Logo

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Đề số 2 (Có đáp án)

Tổng hợp Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề số 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ file tải về Word, PDF miễn phí.
3.0
5 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi Tiếng Anh lớp 5 kì 2 (đề số 2) năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết với nôi dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc , hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Tiếng anh lớp 5 thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Tham khảo thêm một số đề thi học kì 2 lớp 5 môn học khác:

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 2021 - Đề số 2

I. Look and read. Put the correct word in each line.

walk

rainy

helmet

house

buildings

0. This sign means we mustn’t walk.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

1. It will be _________________ tomorrow.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

2. There are many high _________________ in the big cities.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

3. This is my dream__________________.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

4. You should wear a _________________when you ride a motorbike.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. Read and tick True (T) or False (F)

I'm Long. I come from the south of Viet Nam. My favourite food is Pho. Pho is made with rice noodles and beef or chicken broth. Broth is a special kind if soup with a good taste. We can enjoy eating Pho at any time during the day. It's delicious.

 

T

F

0. He is Long.

T

 

1. He is from Viet Nam.

 

 

2. He dislikes Pho.

 

 

3. Pho isn't delicious.

 

 

4. Pho is made with rice noodles and beef

 

 

III. Read and do the task. There is an example.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Hello, my name is Quang. I live in Ha Noi but my home village is in Bac Ninh Province. It is a small village. It is very quiet and peaceful. It’s about 60 kilometres from Ha Noi. I often go to my home village to visit my grandparents. It takes me 2 hours to get there by bus. My home village has many rice paddies and ponds. It does not have many cars and high buildings as Ha Noi. I love my home village very much.

Write the short answer:

Example:

0. Where does Quang live? in Hanoi.

1. Where is Quang’s home village? ______________________

2. How far is it from Ha Noi to his home village? ______________________

3. How does he get there? ______________________

4. Does he love his home village? ______________________

IV. Choose the correct words/phrases and write.

Example:

0. I will be an astronaut in the future.

A. doctor     B. teacher     C. astronaut

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

1. We must cross the street at_______________________ .

A. zebra crossing     B. traffic lights     C. bus station

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

2. Finally, the ________________________won the race.

A. hare     B. tortoise     C. cat

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

3. I am _________to music in my free time.

A. listen     B. listened     C. listening

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

4. I went to my home village by____________________.

A. motorbike     B. bicycle     C. car

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

V. Write about the seasons and weather in your place, using the questions.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

0. Where do you live?

1. How many seasons are there in your place? What are they?

2. What is your favourite season?

3. What is your favourite season like?

4. What do you often do in your favourite season?

I live in Thanh Ha District._______________________________________________

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh - Đề số 2

I. Look and read. Put the correct word in each line.

0. walk    1. rainy    2. buildings    3. house    4. helmet

II. Read and tick True (T) or False (F)

0. T    1. T    2. F    3. F    4. T

III. Read and do the task. There is an example.

0. astronaut    1. zebra crossing    2. tortoise    3. listening    4. bicycle

IV. Choose the correct words/ phrases and write.

0. (In) Ha Noi

1. (In) Bac Ninh Province.

3. (About) Sixty kilometres./ (About) 60km.

4. By bus

5. Yes, he does.

V. Write about the seasons and weather in your place, using the questions.

0. I live in + Place.

1. There are four seasons (two seasons). They are + names of the seasons.

2. My favourite season is + name of the favourite season.

3. It is usually + adjective of weather.

4. I (always/ usually/ often/ some times) + activities

Tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi tiếng anh lớp 5 cuối kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
3.0
5 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status