Logo

Bài tập trắc nghiệm Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (có đáp án)

Tổng hợp bộ bài tập trắc nghiệm Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (có đáp án). Nội dung bám sát kiến thức trọng tâm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập hiệu quả.
3.1
4 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bài tập trắc nghiệm Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bộ 15 trắc nghiệm Sử Bài 23 lớp 6: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Câu 1: Chính sách cai trị, bóc lột của nhà Đường có khác trước:

A. Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.

B. Sửa đường giao thông thuỷ, bộ, xây thành, đắp luỹ tăng thêm số quân đồn trú.

C. Đặt nhiều thứ thuế, bắt dân ta công nộp nhiều sản vật quý hiếm, kể cả quả vải.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2: Nhà Đường ở Trung Quốc được thành lập vào:

A. Năm 608.

B. Năm 618.

C. Năm 628.

D. Năm 638.

Câu 3: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

A. An Nam đô hộ phủ.

B. An Bắc đô hộ phủ.

C. An Đông đô hộ phủ.

D. An Tây đô hộ phủ.

Câu 4: Để có thể đàn áp nhanh chóng các cuộc nổi dậy của nhân dân ta, bảo vệ chính quyền đô hộ, nhà Đường đã:

A. Cho xây thành, đắp luỹ.

B. Tăng cường quân chiếm đóng.

C. Làm đường giao thông từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận huyện.

D. Tất cả những việc làm trên.

Câu 5: Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là

A. Vua Mai

B. Mai Hắc Đế.

C. Vua Đế.

D. Vua Hắc

Câu 6:  Nhà Đường chú ý sửa sang các con đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận huyện để:

A. Đi lại cho thuận tiện.

B. Cho nhân dân hai nước dễ thông thương.

C. Có thể nhanh chóng đàn áp các cuộc nỗi dậy của nhân dân ta.

D. Mở mang đường xá, thông chợ búa.

Câu 7: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

A. 1 vạn quân

B. 5 vạn quân

C. 10 vạn quân

D. 15 vạn quân

Câu 8: Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện:

A. Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp huyện.

B. Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân chiếm đóng.

C. Sửa sang, làm lại đường giao thông.

D. Tất cả các ý trên đúng.

Câu 9: “Vua Đen” là biệt hiệu nhân dân đặt cho:

A. Mai Thúc Loan.

B. Phùng Hưng.

C. Triệu Quang Phục.

D. Lý Bí.

Câu 10: Các vua nhà Đường chủ trương bóc lột nhân dân ta bằng hình thức:

A- Tô thuê và công nạp rất nặng nề.

B. Tỏ thuế và đi lao địch. 

C. Tô thuê và đi phu. 

D. Thay nhau bán quả vải sang Trung Quốc cống nộp.

Câu 11:  Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

A. núi Vệ

B. trong thung lũng Hùng Sơn

C. Nam Đàn

D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn

Câu 12: Nguyên nhân Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa:

A. Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta trong đó có gia đình Mai Thúc Loan.

B. Do chính sách tàn bạo, độc ác của nhà Đường bắt nhân dân ta cống nộp vì gánh vải sang Trường An xa xôi vạn dặm.

C. Mai Thúc Loan muốn lật đổ nhà Đường lên làm vua.

D. Câu A và B đúng.

Câu 13: Trong các thể kỉ VII - IX để chống ách đô hộ nhà Đường có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn đã nỗ ra, đó là: 

A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Bà Triệu.

B. Khởi nghĩa Phùng Hưng, khởi nghĩa Bà Triệu.

C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Phùng Hưng.

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.

Câu 14: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là

A. Cao Chính Bình

B. Cao Tống Bình

C. Tống Chính Bình

D. Tống Cao Bình

Câu 15: Trong số các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường, người được nhân dân ta suy tôn danh hiệu "Bố Cái Đại Vương" là?

A. Lý Tự Tiên.

B. ĐInh Kiến.

C. Mai Thúc Loan.

D. Phùng Hưng

Đáp án bộ 15 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: A

Câu 11: D

Câu 12: D

Câu 13: C

Câu 14: A

Câu 15: D

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về bộ 15 Bài tập trắc nghiệm Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
3.1
4 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status