Logo

3 Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2021

3 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 2021 có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ các em học sinh lớp 4 luyện giải đề kiểm tra đạt hiệu quả nhất. Có file tải word, pdf miễn phí.
4.7
9 lượt đánh giá

Để làm bài thi tốt cho kỳ thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4, các em luyện tập với các bộ dạng đề cương ôn tập, đề thi của các trường trong cả nước được chúng tôi biên soạn từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ, miễn phí. Nhằm giúp học sinh ôn tập, tổng hợp lại kiến thức đã học trong chương trình, hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh 4 , đồng thời cũng đánh giá năng lực học của các em. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

3 Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 Tiếng Anh 2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh - Đề số 1

I. Hoàn thành các câu sau:

1. What _ _ _ _ do you have lunch? At 11.00

2. What’s her _ _ _? She’s a teacher.

3. I _ _ _ _ chicken.

4. What time is _ _?

5. Mineral water is my favourite _ _ _ _.

6. Where are you _ _ _ _?

7. These _ _ _ notebooks.

II. Chọn đáp án đúng.

1. Do you like Maths? Yes, I ………….

A. like.

B. am.

C. do

D. is

2. I get ……. at 6.30

A. go

B. up

C. on

D. to

3. What do you do ………… English lessons?

A. in

B. on

C. at

D. during

4. I like meat. It’s my favourite …………

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

5. I’m ……….. I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. hungsy, you, when, can

1…………………………

2. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

2………………………........

3. bike, jump, Englich, plai, mep

3. ......................................

4. milk, want, banama, momkey, food

4……………………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / juice / my / orange / favourite / drink

……………………………………………….………………………………………………..

2. chicken / favourite / my/ is / food

…..…..………………………………………………………………………………………..

Đề thi Tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4  - Đề số 2

I. Hoàn thành các câu sau:

1. I _ _ _ up at 6.00 am.

2. _ _ _ _ are you from?

3. I like meat. It’s _ _ favourite food.

4. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.

5. What’s his _ _ _? He’s a worker.

6. Orange juice is _ _ favourite drink.

7. What _ _ _ _ is it? It’s 8.00 o’clock.

8. These _ _ _ maps.

II. Chọn đáp án đúng.

1. What do you do ….. Maths lessons?

A. in.

B. on.

C. during

D. at

2. I like bread. It’s my favourite …………..

A. drink

B. food

C. milk

D. juice

3. Do you like English? Yes, I ………..

A. am

B. do

C. does

D. is

4. I’m ……….. I’d like some water.

A. hungry

B. angry

C. hungry

D. thirsty

5. I go to school ……… 6.45 am.

A. in

B. at

C. on

D.to

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. 1.milk, you, fron, can, when, plai

1……………………….............

2.like, zou, my, qlease, pen, chickan,

2………….......…....................

3.ride, how, footboll,

3…………........………….......

4.dring, banama, hungri

4…………....…………….......

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / water/my/ mineral/ favourite/drink ………………………………....…………………..

2. his/ teacher / father / a/ is……………………………………………………………………

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 - Đề số 3

I. Hoàn thành các câu sau:

1. Where _ _ _ you from?

2. What’s your _ _ _? I’m an engineer.

3. What _ _ _ _ is it? It’s 9.00 o’clock.

4. What time do you _ _ _ _ lunch?

II. Chọn đáp án đúng.

1. I go to school ……. 6.30 am

A. on B. to

C. by

D. at

2. What do you do ………. Art lessons?

A. in

B. during

C. on

D. at

3. I’m ………. I’d like some noodles.

A. hungry

B. thirsty

C. hurry

D. angry

4. I like beef. It’s my favourite ……….

A. drink

B. food

C. juice

D. milk

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. banama, who, rike, food

1………………………….

2. chickan, dring

2………………………....

3. qlease, from, braed

3…………………….......

4. doktor, zou, musik, gane

4…………………….......

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. are /my / meat/ favourite/ food/and/beef

…………………………………..…………………………………………………………….

2. sister /my / a/ singer /is

…………………………………..…………………………………………………………….

File tải miễn phí 3 Bộ đề thi giữa HK 2 lớp 4 Tiếng Anh 2021:

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2020 - 2021, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo các đề thi giữa kì 2 lớp 4 trước đó:

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các bộ đề ôn thi đề thi giữa kì môn Tiếng Anh và nhiều môn học khác đang được cập nhật mới liên tục tại chuyên trang của chúng tôi. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân nội dung hữu ích này nhé.

Đánh giá bài viết
4.7
9 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status