Logo

Giải Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Toán VNEN lớp 6

Giải Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Toán VNEN lớp 6 trang 82, 83, 84 sách giáo khoa chương trình mới chi tiết, dễ hiểu giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả.
5.0
1 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Hoạt động khởi động

Câu 1 (trang 82 Toán 6 VNEN Tập 1): So sánh các số tự nhiên:

a) a = 1234 và b = 999;

b) x = 8754 và y = 87 540.

Trả lời:

a) a > b;

b) x < y.

Câu 1 (trang 82 Toán 6 VNEN Tập 1): Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 82 Toán 6 VNEN Tập 1

Giải Toán VNEN lớp 6 Bài ​​​​​​​3: Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 1 (trang 82 Toán 6 VNEN Tập 1).

a) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 82 Toán 6 VNEN Tập 1

b) Thực hiện các hoạt động sau:

* Quan sát trục số nằm ngang dưới đây và điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu “> ; = ; <” vào chỗ chấm dưới đây cho đúng.

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | Hay nhất Giải bài tập Toán 6 VNEN

Điểm -5 nằm … điểm -3, nên -5 … -3, và viết: -5 … -3;

Điểm 2 nằm … điểm -3, nên 2 … -3, và viết: 2 … -3;

Điểm -2 nằm … điểm 0, nên -2 … 0, và viết: -2 … 0.

Trả lời:

Điểm -5 nằm …bên trái… điểm -3, nên -5 … nhỏ hơn… -3, và viết: -5 …<… -3;

Điểm 2 nằm …bên phải… điểm -3, nên 2 …lớn hơn… -3, và viết: 2 …>… -3;

Điểm -2 nằm …bên trái… điểm 0, nên -2 …nhỏ hơn… 0, và viết: -2 …<… 0.

* Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng:

(A) 5 lớn hơn 3 vì điểm 5 nằm bên phải điểm 3.

(B) -5 nhỏ hơn -3 vì điểm -5 nằm và điểm -3 đều nằm bên trái điểm 0.

(C) -5 nhỏ hơn -3 vì điểm -5 nằm bên trái điểm -3.

Trả lời:

Đáp án đúng là đáp án A và B.

Câu 2 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1).

a) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1

b) Điền dấu thích hợp (< ; >) vào ô vuông

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | Hay nhất Giải bài tập Toán 6 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | Hay nhất Giải bài tập Toán 6 VNEN

Câu 3 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1).

a) Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1

b) Thực hiện các hoạt động sau:

Tìm số liền sau của mỗi số sau: -7; 7; a (a ∈ N).

Trả lời:

Số liền sau của số -7 là -6;

Số liền sau của số 7 là 8;

Số liền sau của số a là a+1 (a ∈ N).

Tìm số liền trước của mỗi số sau: -5; -1; a (a ∈ N*).

Trả lời:

Số liền trước của số -5 là -6;

Số liền trước của số -1 là -2;

Số liền trước của số a là a-1 (a ∈ N*).

Tìm số liền sau của mỗi số sau: 2; -8; 0; -1.

Trả lời:

Số liền sau của số 2 là 3;

Số liền sau của số -8 là -7;

Số liền sau của số 0 là 1;

Số liền sau của số -1 là 0.

Tìm số liền trước của mỗi số sau: -4; 0; 1; -25.

Trả lời:

Số liền trước của số -4 là -5;

Số liền trước của số 0 là -1;

Số liền trước của số 1 là 0;

Số liền trước của số -25 là -26.

Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Trả lời:

Số 0 là số nguyên cần tìm vì số liền sau 0 là 1 (một số nguyên dương) và số liền trước 0 là -1 (một số nguyên âm).

Giải SGK Toán 6 VNEN Bài ​​​​​​​3: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1): Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

3 … 5; -3 … -5;

4 … -6; 10 ... -10.

Trả lời:

3 < 5; -3 > -5;

4 > -6; 10 > -10.

Câu 2 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1). a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 1; -2; 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101; 15; 0; 7; -8; 2014.

Trả lời:

a) -17 → -2 → 0 → 1 → 2 → 5.

b) 2014 → 15 → 7 → 0 → -8 → -101.

Câu 3 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1): Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0;

b) -3 < x < 3.

Trả lời:

a) x ∈ {-4; -3; -2; -1};

b) x ∈ {-2; -1; 0; 1; 2}.

Câu 4 (trang 83 Toán 6 VNEN Tập 1):

a) Tìm số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Tìm số nguyên a nhỏ hơn 3. Số a có chắc chắn là số nguyên âm không?

Trả lời:

a) a ∈ {3; 4; 5; 6; 7; 8;…}. Số a chắc chắn là số nguyên dương.

b) a ∈ {2; 1; 0; -1; -2; -3;…}. Số a không chắc chắn là số nguyên âm.

Giải VNEN Toán 6 Bài ​​​​​​​3: Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1 (trang 84 Toán 6 VNEN Tập 1): Đúng điền Đ, sai điền S vào ô vuông.

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | Hay nhất Giải bài tập Toán 6 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | Hay nhất Giải bài tập Toán 6 VNEN

Câu 2 (trang 84 Toán 6 VNEN Tập 1): Điền dấu “+” hoặc “-“ vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

0 < … 2; … 15 < 0; … 10 < … 6; … 3 < …9.

Trả lời:

0 < +2; -15 < 0; -10 < -6; +3 < + 9.

Câu 3 (trang 84 Toán 6 VNEN Tập 1): Em có biết về lịch sử?

- Sáng chế ra xà phòng vào khoảng năm -3000.

- Sáng chế ra giấy viết vào khoảng năm -100.

- Sáng chế ra tiền vào khoảng năm -700.

Trả lời câu hỏi: Trong các sáng chế nêu trên, sáng chế nào ra đời sớm nhất?

Trả lời:

Xà phòng ra đời sớm nhất.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 6 sách VNEN Tập 1 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status