Logo

Trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (có đáp án)

Bộ bài tập trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (có đáp án). Nội dung được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm trong bài, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn GDCD lớp 7 đạt hiệu quả.
5.0
1 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp có chọn lọc hay nhất dưới đây.

Bộ 22 bài tập trắc nghiệm công dân 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Câu 1: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là ?,

A. Truyền thống hiếu học.

B. Truyền thống yêu nước.

C. Truyền thống nhân nghĩa.

D. Cả A,B,C.

Câu 2: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.

B. Phô trương cho mọi người biết .

C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.

D. Cả A và C.

Câu 3 : Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Lưu giữ nghề làm gốm.

B. Quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài.

C. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.

D. Cả A,B,C.

Câu 4 : Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu.

B. Bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp.

C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền.

D. Cả A,B,C.

Câu 5: Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

A. Truyền thống yêu nước.

B. Truyền thống hiếu học.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.

D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 6: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ?

A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

B. Yêu thương con cháu.

C. Giúp đỡ con cháu.

D. Quan tâm con cháu.

Câu 7: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?

A. Gia đình đoàn kết.

B. Gia đình hạnh phúc.

C. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

D. Gia đình văn hóa.

Câu 8: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm.

B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

D. Cả A,B,C.

Câu 9: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

A. Chăm ngoan, học giỏi.

B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.

C. Sống trong sạch, lương thiện.

D. Cả A,B,C.

Câu 10: Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?

A. Truyền thống làng, xã.

B. Truyền thống vùng, miền.

C. Truyền thống dân tộc.

D. Cả A,B,C.

Câu 11: Truyền thống là

A. Đức tính

B. Tập quán

C. Lối sống

D. A, B, C đúng

Câu 12: Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của Hiên không?

A. Có

B. Không

C. Phân vân

D. Không đáp án nào đúng

Câu 13: Học sinh cần phải

A. trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống

B. sống trong sạch, lương thiện

C. không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.

D. tất cả các ý trên

Câu 14: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

A. quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương

B. giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ

C.xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương

D. Cả A và C đúng

Câu 15: Các hoạt động ngành nghề nông thôn thuộc nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống:

A. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản

B. Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ

C. Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Tiêu chí công nhận nghề truyền thống

A. Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc

B. Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

C. Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Truyền thống là

A. Đức tính

B. Tập quán

C. Lối sống

D. A, B, C đúng

Câu 18: Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của Hiên không?

A. Có

B. Không

C. Phân vân

D. Không đáp án nào đúng

Câu 19: Học sinh cần phải

A. trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống

B. sống trong sạch, lương thiện

C. không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.

D. tất cả các ý trên

Câu 20: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

A. quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương

B. giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ

C.xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương

D. Cả A và C đúng

Câu 21: Các hoạt động ngành nghề nông thôn thuộc nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống:

A. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản

B. Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ

C. Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Tiêu chí công nhận nghề truyền thống

A. Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc

B. Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.

C. Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận

D. Tất cả đều đúng

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài 10 GDCD 7: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Câu 1:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 2:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 3:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 4:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 5:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 6:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 7:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 8:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 9:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 10:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 11:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 12:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 13:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 14:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 15:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 16:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 17:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 18:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 19:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 20:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 21:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 22:

Đáp án cần chọn là:D

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status