chứa 0,15mol Na2CO3 và 0,1mol NaHCO3 được b lít khí CO2 đktc và dung dịch X. Cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X được 20gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 2M và 1,12 lít          

B. 1M và 2,24 lít

C. 1,5M và 1,12 lít          

D. 1M và 1,12 lít

Câu 7: Cho V lít khí đktc gồm CO và H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 0,32g. Tìm V :

A. 0,112 lít          

B. 0,56 lít

C. 0,448 lít          

D. 0,224 lít

Câu 8: Nung nóng hết 27,3gam hỗn hợp X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ khí thu được vào H2O thấy có 1,12 lít khí đktc bay ra. Tìm khối lượng Cu(NO3)2 trong X :

A. 18,8g          

B. 8,6g

C. 4,4g          

D. 9,4g

Đáp án và lời giải chi tiết bộ 8 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 47: Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2

Câu 1:

Đáp án: D

Câu 2: 

Đáp án: D

Câu 3:

Đáp án: D

Câu 4: 

Đáp án: C

Câu 5:

Đáp án: A

Câu 6:

Đáp án: D

Cho từ từ H+ vào dd gồm HCO3- và CO32- xảy ra theo thứ tự sau:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

0,15 ← 0,15 → 0,15 (mol)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

nHCO32- = 0,1 + 0,15 = 0,25 mol

Cho Ca(OH)2 vào dung dịch X thu được n↓ = nCO32- = 0,2 mol

⇒ HCO32- phản ứng dư với H+, còn lại dung dịch X

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

nHCO3- dư = nCO32- = 0,2 mol

nCO2 = nH+ (2) = nHCO3- (2) = 0,25 – 0,2 = 0,05 ⇒ b = 1,12 lít

nH+ = nH+ (1) + nH+ (2) = 0,15 + 0,05 = 0,2 ⇒ a = 1M

Câu 7:

Đáp án: C

Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

Ta có mc/rắn giảm = m[O] ⇒ n[O] = 0,02

n[O] = nCO + nH2 = 0,02 ⇒ V = 0,448 lít

Câu 8:

Đáp án: A

2NaNO3 -toC→ 2NaNO2 + O2

2Cu(NO3)2 -toC→ 2CuO + 4NO2 + O2

Gọi nNaNO3 = x mol; nCu(NO3)2 = y mol

mX = 85x + 188y = 27,3 (1)

Hấp thụ khí vào H2O: nNO2 = 2y; nO2 = 0,5(x + y )

2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

⇒ O2 dư; nO2 dư = 0,5(x + y) – 0,5y = 0,5x = 0,05

⇒ x = 0,1 mol. Từ (1) ⇒ y = 0,1

⇒ mCu(NO3)2 = 18,8g

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 8 bài tập trắc nghiệm về Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status