Logo

2 Bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 năm 2022 - Phần 3 (Có đáp án)

Tổng hợp 2 bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 năm 2022 - Phần 32 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả.
5.0
2 lượt đánh giá

Kì thi giữa kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 4 - Phần 3 năm 2022 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - Đề số 1

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. writer     B. musician    C. factory     D. singer

2. A. rice     B. time     C. vegetable     D. milk

3. A. market     B. wish     C. have    D. play

4. A. fat     B. worker     C. tall     D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

A

B

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half-past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock. a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

5. ___________

6. ___________

7. ___________

8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. He goes to school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. What    

B. When

C. How    

D. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. and    

B. but

C. so    

D. to

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. Hello    

B. It’s good.

C. Yes, please.   

D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have something to eat?

A. am     B. is

C. be     D. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. the    

B. a

C. an    

D. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. has    

B. makes

C. gets    

D. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. of    

B. to

C. with    

D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factory    

B. office

C. hospital    

D. house

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đáp án đề thi Tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 năm 2022 (Đề số 1)

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. C    2. B    3. A    4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b      2. h     3. d      4. a

5. f      6. g      7. c      8. e

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

 

Đáp án

Giải thích

1

A

Câu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”

Dịch: – Chị gái bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.

2

B

But nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.

Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, nhưng cậu ấy thì thấp.

3

C

Đáp lại lời mời ăn/ uống

Dịch: – Bạn muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.

4

A

“I” đi với tobe là “am”

Dịch: Tôi đói, bạn có gì ăn được không?

5

B

Cấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.

Dịch: Chú tôi là một lái xe buýt.

6

D

Do one’s homework: làm bài tập về nhà

Dịch: Cô ấy thường làm bài tập về nhà vào lúc 8h.

7

D

It’s time for st: đã đến giờ làm gì

Dịch: Đã đến giờ ăn trưa rồi. Đi ra căng tin đi.

8

C

Hospital: bệnh viện

Dịch: Một bác sĩ làm việc ở bệnh viện với một y tá.

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 - Đề số 2

I. Hoàn thành các câu sau:

1. What _ _ _ _ do you have lunch? At 11.00

2. What’s her _ _ _? She’s a teacher.

3. I _ _ _ _ chicken.

4. What time is _ _?

5. Mineral water is my favourite _ _ _ _.

6. Where are you _ _ _ _?

7. These _ _ _ notebooks.

II. Chọn đáp án đúng.

1. Do you like Maths? Yes, I ………….

A. like.

B. am.

C. do

D. is

2. I get ……. at 6.30

A. go

B. up

C. on

D. to

3. What do you do ………… English lessons?

A. in

B. on

C. at

D. during

4. I like meat. It’s my favourite …………

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

5. I’m ……….. I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. hungsy, you, when, can

2. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

3. bike, jump, Englich, plai, mep

4. milk, want, banama, momkey, food

1……………………………………..………….

2…………………………………………………

3…………………………………...…………….

4………………………………………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / juice / my / orange / favourite / drink

……………………………………………….………………………………………………..

2. chicken / favourite / my/ is / food

…..…..………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 (Đề số 2)

I. Hoàn thành các câu sau:

1 - time;  2 - job;  3 - like;  4 - it;  5 - from;  6 - are;

II. Chọn đáp án đúng.

1 - C;   2 - B;   3 - D;   4 - C;  5 - A;

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. hungsy , you, when, can

2. book, zou tima qlease , pen, chickan , clock

3. bike, jump, Englich plai , mep

4. milk, want, banama , momkey , food

1………hungry…………………

2…………zoo, time, please, chicken……………

3……English, play, map…………………………

4…………banana, monkey…………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - Orange juice is my favorite drink.

2 - Chicken is my favorite food.

Tham khảo thêm:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về 2 bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 4 - Phần 3 năm 2022 có lời giải chi tiết, đây đủ nhất file tải PDF hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
5.0
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status