Logo

Đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5 năm 2020 - Đề số 3 (Có đáp án)

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 2020 - Đề số 3 có lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập và giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.
3.0
3 lượt đánh giá

Chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em bộ Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh 2020 - Đề số 3 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 2020 - Đề số 3

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. cry     B. fly    C. happy    D. dry

2. A. that     B. make    C. take    D. cake

3. A. find     B. thing     C. mind    D. bike

4. A. gun     B. fun    C. sun    D. June

5. A. stove    B. lovely    C. sometimes    D. come

II. Give the correct form of these verbs

1. The Earth (circle) ____________ the Sune once every 365 days.

2. Rivers usually (flow) ____________ to the sea.

3. Look! Jane (play) _________________ the guitar.

4. Hurry up! The bus (come) ______________________.

5. How often __________ she go fishing?

- She (go) ___________ once a year.

III. Unscramble these words from the story.

1. chadahee ____________________________

2. bletierr ____________________________

3. skigpean ____________________________

4. usecabe ____________________________

5. ttream ____________________________

IV. Read and complete.

A. How are you today?

B: I’m not feeling very (1) ____________.

A: What’s the (2) __________ with you?

B: I (3) ___________ a stomach ache.

A: You should (4) ___________ in bed.

B: I can’t.

A: Why (5) ___________?

B: I have to go to school.

V. Read and match.

1. What’s the matter with your brother?           a. Yes, he is.

2. Is he going to see a doctor?                         b. I have a headache

3. What about you? How are you?                    c. No, I’m not.

4. Are you going to stay in bed?                        d. Because I have to go to school

5. Why not?                                                       e. He has a stomach ache.

Answer:

1 -    2 -    3 -    4 -    5 -

VI. Read and complete.

My name is Tony. I often read science books and do sports in gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes. My friends Mai and Linda like different things. Mai often read books. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her free time. She would like to be an architect because she would like to design building

Name 

Hobby Future job

Reason

Tony

Read science books and does sports   (1) 

(2)

Mai 

 (3) writer

(4)

Linda

(5) architect

would like to design buildings

VII. Write about you.

1. What do you do in your free time?

__________________________________________________________________.

2. What would you like to be in the future? Why?

__________________________________________________________________.

3. What story are you reading now?

__________________________________________________________________.

4. Who is the main character in your favorite story?

__________________________________________________________________.

5. What do you think of the main character in that story?

__________________________________________________________________.

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh - Đề số 3

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. C    2. A    3. B    4. D    5. A

II. Give the correct form of these verbs

1. circles    2. flow    3. is playing

4. is coming    5. does/goes

III. Unscramble these words from the story.

1. headache    2. terrible    3. speaking    4. because    5. matter

IV. Read and complete.

1. well    2. matter    3. have    4. stay    5. not

V. Read and match.

1 - e    2 - a    3 - b    4 - c    5 - d

VI. Read and complete.

1. pilot

2. want to fly planes

3. read books

4. would like to write stories for children

5. draw pictures

File tải miễn phí đề thi giữa HK 2 lớp 5 môn Tiếng Anh 2020 - Đề số 3:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 Tiếng Anh file word, file năm 2020 hoàn toàn miễn phí.

​​​​​​

Tham khảo thêm các đề thi giữa kì 2 lớp 5 khác:

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác chia theo từng khối lớp được cập nhật liên tục mới nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
3.0
3 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status