Logo

2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Phần 2 (Có đáp án)

Giới thiệu 2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Phần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Có file tải về Word, PDF miễn phí.
2.5
10 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 2 Bộ đề thi tiếng anh lớp 5 kì 2 năm 2021 phần 2 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 2021 - Đề số 1

Bài 1: Sắp xếp lại các từ để hoàn thành các câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vào từ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở các câu.(2.5đ).

1. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

2. She __________ to the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

3. What _________ Tom do last night?

A. does

B. did

C. was.

4. ___________ is going to travel to Hanoi? Mrs. Brown.

A. where

B. when

C. who.

5. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm từ có cách đọc khác các từ còn lại ở phần gạch chân và khoanh tròn từ đó trong các câu sau. (2 đ).

1.A. candy           B. many        C. after          D. matter

2. A. ride             B. picnic        C. music       D. visit

3. A. fever           B. better        C. she           D. because

4.A. museum      B.lunch          C. mum        D. Sunday

Bài 4: Đọc đoạn dưới đây.

There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn, and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to visit Hanoi this summer. They are going to there by train. And They are going to stay there for six days. They are going to the park and the zoo.

Trả lời các câu hỏi dưới đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather like in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một đoạn ngắn giới thiệu về thời tiết ở Việt Nam trong hai mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 2021 (Đề số 1)

Bài 1: Sắp xếp lại các từ để hoàn thành các câu.

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather like in autumn?

c - He wrote a letter to his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vào từ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở các câu.

1 - C       2 - C     3 - B      4 - C    5 - A

Bài 3: Tìm từ có cách đọc khác các từ còn lại ở phần gạch chân và khoanh tròn từ đó trong các câu sau.

1-C     2-A     3-B     4-A

Bài 4: Đọc đoạn dưới đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going to visit Hanoi this summer.

d - They are going to there by train.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

I. Hoàn thành các câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn vào đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… to school.

A. went          B. go          C . are         D . is

2. She usually goes to school .....bus.

A. at          B. on           C . in         D . by

3. How …………. is it from here to Vinh?

A. left        B. far        C. near           D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are            B. do          C . is         D . does

5. What do you usually do summer

A. in            B. on           C . at            D . to

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2………………………………...........………

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4………………………………..........…………

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?

....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to?

……..………………..…………………………

Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 2021 (Đề số 2)

I. Hoàn thành các câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you?

6. She wants to be a doctor.

7. How far is it from here to Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1 - A;       2 - D;      3 - B;      4 - C;    5 - A;

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa

1 - How far is it from here to Duc Tho?

2 - Is He going to visit Phu Quoc island.

Tham khảo thêm một số đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 2 bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 phần 2, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
2.5
10 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status