Logo

Giải SBT Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Quyển 2) đầy đủ nhất

Giải SBT Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Quyển 2) đầy đủ nhất. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi, giải bài tập trang 5, 6, 7, 8, 9 trong SBT đầy đủ và chính xác nhất. Hỗ trợ các em hiểu và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài học.
2.8
3 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải sách bài tập Tin học lớp 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Quyển 2) đầy đủ và rõ ràng dưới đây.

Bài 1 (trang 5 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Em hãy nêu một ví dụ về bảng mà trên đó có thực hiện các tính toán .Em hãy cho biết các bảng với các số liệu được tính toán thủ công có những nhược điểm gì ?

Lời giải:

Một số ví dụ sử dụng bảng thực hiện tính toán : bảng điểm, bảng lương, hóa đơn mua hàng, bảng thống kê thiết bị trường học,…

Nhược điểm của các bảng thực hiện tính toán thủ công:

   - Mất nhiều thời gian tính toán, nhất là các bảng có nhiều dữ liệu.

   - Khi dữ liệu thay đổi thì các tính toán đã thực hiện trở nên không còn giá trị , phải thực hiện lại từ đầu.

   - Khó trình bày đẹp và khó lưu trữ để sử dụng sau.

Bài 2 (trang 5 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Hãy nêu tên các đối tượng trên màn hình Excel ( hình 1.1) bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách : tên các dải lệnh , ô tính đang được chọn ,tên hàng , tên cột, trang tính, thanh trạng thái , tên trạng thái.

Bài 2 trang 5 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7

Lời giải:

Tên các đối tượng trên màn hình Excel:

1) tên các dải lệnh;    

2) trang tính;

3) tên hàng;    

4) tên cột;

5) tên trang tính;    

6) tên trạng thái;

7) ô tính đang được chọn.

Bài 3 (trang 6 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Em biết gì về màn hình của chương trình bảng tính Excel ? Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách : dải lệnh , thanh công thức , ô tính đang được chọn.

a) Tương tự như trên màn hình Word, (...) chứa các lệnh để xử lí dữ liệu và trang tính .

b) (...) là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính , được sử dụng để nhập , hiển thị dữ liệu và công thức trong ô tính

c) (...) có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô tính khác .

Lời giải:

a) dải lệnh;    

b) thanh công thức

c) Ô tính đang được chọn.

Bài 4 (trang 6 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Dưới đây liệt kê các thành phần trên cửa sổ Excel . Các thành phần này cũng có trên cửa sổ của phần mềm soạn thảo văn bản Word . Đúng hay sai ? Cho biết ý kiến của em bằng cách đánh dấu (x) vào ( Đúng hay Sai ) tương ứng .

Bài 4 trang 6 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7

Lời giải:

a) Đúng;    

b) Sai ;    

c) Sai;    

d) Đúng;    

e) Đúng;    

f) Sai.

Bài 5 (trang 7 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Trong các dải lệnh của Excel có những lệnh nào đặc biệt dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu ?

Lời giải:

Đó là các dải lệnh Formulas và Data.

Bài 6 (trang 7 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Giao của một hàng và một cột được gọi là

(A) khối;    

(B) hàng ;    

(C) ô;    

(D) cột.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7 (trang 7 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Hãy nối mỗi thành phần cột A với mỗi thành phần tương ứng ở cột B trong bảng sau để tạo thành một câu đúng đối với Excel.

Bài 7 trang 7 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7

Lời giải:

a - 2;     b - 5;     c - 4;     d - 1;     e - 3.

Bài 8 (trang 7 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Trên trang tính , ô được kích hoạt( được chọn ) khác với các ô khác ở điểm nào ?

(A) Ô tính đó được viền đậm xung quanh;

(B) Ô tính đó có đường viền nhấp nháy

(C) Ô tính đó có màu nền khác nhau

(D) Ô tính đang được kích hoạt không có gì khác so với các ô khác.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 9 (trang 8 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Hãy viết địa chỉ của các ô tính sau:

a) Ô tính nằm ở hàng 10 và cột H;

b) Ô tính năm trên hàng 10 hai hàng và trong cột F;

c) Ô tính nằm ở dưới hàng 8 ba hàng và trước cột H bốn cột;

d) Ô tính nằm ở hàng 3 và trước cột C ba cột.

Lời giải:

a) H10;    

b) F8;    

c) D11;

d) Không có ô tính nào nằm ở vị trí đã cho.

Bài 10 (trang 8 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Cách nào sau đây viết đúng địa chỉ ô nằm trên hàng 12 và trong cột AB

(A) 12AB;    

(B) AB12;    

(C) A12B;    

(D) 1AB2.

Đáp án: B

Bài 11 (trang 8 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Hãy viết địa chỉ của ô được chọn trên trang tính trong các hình 1.2a và 1.2b.

Bài 11 trang 8 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7 hay nhất

Lời giải:

Hình 1.2a : O6;    

Hình 1.2b : C101.

Bài 12 (trang 8 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Sau khi nháy chuột chọn một ô tính, nội dung dữ liệu trong ô tính đó được hiển thị ở đâu?

(A) Trên dải lệnh;    

(B)Trên thanh trạng thái;

(C) Trên thanh công thức;    

(D) Trên cả ba vị trí trên.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 13 (trang 8 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Bạn Lan nhập một cụm từ dài vào trong ô tính , chẳng hạn Thăng Long . Sau khi gõ xong từ Thăng ( hình 1.3) , Lan thấy rằng đô rộng còn lại của ô không đủ cho độ dài của từ tiếp theo nên ấn phím Enter để xuống dòng rồi gõ tiếp từ Long. Bạn Lan sẽ nhận được kết quả như thế nào ?

(A) Cả hai từ Thăng Long được nhập vào ô tính và được ngắt xuống dòng.

(B) Chỉ có từ Thăng được nhập vào ô tính vì nhấn phím Enter có nghĩa là kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô

(C) Cả hai từ Thăng Long được nhập vào ô tính và không được ngắt xuống dòng

(D) Chỉ có từ Thăng được nhập vào ô tính, còn từ Long được nhập vào ô tính phía dưới

Bài 12, 13, 14 trang 8, 9 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7 hay nhất

Đáp án: D

Bài 14 (trang 9 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Để kết thúc việc nhập dữ liệu vào ô tính , ta có thể thực hiện theo cách nào dưới đây ?

(A) Nhấn phím Enter;

(B) Nhấn phím Tab;

(C) Nhấn chuột trên một ô tính khác;

(D) Nhấn các mũi tên →,↓,←,↑;

(E) Tất cả các cách trên.

Đáp án: E

Bài 15 (trang 9 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Sau khi nhập một cụm từ dài vào một ô tính , bạn Lan nhận thấy vài chữ bị gõ sai .Theo em , lan cần làm như thế nào để sửa lỗ gõ sai đó mà không cần gõ lại toàn bộ cụm từ ?

Lời giải:

Hai cách để sửa lỗi gõ sai:

- Nháy đúp vào ô tính có nội dung cần sửa, sua đó di chuyển con trỏ để thực hiện sửa các lỗi sai cần thiết, tương tự như soạn thảo văn bản , cuối cùng nháy chuột vào một ô tính khác hoặc ấn Enter.

- Nháy chuột vào ô tính có nội dung cần sửa, sau đó chọn thanh công thức và sửa các lỗi sai cần thiết, cuối cùng nhấn phím Enter.

Bài 16 (trang 9 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Thanh công thức của chương trình bảng tính có tác dụng gì ?

(A) Được sử dụng để nhập dữ liệu hoặc công thức;

(B) Được sử dụng để tinh toán;

(C) Được sử dụng để hiển thị dữ liệu hoặc công rhuwcs trong ô tính được chọn;

(D) Cả (A) và (C) đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 17 (trang 9 SBT Tin học 7 Bài 1): 

Khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu như ở hình 1.4 vào trang tính . Nhấn phím Enter hoặc phím Tab sau khi nhập xong dữ liệu cho một ô. Quan sat ô được kích hoạt tại mỗi thời điểm .

Em hãy quan sát để biết :

a) Điểm cao nhất trong tổ tối đa là bao nhiêu ?

b) Điểm thấp nhất trong tổ là bao nhiêu ?

c) Điểm trung bình của các bạn trong tổ là bao nhiêu ?

Ở các bài sau, em sẽ thấy Excel có thể giúp em trả lời các câu hỏi này một cách nhanh chóng .

Bài 17 trang 9 SBT Tin học 7 | Giải sách bài tập Tin học 7 hay nhất

Lời giải:

Lưu ý: Sau mỗi lần nhập dữ liệu vào ô tính, nếu nhấn phím Enter thì ô sẽ được kích hoạt là ô cùng cột nằm ở hàng dưới . Nếu nhấn phím Tab thì ô được kích hoạt là ô cùng hàng nằm ở bên phải.

Quan sát ta có thể thấy : Điểm cao nhất là 10, điểm thấp nhất là 4.

Sau khi tính toán ta được : Điểm trung bình là 7.5.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài tập Tin học lớp 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Quyển 2) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.8
3 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status