Logo

Trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 8: Khoan dung (có đáp án)

Bộ bài tập trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 8: Khoan dung (có đáp án). Nội dung được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm trong bài, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn GDCD lớp 7 đạt hiệu quả.
3.0
2 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 7 Bài 8: Khoan dung (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp có chọn lọc hay nhất dưới đây.

Bộ 22 bài tập trắc nghiệm công dân 7 Bài 8: Khoan dung

Câu 1: Câu tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại nói về điều gì ?

A. Lòng biết ơn.

B. Lòng trung thành.

C. Tinh thần đoàn kết.

D. Lòng khoan dung.

Câu 2: Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Trong trường hợp này theo em cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?

A. Xa lánh bạn D.

B. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.

C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.

D. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.

Câu 3 : Biểu hiện của khoan dung là?

A. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn.

B. Nhường nhịn bạn bè và các em nhỏ.

C. Góp ý giúp bạn sửa sai.

D. Cả A,B,C.

Câu 4 : Đối lập với khoan dung là?

A. Chia sẻ.

B. Hẹp hòi, ích kỉ.

C. Trung thành.

D. Tự trọng.

Câu 5: Biểu hiện của hẹp hòi, ích kỉ là?

A. Hay chê bai người khác.

B. Trả thù người khác.

C. Đổ lỗi cho người khác.

D. Cả A,B,C.

Câu 6: Do sơ suất trong quá trình xây dựng, nhà ông A đã làm rơi gạch sang nhà ông B làm đổ bờ tường. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông A và đánh ông A. Vậy ông B là người như thế nào?

A. Ông B là người khoan dung.

B. Ông B là người khiêm tốn.

C. Ông B là người hẹp hòi.

D. Ông B là người kỹ tính.

Câu 7: Tôn trọng và thông cảm, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm được gọi là?

A. Đoàn kết.

B. Tương trợ.

C. Khoan dung.

D. Trung thành.

Câu 8: Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì?

A. Mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.

B. Mọi người tôn trọng, quý mến.

C. Mọi người trân trọng.

D. Mọi người xa lánh.

Câu 9: Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?

A. Hòa nhập với mọi người xung quanh.

B. Hợp tác với mọi người xung quanh.

C. Mọi người yêu quý.

D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

Câu 10: Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?

A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

B. Nói với cô giáo để cô xử lí.

C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.

D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.

Câu 11: Thế nào là lòng khoan dung?

A. Rộng lòng tha thứ

B. Ích kỉ

C. Không tôn trọng người khác

D. Không tha thứ cho người khác

Câu 12: Ý nghĩa của lòng khoan dung là:

A. Là một đức tính quý báu của con người.

B. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến tin cậy.

C. Nhờ có lòng khoan dung cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với ngau trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

D. A, B, C đúng

Câu 13: Câu ca dao tục ngữ nào nói về lòng khoan dung

A. Nhất tự vi sư bán tự vi sư

B. Yêu con người mát con ta

C. Có công mài sắt có ngày nên kim

D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 14: Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung

A. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung

B. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.

C. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu

D. Tâm không hay hờn giận

Chẳng oán trách thù ai

Lòng khoan dung rộng rãi

Ấy là cảnh bồng lai.

Câu 15: điền từ vào chỗ trống

“Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác. Nhưng thế này thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải ...........đại độ. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ”

A. Khoan dung

B. Khoan hồng

C. Từ bi

D. Tha thứ

Câu 16: Câu ca dao tục ngữ nào không nói về lòng khoan dung

A. Một nắm khi đói bằng một gói khi no

B. Lá lành đùm lá rách

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

D. Năng nhặt chặt bị

Câu 17: Thế nào là lòng khoan dung?

A. Rộng lòng tha thứ

B. Ích kỉ

C. Không tôn trọng người khác

D. Không tha thứ cho người khác

Câu 18: Ý nghĩa của lòng khoan dung là:

A. Là một đức tính quý báu của con người.

B. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến tin cậy.

C. Nhờ có lòng khoan dung cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với ngau trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

D. A, B, C đúng

Câu 19: Câu ca dao tục ngữ nào nói về lòng khoan dung

A. Nhất tự vi sư bán tự vi sư

B. Yêu con người mát con ta

C. Có công mài sắt có ngày nên kim

D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 20: Câu danh ngôn nào sau đây không nói về lòng khoan dung

A. Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung

B. Hãy tử tế, bởi bất cứ ai bạn gặp đều đang chiến đấu một cuộc chiến khó khăn hơn.

C. Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu

D. Tâm không hay hờn giận

Chẳng oán trách thù ai

Lòng khoan dung rộng rãi

Ấy là cảnh bồng lai.

Câu 21: điền từ vào chỗ trống

“Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác. Nhưng thế này thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải ...........đại độ. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ”

A. Khoan dung

B. Khoan hồng

C. Từ bi

D. Tha thứ

Câu 22: Câu ca dao tục ngữ nào không nói về lòng khoan dung

A. Một nắm khi đói bằng một gói khi no

B. Lá lành đùm lá rách

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

D. Năng nhặt chặt bị

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài 8 GDCD 7: Khoan dung

Câu 1:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 2:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 3:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 4:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 5:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 6:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 7:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 8:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 9:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 10:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 11:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 12:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 13:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 14:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 15:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 16:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 17:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 18:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 19:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 20:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 21:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 22:

Đáp án cần chọn là:D

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 7 Bài 8: Khoan dung (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
3.0
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status