Logo

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên, cá nhân, học sinh mới nhất năm 2020

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho đảng viên, học sinh, cá nhân được sử dụng vào các dịp cuối tháng, cuối quý hay cuối năm để tổng kết hoạt động chuyên môn cũng như sau một quá trình tu dưỡng về đạo đức, bên cạnh đó, bản kiểm điểm cá nhân còn được dùng để trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình.
12

Bài viết tổng hợp đầy đủ các loại bản kiểm điểm người dùng thường cần dành cho các đối tượng riêng biệt. Ví dụ như: Bản kiểm điểm dành cho đảng viên, cá nhân, học sinh các cấp với mục đích nhận lỗi hay tổng kết lại quá trình tu dưỡng đạo đức của mình. Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

1. Các mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2020:

Các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên 2020 dành cho các cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức, các Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân vào cuối năm 2020.

1.1. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm:

Bản kiểm điểm cá nhân 2020 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức, biên bản kiểm điểm đảng viên tương tự như mẫu này.

Bản kiểm điểm dành cho đảng viên cuối năm

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm:

1.2. Bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên:

Tượng tự như mẫu kiểm điểm cá nhân dành cho đảng viên, trường hợp này đảng viên là giáo viên. Do đó nội dung sẽ chi tiết, cụ thể hơn bát sát với công việc nhà giáo cần hoàn thành.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là giáo viên

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên là giáo viên:

1.3. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị:

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là biểu mẫu bản tự kiểm điểm, nhận xét của Đảng viên dự bị gửi đến cơ quan lãnh đạo, quản lý để tự đánh giá về bản thân sau thời gian hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị cũng tương tự như mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị:

1.4. Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3:

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý.... Mẫu là biến thể của mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi, mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 tại đây.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3:

1.5. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là lãnh đạo quản lý:

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo là biểu mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dành riêng cho các cá nhân đang giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp. Nội dung mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chi tiết được đăng tải dưới đây, mời các bạn tham khảo ngay để ứng dụng vào thực tiễn khi cần thiết.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là lãnh đạo quản lý

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý:

1.6. Bản kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm:

Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm sẽ giúp các Đảng viên nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc nhất và từ đó nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

mẫu bản kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm

→Link tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm:

1.7. Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú:

Là mẫu bản kiểm điểm dành cho đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, mẫu trình bày rõ thông tin lý lịch đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, các mối quan hệ tại nơi cư trú của đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tại đây.

mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú:

1.8. Cách ghi bản kiểm điểm đảng viên:

Về các nội dung cần điền, chúng tôi xin chia sẻ cách viết bản kiểm điểm Đảng viên như sau:

– Tư tưởng chính trị:

+ Có tư tưởng rõ ràng, nhận thức về cá nhân và chủ trương của Đảng; thực hiện đúng các quy định;

+ Ý chí kiên định và trung thành với đường lối của Đảng;

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết;

+ Luôn có tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, áp dụng và vận hành những điều học được vào cuộc sống;

+ Tinh thần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các tín ngưỡng mê tín dị đoan, các hành vi vi phạm pháp luật;

– Trách nhiệm bản thân đối với nhiệm vụ được giao:

+ Luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với các nhiệm vụ được giao và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó;

+ Thực hiện tốt các nghĩa vụ khác không chỉ là tư cách Đảng viên mà còn với tư cách của một công dân có trách nhiệm với đất nước;

+ Thường xuyên tham gia xây dựng các hoạt động của Đảng và chính quyền địa phương tổ chức.

– Ý thức tổ chức, kỷ luật:

+ Thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình sinh hoạt Đảng;

+ Luôn thực hiện nề nếp và quy định của Đảng, thực hiện đóng Đảng phí theo quy định;

+ Có thái độ cởi mở, tiếp thu các ý kiến góp ý cho bản thân về các ưu khuyết điểm cần phát huy hoặc khắc phục.

– Ngoài ra còn có phần nêu các kết quả đã đạt được, ưu nhược điểm của bản thân và cách khắc phục nhược điểm. Tùy mỗi cá nhân đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, chúng ta có thể tự nêu ra đồng thời nêu ra những biện pháp khắc phục nhược điểm như:

+ Học tập và rèn luyện thường xuyên, tiếp thu những kiến thức tích cực;

+ Phát huy những điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu bằng ý thức tự đánh giá thường xuyên bản thân;

+ Tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

2. Các mẫu bản kiểm điểm học sinh:

Mỗi khi vi phạm quy định học sinh thường bị yêu cầu viết bản kiểm điểm nhận lỗi của mình. Nội dung cần được trình bày rõ ràng, trung thực, viết đúng trọng tâm không lan man. Dưới đây là một số mẫu thường được sử dụng, mời các em học sinh và quý phụ huynh tham khảo.

2.1. Mẫu bản kiểm điểm học sinh tiểu học:

Nội dung, cấu trúc tương tự như mẫu dành cho học sinh nói chung, tuy nhiên đối tượng là học sinh tiểu học nên ý kiến của các bậc phụ huynh là rất cần thiết. Nhà trường và gia đình phải cùng nhau phối hợp giáo dục con cái.

Mẫu bản kiểm điểm học sinh tiểu học

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm cho học sinh tiểu học:

2.2. Bản kiểm điểm học sinh cấp 2:

Mẫu được sử dụng khi các em học sinh cấp 2 có những hành động vi phạm nội quy của trường, lớp. Mẫu bản kiểm điểm này sẽ được viết và gửi tới Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp để nhận lỗi của mình và hứa sẽ sửa lỗi.

Mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh cấp 2:

2.3. Mẫu bản kiểm điểm học sinh THPT:

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm mới nhất và được khối THPT sử dụng phổ biến, mời các bạn tham khảo:

Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh thpt

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh THPT:

2.4. Cách viết bản tự kiểm điểm của học sinh:

Hướng dẫn cụ thể cách trình bày các mục trong mẫu bản kiểm điểm, các em cần điền đầy đủ, rõ ràng, trung thực để sớm được ban giám hiệu cùng thầy cô tha thứ và hỗ trợ sửa lỗi.

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

3. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2020:

Ngoài những mẫu bản kiểm điểm dùng riêng cho từng đối tượng, dưới đây chúng tôi chia sẻ đến các bạn đọc bản kiểm điểm được dùng với mọi đối tượng mời các bạn tham khảo.

mẫu bản kiểm điểm cá nhân

→Link tải miễn phí mẫu bản kiểm điểm cá nhân:

Trên đầy là toàn bộ các mẫu bản kiểm điểm dành riêng cho từng đối tượng cụ thể như: đảng viên, học sinh hay mẫu dùng chung cho cá nhân mắc lỗi. Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

Chia sẻ bởi:Nguyen Nhan

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com