Logo

Soạn Reading - Unit 16 trang 166 - 167 - 168 SGK tiếng anh 10

Soạn Reading - Unit 16 trang 166 - 167 - 168 SGK tiếng anh 10, hỗ trợ các em cải thiện kỹ năng và phương pháp giải bài tập trong sách giáo khoa tiếng anh 10.
5.0
1 lượt đánh giá

Mời các em học sinh tham khảo ngay nội dung hướng dẫn soạn bài tập môn Anh lớp 10 Unit 16: Historical Places - Reading được bày chi tiết, dễ hiểu nhất dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bài học này, từ đó chuẩn bị tốt cho tiết học sắp tới nhé.

Soạn Before you read Unit 16 lớp 10 trang 166 - 167 - 168

Work in pairs. (Làm việc theo cặp.)

- List some historical places you know in Vietnam. (Hãy kể tên vài địa danh lịch sử mà em biết ở Việt Nam.)

President Ho Chi Minh's Mausoleum, Cu Chi Tunnel, The Huc Bridge, One Pillar Pagoda, Hoi An Ancient Town, Independence Palace, ...

- Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical places? (Văn Miếu - Quốc Tử Giám có phải là địa danh lịch sử không?)

Yes, it is.

- What do you know about this place? (Bạn biết gì về địa danh này?)

Soạn While you read Unit 16 lớp 10 trang 166 - 167 - 168

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

000

Nội dung bài nghe:

Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today and they attract great interest from visitors.

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Hướng dẫn dịch:

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời nhà Lý, Văn Miếu là tượng trưng cho cách nghĩ và ứng xử theo nho giáo. Sáu năm sau Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập trên mảnh đất của Văn Miếu. Từ năm 1076 đến 1779, Quốc Tử Giám đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước. Năm 1482 Văn Miếu là nơi tưởng nhớ các nhà bác học kiệt xuất của đất nước. Tên họ, nơi sinh và thành tích của các học giả hàng đầu trong các cuộc thi hương được khắc trên những tấm bia đá. Những tấm bia này được những chú rùa khổng lồ cõng trên lưng, ngày nay vẫn còn đứng vững và thu hút sự thích thú của nhiều du khách.

Sau hơn 900 năm tồn tại, Văn Miếu là một ví dụ về nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam được giữ gìn cẩn thận. Những cây đa ở Văn Miếu, đã chứng kiến nhiều lễ hội và các cuộc thi hương trong suốt thời kỳ phong kiến, vẫn sum suê. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Giải Unit 16 lớp 10 Reading - Task 1

Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word. (Chọn đáp án A, B, hoặc C mà gần nghĩa nhất với từ in nghiêng.)

1. B 2. A 3. C 4. B 5. C

originally = initially: ban đầu, lúc đầu
representative = typical: tượng trưng, điển hình, tiêu biểu
memorialize = honor: tôn vinh, tưởng nhớ
engrave = carve: khắc
flourish = grow well: phát triển

Giải Unit 16 lớp 10 Reading - Task 2

Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. F 2. T 3. F 4. F 5. T 6. T

Soạn After you read Unit 16 lớp 10 trang 166 - 167 - 168

Work in groups. Talk about Van Mieu - Quoc Tu Giam, using the suggestions below. (Làm việc nhóm. Hãy nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sử dụng các gợi ý bên dưới.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest? (Tại sao Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh?)

=> Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.

- When and where were they built? (Chúng được xây dựng vào năm nào và ở đâu?)

=> Van Mieu was built in 1070 in the Ly Dynasty in Ha Noi. Quoc Tu Giam was established six years later on the grounds of Van Mieu.

- What were their functions? (Nhiệm vụ của chúng là gì?)

=> Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation while Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country.

- What is special about the stelae there? (Có điều gì đặc biệt về các bia mộ ở đây?)

=> The names, places of birth and achievements of top students in royal exams were engraved on stone stelae which were carried on the backs of giant tortoises.

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 16: Historical Places - Reading lớp 10 trang 166 - 167 - 168, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status