Logo

 • Toán lớp 3 KNTT Tập 2
  Chủ đề 11: Các số đến 100 000
  Bài 62: Luyện tập chung
  Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
  Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000
  Bài 59: Các số có 5 chữ số. Số 100 000
  Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000
  Bài 58: Luyện tập chung
  Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
  Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000
  Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000
  Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100 000
  Bài 65: Luyện tập chung
  Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000
  Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000
  Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng
  Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
  Bài 53: Luyện tập chung
  Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông
  Bài 50: Chu vi hình tam giác ,hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
  Chủ đề 8: Các số đến 10 000
  Bài 49: Luyện tập chung trang 17
  Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
  Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000
  Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000
  Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm
  Bài 81: Ôn tập chung
  Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
  Bài 79: Ôn tập hình học vào đo lường
  Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
  Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000
  Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000
  Chủ đề 15: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất
  Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện
  Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
  Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100 000
  Bài 72: Luyện tập chung
  Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
  Chủ đề 13: Xem đồng hồ. Tháng - năm. Tiền Việt Nam
  Bài 69: Luyện tập chung
  Bài 68: Tiền Việt Nam
  Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
  Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng - năm
 • Toán lớp 3 KNTT Tập 1
  Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối
  Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
  Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
  Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
  Bài 18: Góc, Góc vuông, góc không vuông
  Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
  Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
  Bài 22: Luyện tập chung
  Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia
  Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
  Bài 15: Luyện tập chung
  Bài 14: Một phần mấy
  Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
  Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
  Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
  Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
  Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung
  Bài 8: Luyện tập chung
  Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
  Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
  Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
  Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
  Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
  Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1
  Bài 44: Ôn tập chung
  Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường
  Bài 42: Ôn tập biểu thức số
  Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000
  Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
  Bài 40: Luyện tập chung
  Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
  Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
  Chủ đề 5: Một số đơn vị đo đô dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ
  Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
  Bài 35: Luyện tập chung
  Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
  Bài 32: Mi-li-lít
  Bài 31: Gam
  Bài 30: Mi-li-mét
  Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100
  Bài 29: Luyện tập chung
  Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
  Bài 27: Giảm một số đi một số lần
  Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
  Bài 24: Gấp một số lên một số lần
  Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status