Logo

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Đề số 1 (Có đáp án)

Tổng hợp Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề số 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ file tải về Word, PDF miễn phí.
3.5
20 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi Tiếng Anh lớp 5 kì 2 (đề số 1) năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết với nôi dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc , hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Tiếng anh lớp 5 thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 2021 - Đề số 1

I. Circle the odd one out.

1. A. autumn   B. winter    C. summer    D. season

2. A. who    B. what    C. there    D. when

3. A. danced    B. song    C. stayed    D. listened

4. A. football    B. play    C. volleyball    D. badminton

5. A. doing    B. watching    C. spring    D. reading

II. Select and circle A, B, C, or D.

1. What do you usually do ______ spring?

A. on    B. by

C. at    D. in

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. are    B. were

C. was    D. is

3. ______ did they do yesterday?

A. What    B. When

C. Where     D. Who

4. ______ you going to Nha Trang next week?

A. Is    B. Are

C. Do    D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. play     B. played

C. to play     D. to play

III. Read the passage and answer the questions.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

 

 T  

 F 

1. Linda isn’t from England.

 

 

2. There are five seasons in her country.

 

 

3. Her father and she sometimes go fishing.

 

 

4. They usually go skiing in the mountains.

 

 

5. In spring, it is cool and beautiful.

 

 

IV. Reorder the words to make sentence.

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 5 năm 2021 - Đề số 1-1

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 5 năm 2021 - Đề số 1-2

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2021 - Đề số 1

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh - Đề số 1

I. Circle the odd one out.

1. D    2. C    3. B    4. B    5. C

II. Select and circle A, B, C, or D.

1. D    2. B    3. A    4. B    5. C

III. Read the passage and answer the questions.

1. F    2. F    3. T    4. T    5. F

IV. Reorder the words to make sentences.

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

File tải miễn phí đề thi tiếng anh cuối học kì 2 lớp 5 (đề số 1):

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề thi tiếng anh lớp 5 cuối kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
3.5
20 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status