Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 2: Chất có đáp án và lời giải chi tết

Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 2: Chất có đáp án kèm lời giải chi tết, bám sát kiến thức trọng tâm và thường xuất hiện trong bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp.
5.0
1 lượt đánh giá

Nội dung bộ 20 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 Bài 2: Chất được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 20 bài tập trắc nghiệm: Chất có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Vật thể nhân tạo là

A. con trâu.

B. con sông.

C. xe đạp.

D. con người.

Câu 2: Vật thể tự nhiên là

A. hộp bút.

B. máy điện thoại.

C. nồi cơm điện.

D. mặt trời.

Câu 3: Chất tinh khiết là chất

A. có tính chất không đổi.

B. có lẫn thêm vài chất khác.

C. gồm những phân tử đồng dạng.         

D. không lẫn tạp chất.

Câu 4: Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết?

A. Nước cất

B. Nước suối

C. Nước khoáng                                                        

D. Nước đá từ nhà máy

Câu 5: Chất nào sau đây được coi là tinh khiết?

A. nước suối.

B. nước cất.        

C. nước khoáng. 

D. nước đá từ nhà máy.

Câu 6: Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau?

A. Nước khoáng    

B. Nước mưa

C. Nước lọc

D. Nước cất

Câu 7: Cho những hiện tượng sau: 

1) Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. 

2) Mặt trời mọc, sương bắt đầu tan dần. 

3) “Ma trơi” là ánh sáng xanh (ban đêm) do photphin (PH3) cháy trong không khí. 

4) Giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch axit bị đổi thành màu đỏ. 

5) Khi đốt cháy than tổ ong (cũng như pháo) tỏa ra nhiều khí độc (CO2, SO2,…) gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Những hiện tượng vật lí là

A. 1, 2.                

B. 4, 5.    

C. 2, 4.                

D. chỉ có 2.

Câu 8: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét             

B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Bút chì, thước kẻ, tập, sách    

D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu 9: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể nhân tạo

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét

B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Cây cối, bút, tập, sách

D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu 10: Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo

B. Muối ăn, đường kính, bột sắt, nước cất

C. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng      

D. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang

Câu 11: Cho các câu sau: 

a) Than chì là chất dùng làm lõi bút chì           

b) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…. 

Trong 2 câu trên vật thể là:

A. Than chì; sắt, nhôm, ca su      

B. Than chì, xe đạp

C. Lõi bút chì, xe đạp                                                            

D. Lõi bút chì; sắt, nhôm, ca su

Câu 12: Nước sông hồ thuộc loại:

A. Đơn chất       

B. Hợp chất          

C. Chất tinh khiết

D. Hỗn hợp

Câu 13: Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 2320C. Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 1800C. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết hay có trộn lẫn chất khác? Giải thích.

A. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn hơn thiếc nguyên chất.

B. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiếc (thấp hơn thiếc nguyên chất). Pha thêm chì để hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiếc.

C. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

D. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.

Câu 14: Câu sau đây ý nói về nước cất : « Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 1020C ». Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:  

A. Cả 2 ý đều đúng

B. Cả 2 ý đều sai  

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai    

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Câu 15: Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, dùng cách nào sau đây?

A. Lọc

B. Dùng phễu chiết

C. Chưng cất phân đoạn

D. Đốt

Câu 16: Tính chất nào của chất trong số các tính chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không cần dụng cụ đo hay làm thí nghiệm:

A. Màu sắc.

B. Tính tan trong nước.

C. Khối lượng riêng.        

D. Dẫn nhiệt, dẫn điện.

Câu 17: Hỗn hợp có thể tách riêng các chất thành phần bằng phương pháp lọc là:

A. Đường và muối.          

B. Bột than và bột sắt.

C. Cát và muối.    

D. Giấm và rượu

Câu 18: Có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng cách:

A. Thêm muối

B. Thêm nước

C. Đông lạnh                                                             

D. Đun nóng

Câu 19: Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì?

A. Giúp phân biệt chất này với chất khác, tức nhận biết được chất

B. Biết cách sử dụng chất

C. Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất

D. Cả ba ý trên

Câu 20: Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?

A. 2 chất trở lên    

B. 3 chất

C. 4 chất

D. 2 chất

Đáp án và lời giải chi tiết bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 2: Chất

Câu 1:

Vật thể nhân tạo là xe đạp. Vì xe đạp là do con người chế tạo ra, còn con trâu, con sông hay con người không thể chế tạo ra được.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2:

Lời giải: 

Vật thể tự nhiên là mặt trời. Vì mặt trời con người không thể tạo ra được.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3:

Lời giải: 

Chất tinh khiết là chất không lẫn tạp chất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4:

Lời giải: 

Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết: Nước cất

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5:

Lời giải: 

Chất tinh khiết là: nước cất

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6:

Lời giải: 

Nước cất là chất tinh khiết

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7:

Lời giải: 

Những hiện tượng vật lí là

1) Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.

2) Mặt trời mọc, sướng bắt đầu tan dần.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8:

Lời giải: 

Dãy gồm toàn vật thể tự nhiên là: D. Nước biển, ao, hồ, suối.

Loại A vì: Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét là các vật thể nhân tạo

Loại B vì: xenlulozơ, kẽm, vàng là các chất.

Loại C vì : Bút chì, thước kẻ, tập, sách là các vật thể nhân tạo

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9:

Lời giải: 

Dãy chỉ gồm toàn là vật thể nhân tạo là: Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét.

Loại B vì: xenlulozơ, kẽm, vàng là các chất.

Loại C vì : cây cối là vật thể tự nhiên.

Loại D vì : Nước biển, ao, hồ, suối là các vật thể tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10:

Lời giải: 

Dãy các chất là: Muối ăn, đường kính, bột sắt, nước cất

Loại A vì bàn ghế là vật thể 

Loại C vì bút chì, thước kẻ là vật thể

Loại D vì chảo gang là vật thể

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11:

Lời giải: 

Trong 2 câu trên vật thể là: Lõi bút chì, xe đạp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12:

Lời giải:

Nước sông hồ thuộc loại: hỗn hợp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13:

Lời giải: 

Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 2320C. Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 1800C. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiếc (thấp hơn thiếc nguyên chất). Pha thêm chì để hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiếc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:

Lời giải: 

Nước cất là chất tinh khiết => đúng

Sôi ở 1020C là sai vì nước cất sôi ở 1000C

=> ý 1 đúng, ý 2 sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15:

Lời giải: 

Dựa vào tính chất rượu sôi và hóa hơi ở nhiệt độ thấp hơn nước => để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, ta dùng phương pháp: chưng cất phân đoạn.

Loại A và B vì hỗn hợp gồm rượu và nước là hỗn hợp đồng nhất.

Loại D vì đốt rượu sẽ chuyển thành chất khác.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16:

Lời giải: 

Màu sắc có thể quan sát bằng mắt thường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17:

Lời giải: 

Cát và muối hòa tan vào trong nước dư →→ lọc phần chất rắn không tan thu được cát

Dung dịch nước muối thu được ta đem chưng cất để làm bay hơi hết nước đi →→ thu được muối khan

Do vậy tách riêng được cát và muối

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18:

Lời giải: 

Có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng cách: Đun nóng thì nước sẽ bay hơi hết còn muối thì kết tinh không bay hơi → thu được muối

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19:

Lời giải: 

Hiểu các tính chất của chất chúng ta có thể

+ Phân biệt chất này với chất khác

+ Biết sử dụng chất an toàn

+ Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20:

Lời giải: 

Hỗn hợp là 2 hay nhiều chất trộn lại với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là 1 chất thành phần

Đáp án cần chọn là: A

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 20 bài tập trắc nghiệm về Chất có đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status